Radote klaidą svetainėje?
2018-05-21
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems


Statistika
Aptarnauta interesantų
0014818482
Mero pavedimai
0000524079
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

Vilniaus ženklas

 

Užsienio ryšių ir turizmo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Faksas (8 5) 211 2331 , el. p.
Skyriaus vedėja
Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
jurgita.bankauskaite@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2823
Mob. +370 616 43050
Trump. tel. 2823
1510 kab.
Skyriaus vedėjo pavaduotoja
nijole.beliukeviciene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2311
Mob. +370 687 55465
Trump. tel. 2311
1508 kab.
Patarėja
sonata.griskiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2314
Mob. +370 616 51871
Trump. tel. 2314
1508 kab.
Vyriausioji specialistė
lina.atkociute@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2333
Mob. +370 687 48934
Trump. tel. 2333
1509 kab.
Vyriausioji specialistė
ausra.brazdauskiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2329
Trump. tel. 2329
1509 kab.
Vyriausioji specialistė
ingrida.makovskiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2328
Mob. +370 616 72557
Trump. tel. 2328
1509 kab.
Vyriausioji specialistė
jurga.pociute-mikutiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2732
Mob. +370 620 44737
Trump. tel. 2732
1509 kab.
Vyriausiasis specialistas
emilis.tamosiunas@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2316
Mob. +37068212496
Trump. tel. 2316
1508 kab.
Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose)
kristina.mackeviciene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel.
Trump. tel.


Užsienio ryšių ir turizmo skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Skyriaus darbo laikas: 8.00–12.00, 12.45–17.00 (penktadienį iki 16.15)SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:
- vykdant Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus, kurti ir įgyvendinti Savivaldybės užsienio ryšių ir turizmo politiką Vilniaus mieste;
- organizuoti Vilniaus miesto vietinio turizmo bei tarptautinio bendradarbiavimo tarp miestų plėtojimo strategijų, programų rengimą ir teikti projektus Savivaldybės tarybai, koordinuoti jų įgyvendinimą;
- užtikrinti Europos Sąjungos ir kitų investicijų pritraukimą turizmo plėtrai bei tarptautiniam bendradarbiavimui užtikrinti;
- plėtoti, stiprinti ir koordinuoti Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio miestais bei tarptautinėmis organizacijomis;
- pagal Skyriaus kompetenciją tirti ir skleisti Savivaldybės ir užsienio šalių savivaldybių veiklos patirtį, informaciją apie galimybes pasinaudoti tarptautinių fondų finansinės paramos instrumentais bei dalyvauti tarptautiniuose projektuose;
- užtikrinti tinkamas sąlygas vietinio turizmo veiklai plėtoti.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
- kuria ir įgyvendina Savivaldybės politiką užsienio ryšių ir turizmo srityse;
- dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Vilniaus miesto turizmo plėtros strategiją, teikia pasiūlymus dėl vietinio turizmo plėtojimo;
- atstovauja miestui turizmo ir kitų miesto sričių politikos formavimo renginiuose ir susitikimuose;
- teikia metodines rekomendacijas fiziniams ir juridiniams asmenis bei skatina visuomeninių turizmo plėtrą skatinančių organizacijų kūrimąsi, koordinuoja jų veiklą, vykdo jų apskaitą;
- dalyvauja plėtojant turizmo objektus ir plečiant miesto turizmo infrastruktūrą;
- kartu su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, valstybės ir nevyriausybinėmis organizacijomis inicijuoja, rengia ir vykdo tarptautinius projektus, Europos Sąjungos ir kitų finansinių šaltinių remiamus projektus turizmo plėtrai bei tarptautiniam bendradarbiavimui užtikrinti, pagal kompetenciją administruoja jų veiklą;
- koordinuoja Savivaldybės dvišalį bendradarbiavimą su užsienio šalių miestais ir strateginiais partneriais bei dalyvavimą tarptautinių organizacijų veikloje;
- konsultuoja Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės ir Administracijos vadovybę, struktūrinius padalinius Skyriaus kompetencijos klausimais;
- kartu su komandiruojamo į užsienį asmens atstovaujamu Savivaldybės struktūriniu padaliniu inicijuoja, sudaro ir vykdo Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės ir Administracijos vadovybės ir struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų oficialių vizitų į užsienį programas, padeda komandiruojamam asmeniui pasirengti komandiruotei;
- Savivaldybės tarybos, Administracijos ir mero vardu organizuoja ir vykdo oficialius užsienio delegacijų ir svečių priėmimus, sutikimus ir dalykinius susitikimus;
- renka, analizuoja ir teikia informaciją Savivaldybės tarybai bei Administracijos struktūriniams padaliniams apie Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą, miestus partnerius ir organizacijas, kitų miestų aktualią patirtį turizmo srityje;
- dalyvauja vykdant finansinių išteklių, reikalingų turizmo ir užsienio bendradarbiavimo priemonėms finansuoti, poreikio planavimą;
- siekdamas plėtoti turizmo galimybes, bendradarbiauja su vietinėmis asociacijomis, įmonėmis, įstaigomis, mokslo struktūromis, klasteriais, kitomis savivaldybėmis;
- dalyvauja Vilniaus miesto turizmui ir tarptautiniam bendradarbiavimui stiprinti skirtų Savivaldybės ekspertų darbo grupių veikloje;
- nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų, Savivaldybės tarybos narių, Administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės įmonių ir įstaigų pasiūlymus, pareiškimus ir skundus dėl turizmo ir tarptautinio miestų bendradarbiavimo veiklos organizavimo, imasi priemonių juose nurodytiems veiklos trūkumams šalinti ir darbui gerinti;
- pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Savivaldybei Lietuvos Respublikos valstybės institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose, užsienio valstybių atitinkamose institucijose, regioninėse ir tarptautinėse organizacijose;
- pagal Skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
- vykdo kitus Administracijos direktoriaus ir mero pavedimus.Įgyvendinamas projektas „Vilniaus miesto ir regiono prioritetinių turizmo traukos vietovių e. rinkodara“Vilniaus miesto savivaldybės administracija įgyvendina Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Vilniaus miesto ir regiono prioritetinių turizmo traukos vietovių e. rinkodara“, kurio tikslas – didinti Vilniaus miesto ir regiono prioritetinėse turizmo traukos vietovėse esančių kultūros ir gamtos paveldo objektų žinomumą elektroninėmis rinkodaros priemonėmis.

