Radote klaidą svetainėje?
2018-05-22
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

 

2017 m. asignavimai dotacijų

Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas  »   2017 m.

2017 m. asignavimai iš dotacijų

 tūkst. Eur

Prog-
ramos
kodas
Asignavimų valdytojas ir
programos pavadinimas
Asignavimų
paskirtis
Eil.
nr.
Funk-
cijų
klasi-
fika-
cijos
kodas
Iš viso Asignavimai, iš jų:
išlaidoms turtui
įsigyti
iš viso iš jų
darbo
užmo-
kesčiui
I. Asignavimai iš valstybės biudžeto dotacijų
  Savivaldybės administracija   1.   3139,7 3138,3 1185,5 1,4
  iš jų:   2.          
02 Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas 3. 04 100,5 100,5    
04 Vaikų ir jaunimo socializacija Neformaliajam vaikų švietimui 4. 09 1384,5 1384,5 77,0  
16 Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymo strategijos formavimas ir įgyvendinimas  Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti 5. 01 0,6 0,6 0,4  
Piliečių prašymams atkurti nuosavybės  teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėti ir sprendimams dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti 6. 3,5 3,5 2,3  
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei 7. 25,6 25,6 19,1  
Vaikų ir jaunimo teisių apsaugai 8. 702,9 702,9 508,3  
Civilinės būklės aktams registruoti 9. 277,9 277,9 183,6  
16 Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymo strategijos formavimas ir įgyvendinimas  Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti 10. 01 52,1 52,1 39,4  
Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti 11. 8,8 8,8 6,7  
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti 12. 81,6 81,6 45,3  
Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti 13. 148,6 148,6 67,3  
Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją 14. 02 27,9 27,9 19,5  
Civilinei saugai 15. 146,8 146,8 104,2  
Žemės ūkio funkcijoms vykdyti 16. 04 32,5 32,5 16,7  
Administruoti funkcijai –  dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas  17. 4,0 4,0 2,8  
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti 18. 07 15,3 15,3 6,3  
Socialinei paramai mokiniams administruoti 19. 10 22,4 22,4 15,7  
16 Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymo strategijos formavimas ir įgyvendinimas  Administruoti funkcijai – skaičiuoti ir mokėti socialines išmokas ir kompensacijas  20. 10 56,2 54,8 36,5 1,4
Socialinėms paslaugoms administruoti 21. 48,0 48,0 34,4  
  Miesto ūkio ir transporto departamentas   22.   600,0     600,0
  iš jų:   23.          
15 Miesto infrastruktūros objektų plėtra  Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti 24. 04 600,0     600,0
  Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas   25.   9259,6 9259,6 2242,3  
  iš jų:   26.          
02 Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti 27. 10 2005,4 2005,4    
Socialinėms paslaugoms 28. 3486,1 3486,1 1031,7  
Pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 29. 561,0 561,0 239,9  
03 Sveikatos apsauga Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai 30. 07 1143,1 1143,1 699,6  
Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai 31. 630,3 630,3 271,1  
05 Būsto plėtra Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms 32. 06 1433,7 1433,7    
  Saugaus miesto departamentas   33.   38,3 38,3    
  iš jų:   34.          
16 Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymo strategijos formavimas ir įgyvendinimas  Civilinei saugai 35. 02 38,3 38,3    
  Švietimo, kultūros ir sporto departamentas   36.   120262,4 120036,6 83292,5 225,8
  iš jų:   37.          
01 Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas Mokinio krepšeliui finansuoti 38. 09 116428,9 116428,9 82000,0  
01 Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas Mokykloms ir klasėms, skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 39. 09 2111,0 2089,2 1050,6 21,8
02 Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas   Socialinėms paslaugoms 40. 10 323,5 323,5 223,8  
Socialinei paramai mokiniams  41. 1195,0 1195,0 18,1  
09 Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti 42. 08 204,0     204,0
  Turto departamentas   43.   243,8 243,8    
  iš jų:   44.          
02 Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas 45. 04 180,6 180,6    
16 Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymo strategijos formavimas ir įgyvendinimas  Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 46. 01 63,2 63,2    
  IŠ VISO (I) 47.   133543,8 132716,6 86720,3 827,2
 

II. Asignavimai iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos
  Švietimo, kultūros ir sporto departamentas   1.   300,0 300,0 50,0  
  iš jų:   2.          
01 Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra 3. 09 300,0 300,0 50,0  
  IŠ VISO (II) 4.   300,0 300,0 50,0  
  VISKĄ SUDĖJUS (I+II) 5.   133843,8 133016,6 86770,3 827,2

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška