Radote klaidą svetainėje?
2018-05-21
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems


Statistika
Aptarnauta interesantų
0014818482
Mero pavedimai
0000524079
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

Vilniaus ženklas

 

Infrastruktūros skyrius

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius
Faksas 211 2105
Skyriaus vedėjas
linas.bartusevicius@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 219 7908
Mob. 8 615 15538
Trump. tel. 4908
607 kab.
Vyriausioji specialistė
ilona.lankininkiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2480
Mob. 8 616 09702
Trump. tel. 2480
607 kab.
Vyriausioji specialistė
regina.vaisnoraite@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2169
Trump. tel.
607 kab.
Infrastruktūros skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento struktūrinis padalinys.


Darbo laikas:
Pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30 val. - 16.30 val.
Penktadieniais 7.30 val. - 15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val.


UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Svarbiausieji Infrastruktūros skyriaus uždaviniai:
1. Skatinti miesto transporto infrastruktūros plėtrą, pritraukiant Europos Sąjungos fondų, valstybės bei privačias lėšas;
2. Įgyvendinti miesto transporto infrastruktūros investicinius projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, valstybės, Savivaldybės bei kitomis lėšomis;
3. Užtikrinti projektų, kuriems skirtos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos, apmokėjimą, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos finansavimo sutartyse numatytų asignavimų ribose.
4. Organizuoti ir vykdyti departamento strateginio plano rengimą;
5. Organizuoti ir vykdyti departamento finansų valdymą.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
1. Rengia transporto infrastruktūros projektams paraiškas Europos Sąjungos fondų lėšoms gauti ir vadovauja jų įgyvendinimui;
2. Vadovauja Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų įgyvendinimo grupėms, skiria grupės nariams užduotis ir kontroliuoja jų atlikimą;
3. Kontroliuoja Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų bendrąjį finansavimą ir lėšų gavimą;
4. Rengia ir teikia paraiškas (mokėjimo prašymus) ir jų privalomuosius priedus Duomenų mainų svetainėje, rengia ir teikia projektų tarpines ir galutines finansines ataskaitas Tarpinei ir Įgyvendinančiajai institucijoms, rengia investicinių projektų įgyvendinimo ataskaitas ir teikia Įgyvendinančiajai institucijai;
5. Vykdo einamąją finansų kontrolę;
6. Rengia paraiškas lėšoms gauti Savivaldybėje įdiegtoje Finansų valdymo apskaitos sistemoje;
7. Teikia Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sutarčių projektus bei išlaidų sąmatas, rengia paraiškas lėšoms gauti pagal atitinkamas finansavimo sutartis ir gautus mokėjimo dokumentus bei teikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos;
8. Pasibaigus ketvirčiui, rengia Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitą, pasibaigus metams – ataskaitas apie atliktus darbus ir Programos lėšų panaudojimą su Savivaldybės audito ataskaitos išvadomis apie šių lėšų panaudojimo teisingumą;
9. Teikia siūlymus dėl lėšų poreikio Europos Sąjungos finansuojamiems transporto infrastruktūros projektams įgyvendinti;
10. Teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, o esant būtinybei – dėl biudžeto asignavimų pagal ekonominę klasifikaciją paskirties pakeitimo, reikalingo miesto infrastruktūros objektams eksploatuoti ir statyti;
11. Vadovaudamasis departamento veiklos planu, patvirtintu Savivaldybės biudžetu, rengia programines sąmatas, investicijų programos projektą, renka informaciją, ją apibendrina, kontroliuoja sutarčių vykdymą;
12. Administruoja Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąja programą;
13. Pagal savo kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus ir imasi priemonių, siūlymams įgyvendinti;
14. Pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus;
15. Pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia kitiems Savivaldybės struktūriniams padaliniams informaciją apie Skyriaus veiklą;
16. Teikia siūlymus dėl transporto infrastruktūros techninių projektų rengimo;
17. Rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui.Festivalis PaVINGiuojam

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija DOVERIJA  8 800 77277