Radote klaidą svetainėje?
2018-01-22
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

 

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas socialinės rizikos bei likusiems be tėvų globos vaikams

Paslaugos aprašymas Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis vaikui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba netekus tėvų globos. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos vaikams teikiamos vaikų socialinės globos namuose, šeimynose, vaikus globojančiose šeimose. Socialinės globos namuose apgyvendinami vaikai, kuriems nustatytas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos poreikis.

  • Dėl socialinės globos poreikio nustatymo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius kreipiasi į Vilniaus miesto Socialinės paramos centrą.
  • Socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams komisija, įvertinusi vaiko socialinės globos poreikį bei socialinę situaciją, priima sprendimą dėl socialinės globos paslaugų skyrimo. 
  • Vaikui įstaigą, teikiančią trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą, parenka Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai kartu su Socialinės paramos skyriaus specialistais.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė 60 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Ineta Baguckienė tel. 211 2282
Paslaugos vykdytojas Jurgita Zabotkienė tel. 211 2231
Papildoma informacija Įstaigos teikiančios ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo";
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo";
3. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X-493;
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 "Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“
5. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymas Nr.A1-179 ,,Dėl socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“
6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 56 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo";
7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-03 sprendimas Nr. 1-2160 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
8. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo";
9. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-23 sprendimas Nr. 1-2197 „Dėl socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko bei vaiko su negalia socialinės globos poreikio nustatymo ir socialinės globos paslaugų skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška