Radote klaidą svetainėje?
2017-05-30
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 41
Posėdžio pavadinimas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS NR. 41
Posėdžio data 2017-05-31 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 DĖL BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS Remigijus Šimašius

Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL TARYBOS POSĖDŽIO NR. 41 DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO Remigijus Šimašius

Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARTIES CIVILINĖJE BYLOJE NR. 2A-18-464/2017 SUDARYMUI IR ŠIOS TAIKOS SUTARTIES BEI JOS 1–6 PRIEDŲ PATVIRTINIMO (GINČO TERITORIJA, SUSIJUSI SU VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIAME SKLYPE ESANČIAIS VILNIAUS PRAMOGŲ PARKO OBJEKTAIS – „SIEMENS“ ARENA, „VICHY“ VANDENS PARKU, „LIETUVOS RYTO“ KREPŠINIO ARENA IR KT.) (Nr. A1-1141) Raimonda Rudukienė
Edvardas Varoneckas

Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL TARYBOS 2017-02-01 SPRENDIMO NR. 1-801 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. A1-1120) Vylūnė Urbonienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2018 METAMS NUSTATYMO (Nr. A1-1089) Edita Žilinskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES TVIRTINIMO IR TURTO SANTARIŠKIŲ G. IŠNUOMAVIMO NE KONKURSO BŪDU (Nr. A1-1082) Vygintas Jakas

Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL VAŽIAVIMO VIETINIO (MIESTO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ KAINŲ (TARIFŲ) NUSTATYMO (Nr. A1-1078) Kastytis Lubys

Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PRITARIMO VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ SUTARTIES SUDARYMUI VEŽTI KELEIVIUS AUTOBUSAIS VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO PAGRINDINIŲ VIEŠOJO TRANSPORTO MARŠRUTŲ GRUPĖS MARŠRUTAIS (Nr. A1-1137) Virginijus Pauža

Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL TARYBOS 2014-09-24 SPRENDIMO NR. 1-2011 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. A1-1062) Virginijus Pauža

Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO 2016 METŲ SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO (Nr. A1-1108) Virginijus Pauža

Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL TARYBOS 2017-02-01 SPRENDIMO NR. 1-818 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. A1-1118) Valdas Juodis

Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL TARYBOS 2015-03-18 SPRENDIMO NR. 1-2283 „DĖL MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO POŽEMINIŲ (ĮKASAMŲ) KONTEINERIŲ IŠDĖSTYMO VIETŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ (SCHEMŲ) PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. A1-1091) Valdas Juodis

Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL TARYBOS 2016-05-11 SPRENDIMO NR. 1-445 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. A1-1111) Valdas Juodis

Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL TARYBOS 2016-08-25 SPRENDIMO NR. 1-594 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOMS“ PAKEITIMO (Nr. A1-1070) Valdas Juodis

Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL KRISTINOS ULEVIČIŪTĖS SKYRIMO Į VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. A1-1152) Antanas Gadeckis

Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (Nr. A1-1050) Algminas Pakalniškis

Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL TARYBOS 2015-04-15 SPRENDIMO NR. 1-2364 „DĖL TERITORIJŲ PRISKYRIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOMS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO (Nr. A1-1085) Algminas Pakalniškis

Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖSE IR GRUPĖSE PAGAL BENDRĄSIAS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOMS IR JŲ SKYRIAMS 2017–2018 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (Nr. A1-1112) Algminas Pakalniškis

Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL TARYBOS 2016-03-23 SPRENDIMO NR. 1-369 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. A1-1157) Algminas Pakalniškis

Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL TARYBOS 2017-02-22 SPRENDIMO NR. 1-822 „DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI VILNIAUS SENAMIESČIO MOKYKLĄ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR SUTIKIMO REORGANIZUOTI VILNIAUS SENAMIESČIO MOKYKLĄ (Nr. A1-1158) Algminas Pakalniškis

Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL VILNIAUS SENAMIESČIO MOKYKLOS REORGANIZAVIMO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO (Nr. A1-1092) Algminas Pakalniškis

Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL VILNIAUS DARŽELIO-MOKYKLOS ,,MALŪNĖLIS“ BUVEINĖS PAKEITIMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO (Nr. A1-1087) Algminas Pakalniškis

Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GILIUKAS“ BUVEINĖS PAKEITIMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO (Nr. A1-1088) Algminas Pakalniškis

Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI VILNIAUS NAUJŲJŲ VERKIŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ (Nr. A1-1119) Algminas Pakalniškis

Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. 1-5 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. A1-1139) Algminas Pakalniškis

Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL TARYBOS 2005-05-11 SPRENDIMO NR. 1-796 IR TARYBOS 2005-06-22 SPRENDIMO NR. 1-847 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS IR PAVEDIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI TVIRTINTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ PAVYZDINIUS ETATŲ SĄRAŠUS (Nr. A1-1146) Algminas Pakalniškis

Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS „BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖ APSKAITA“ NUOSTATŲ TVIRTINIMO (Nr. A1-1115) Algminas Pakalniškis

Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI BĮ VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBĄ „OLIMPIJA“ IR BĮ VILNIAUS NAUJININKŲ VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBĄ (Nr. A1-1076) Jonas Laniauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI BĮ VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBĄ „ĄŽUOLIUKAS“ (Nr. A1-1077) Jonas Laniauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL TARYBOS 2011-08-31 SPRENDIMO NR. 1-169 „DĖL VILNIAUS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. A1-1140) Jonas Laniauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (Nr. A1-1086) Jonas Laniauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS M. K. ČIURLIONIO NAMŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO (Nr. A1-1116) Jovita Cibulskytė

Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL KONKURSO VILNIAUS MIESTO TRUPĖS VARDUI GAUTI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. A1-1143) Jovita Cibulskytė

Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL TARYBOS 2014-01-29 SPRENDIMO NR. 1-1657 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO (Nr. A1-1133) Vincas Jurgutis

Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREVENCIJOS IR PAGALBOS SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE PATYRUSIEMS ASMENIMS 2017–2021 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. A1-1142) Gintautas Paluckas

Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL PRITARIMO BEDRADARBIAVIMO ATVIRŲ DUOMENŲ, DUOMENŲ ANALIZĖS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO NAUDOJANTIS DUOMENIMIS SRITYSE MEMORANDUMUI (Nr. A1-1150) Povilas Poderskis

Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL TARYBOS 2011-11-23 SPRENDIMO NR. 1-326 „DĖL TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. A1-1098) Julius Morkūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO (Nr. A1-1061) Julius Morkūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL TARYBOS 2011-08-31 SPRENDIMO NR. 1-193 „DĖL GYVENAMŲJŲ IR BENDROJO NAUDOJIMO PATALPŲ IR INŽINERINIŲ ĮRENGIMŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. A1-1025) Julius Morkūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL TARYBOS 2011-12-14 SPRENDIMO NR. 1-354 „DĖL STATINIŲ TINKAMOS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. A1-1026) Julius Morkūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL TARYBOS 2007-09-12 SPRENDIMO NR. 1-211 „DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. A1-1027) Julius Morkūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 METŲ PRIEMONIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO (Nr. A1-1121) Jonas Bartlingas

Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL TARYBOS 2015-04-15 SPRENDIMO NR. 1-2366 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. A1-1122) Rasa Laiconienė

Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL TARYBOS 2016-10-26 SPRENDIMO NR. 1-704 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMĄ“ PAKEITIMO (Nr. A1-1153) Jonas Bartlingas

Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL TARYBOS 2016-10-26 SPRENDIMO NR. 1-704 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMĄ“ PAKEITIMO IR SAVIVALDYBĖS BŪSTO T. ŠEVČENKOS G. 12-18 IŠNUOMOJIMO TERESAI DUDAI (Nr. A1-1096) Jonas Bartlingas

Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL TARYBOS 2016-10-26 SPRENDIMO NR. 1-704 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMĄ“ IR SOCIALINIO BŪSTO DZŪKŲ G. 14-7 NUOMOS SUTARTIES, SUDARYTOS SU NINA BELEVIČ, PAKEITIMO (Nr. A1-1097) Jonas Bartlingas

Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL TARYBOS 2016-10-26 SPRENDIMO NR. 1-704 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMĄ“ IR SOCIALINIO BŪSTO KARALIAUČIAUS G. 9-74 NUOMOS SUTARTIES, SUDARYTOS SU SIGITU DANILEVIČIUMI, PAKEITIMO (Nr. A1-1099) Jonas Bartlingas

Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL TARYBOS 2016-10-26 SPRENDIMO NR. 1-704 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMĄ“ IR SOCIALINIO BŪSTO KARALIAUČIAUS G. 13A-26 NUOMOS SUTARTIES, SUDARYTOS SU ZOFIJA RYLIŠKYTE, PAKEITIMO (Nr. A1-1101) Jonas Bartlingas

Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL TARYBOS 2016-10-26 SPRENDIMO NR. 1-704 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMĄ“ IR SOCIALINIO BŪSTO KARALIAUČIAUS G. 13A-64 NUOMOS SUTARTIES, SUDARYTOS SU VALERIJUMI VASILKOVU, PAKEITIMO (Nr. A1-1105) Jonas Bartlingas

Įtrauktas į darbotvarkę
50 DĖL TARYBOS 2016-10-26 SPRENDIMO NR. 1-704 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMĄ“ IR SOCIALINIO BŪSTO SUBAČIAUS G. 49-3 NUOMOS SUTARTIES, SUDARYTOS SU LIDIJA MAČIJAUSKIENE, PAKEITIMO (Nr. A1-1102) Jonas Bartlingas

Įtrauktas į darbotvarkę
51 DĖL TARYBOS 2016-10-26 SPRENDIMO NR. 1-704 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMĄ“ PAKEITIMO IR SIGITOS IVANOVSKAJOS LAIKYMO PAGRINDINE SAVIVALDYBĖS BŪSTO APKASŲ G. 19-23 NUOMININKE (Nr. A1-1103) Jonas Bartlingas

Įtrauktas į darbotvarkę
52 DĖL TARYBOS 2016-10-26 SPRENDIMO NR. 1-704 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMĄ“ IR SOCIALINIO BŪSTO KARALIAUČIAUS G. 13B-22 NUOMOS SUTARTIES, SUDARYTA SU LILIJA KRATKOVSKA, PAKEITIMO (Nr. A1-1124) Jonas Bartlingas

Įtrauktas į darbotvarkę
53 DĖL TARYBOS 2016-10-26 SPRENDIMO NR. 1-704 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMĄ“ IR SOCIALINIO BŪSTO KLAIPĖDOS G. 7-27 NUOMOS SUTARTIES, SUDARYTOS SU ROMUTE ŽIOGELIENE, PAKEITIMO (Nr. A1-1106) Jonas Bartlingas

Įtrauktas į darbotvarkę
54 DĖL TARYBOS 2016-10-26 SPRENDIMO NR. 1-704 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMĄ“ IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BUTŲ FONDO GYENAMOSIOS PATALPOS ĮSRUTIES G. 14-22 NUOMOS SUTARTIES, SUDARYTOS SU ALDONA ELEONORA EIDUKONYTE, PAKEITIMO (Nr. A1-1123) Jonas Bartlingas

Įtrauktas į darbotvarkę
55 DĖL TARYBOS 2016-10-26 SPRENDIMO NR. 1-704 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI ĮSTATYMĄ“ IR SOCIALINIO BŪSTO KARALIAUČIAUS G. 9-39 NUOMOS SUTARTIES, SUDARYTOS SU JANINA TANKEVIČ, PAKEITIMO (Nr. A1-1109) Jonas Bartlingas