Elektroninės rinkodaros priemonių kūrimui bus naudojama kūrybinė komunikacijos kryptis – Vilnius ir jo apylinkės – savaitgalio/trumpų išvykų (angl. City Break) tikslas. Ši komunikacijos kryptis išskiria Vilnių ir regioną kaip galimybę pabėgti iš Europos didmiesčio į jaukų, kupiną kultūros, istorijos, renginių ir neatrastą vietą savaitgaliui. Vilnius – miestas, kurį verta aplankyti, kai nori pailsėti nuo didmiesčio tempo ir trumpam atsipalaiduoti, tačiau kartu likti civilizacijoje. Greitai pagyventi lėtą gyvenimą.

Projekto metu bus sukurtos ir įdiegtos elektroninės rinkodaros priemonės: vykdoma turinio rinkodara (sukurti vaizdo klipai/filmai, sferinio video klipai,  nuotraukos, tekstai apie kultūros ir gamtos paveldo objektus, informacinė medžiaga (straipsniai), skirti turinio rinkodaros kampanijų įgyvendinimui naujienų portaluose, kelionių e. žurnaluose/portaluose, internetiniuose kelionių dienoraščiuose), sukurtas interneto polapis, vykdomas polapio optimizavimas paieškos sistemoms (SEO), vykdoma video, audio reklama internete, reklama elektroniniu paštu, įgyvendinamos reklaminės kampanijos įvairiuose internetiniuose portaluose, vykdoma rinkodara socialiniuose tinkluose.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2016 m. liepos 21 d. – 2018 m. liepos 20 d.

Projekto vertė – 315 762 eurai, iš kurių 268 397,70 eurų sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos. Vilniaus miesto savivaldybė šiam projektui skiria 47 364,30 eurų.
Įgyvendinti ES lėšomis finansuoti projektai:
Festivalis PaVINGiuojam

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija DOVERIJA  8 800 77277