Įtrauktas į darbotvarkę
56 DĖL ĮGALIOJIMO ATSTOVAUTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMUOSE (Nr. A1-1145) Jonas Bartlingas

Įtrauktas į darbotvarkę
57 DĖL ZITOS SANIUKIENĖS ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. A1-1126) Jonas Bartlingas

Įtrauktas į darbotvarkę
58 DĖL TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. 1-54 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMOSE ĮMONĖSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. A1-1138) Vygintas Jakas

Įtrauktas į darbotvarkę
59 DĖL TARYBOS 2009-09-09 SPRENDIMO NR. 1-1200 „DĖL TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. A1-1149) Vygintas Jakas

Įtrauktas į darbotvarkę
60 DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ, UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO DERINIMO TVARKOS IR SUTARTIES FORMOS TVIRTINIMO (Nr. A1-1084) Vygintas Jakas

Įtrauktas į darbotvarkę
61 DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ POLOCKO G. 52, VILNIUJE, PIRKIMO (Nr. A1-1154) Vygintas Jakas

Įtrauktas į darbotvarkę
62 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO (ŠVITRIGAILOS G. 7 IR KT.) IŠNUOMOJIMO VIEŠO KONKURSO BŪDU (Nr. A1-1144) Vygintas Jakas

Įtrauktas į darbotvarkę
63 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ A. GOŠTAUTO G. 4 IŠNUOMOJIMO NE KONKURSO BŪDU VŠĮ „KINO ALJANSAS“ (Nr. A1-1147) Vygintas Jakas

Įtrauktas į darbotvarkę
64 DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARTIES SUDARYMUI TARP VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR SIGITO STANIŪNO CIVILINĖJE BYLOJE NR. E2-4643-859/2017 (Nr. A1-1148) Vygintas Jakas

Įtrauktas į darbotvarkę
65 DĖL TARYBOS 2016-03-23 SPRENDIMO NR. 1-369 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO (Nr. A1-1151) Auksė Kontrimienė

Įtrauktas į darbotvarkę
66 DĖL TARYBOS 2016-03-23 SPRENDIMO NR. 1-369 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO IR 11 KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO 2017-2018 MOKSLO METAIS (Nr. A1-1155) Edita Tamošiūnaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
67 DĖL TARYBOS 2016-03-23 SPRENDIMO NR. 1-369 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR 5 KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO 2017–2018 MOKSLO METAIS VILNIAUS ADOMO MICKEVIČIAUS GIMNAZIJOJE (Nr. A1-1156) Edita Tamošiūnaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
68 INFORMACIJA DĖL BENDROJO PLANO RENGIMO EIGOS. Alma Vaitkunskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
69 INFORMACIJA APIE VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DARNAUS JUDUMO PLANO RENGIMO EIGĄ

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Tarybos posėdžių archyvas
Savivaldybės tarybos posėdis Nr.40
Savivaldybės tarybos posėdis Nr.40
2017-05-17 Savivaldybės tarybos posėdis Nr.40
Savivaldybės tarybos posėdis Nr.39
Savivaldybės tarybos posėdis Nr.39
2017-04-25 Savivaldybės tarybos posėdis Nr.39
Savivaldybės tarybos posėdis Nr.38
Savivaldybės tarybos posėdis Nr.38
2017-04-05 Savivaldybės tarybos posėdis Nr.38
Savivaldybės tarybos posėdis Nr.37
Savivaldybės tarybos posėdis Nr.37
2017-03-22 Savivaldybės tarybos posėdis Nr.37
Savivaldybės tarybos posėdis Nr.36
Savivaldybės tarybos posėdis Nr.36
2017-03-15 Savivaldybės tarybos posėdis Nr.36
Daugiau posėdžių...

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška