Radote klaidą svetainėje?
2016-12-04
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems


Statistika
Aptarnauta interesantų
0006755904
Mero pavedimai
0000238559
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

Vilniaus ženklas

 

Švietimo skyrius

Konstitucijos pr. 3, 1002 kab., LT-09601 Vilnius
Faksas 211 2398
Švietimo skyrius yra Švietimo, kultūros ir sporto departamento struktūrinis padalinys.DARBO LAIKAS
Pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.30 - 17.30 val.
Penktadieniais 8.30 - 16.15 val.
Pietų pertrauka 12.30 - 13.15 val.
Švenčių išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

Švietimo skyriaus nuostatai »


Pagrindiniai Švietimo skyriaus uždaviniai:

1. padėti Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui ir Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui formuoti Savivaldybės švietimo politiką ir įgyvendinti Vilniaus miesto strateginį veiklos planą;
2. teikti Merui ir Administracijos vadovybei pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;
3. užtikrinti teisės aktuose numatytų švietimo prioritetų įgyvendinimą Savivaldybės formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje;
4. vykdyti švietimo viešąjį administravimą Savivaldybės tarybai pavaldžiose bendrojo ugdymo mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai bei kitose švietimo įstaigose;
5. įgyvendinti valstybinę švietimo politiką švietimo planavimo ir organizavimo, neformaliojo švietimo, analizės, vadybinės ir pedagoginės veiklos koordinavimo srityse;
6. organizuoti, prižiūrėti ir tobulinti Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų ir Savivaldybės tarybai pavaldžių bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir neformaliojo švietimo įstaigų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų vykdomą ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, specialųjį ugdymą, vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, vaikų užimtumą;
7. kontroliuoti Savivaldybės tarybai pavaldžių bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklą Skyriaus kompetencijos klausimais ir neformaliojo ugdymo įstaigų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų veiklą Skyriaus kompetencijos klausimais;
8. inicijuoti, rengti, koordinuoti ir vykdyti ilgalaikes ir trumpalaikes formaliojo ir neformaliojo švietimo programas ir projektus, organizuoti jų įgyvendinimą Vilniaus mieste;
9. rengti vidaus teisės aktus, siekiant užtikrinti efektyvią Skyriaus veiklą.

Skyrius, įgyvendindamas savo uždavinius, vykdo šias funkcijas:
1. užtikrina Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymąsi pagal privalomojo švietimo programas;
2. organizuoja vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, profesinį orientavimą (teikia siūlymus dėl švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo, išlaikymo, organizuoja ir įgyvendina mokymą pagal formaliojo švietimo programas);
3. užtikrina vaikų ir jaunimo papildomą ugdymą ir užimtumą;
4. organizuoja ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą (teikia siūlymus dėl ikimokyklinių ir priešmokyklinių vaikų ugdymo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, išlaikymo; organizuoja ir įgyvendina mokymą pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas);
5. organizuoja ir įgyvendina suaugusiųjų neformalųjį švietimą, neformaliojo ugdymo švietimo programas;
6. kaupia informaciją apie švietimo veiklos pokyčius ir būklę, analizuoja, vertina ir apibendrina ją valstybinės ir regioninės švietimo politikos plėtotės požiūriu;
7. tiria ir vertina švietimo būklę, kaip tenkinami vaikų ir suaugusių asmenų švietimo poreikiai Savivaldybės teritorijoje pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją;
8. rūpinasi informacinių technologijų ir inovacijų diegimu Savivaldybės švietimo įstaigose, koordinuoja ir užtikrina efektyvų esamų Savivaldybės švietimo informacinių sistemų tvarkymą;
9. koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių švietimo įstaigų vadybinę veiklą, gauna iš Savivaldybės tarybai pavaldžių švietimo įstaigų vadovų ataskaitas, kitus dokumentus, paveda jiems atlikti užduotis įvairiais veiklos organizavimo klausimais;
10. rengia informacinę ir analitinę medžiagą, atlieka aplinkos analizę ir teikia ją Savivaldybės vadovybei;
11. rengia ataskaitas, informaciją ir teikia jas kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;
12. koordinuoja remonto, renovacijos, projektavimo darbus priskirtose ugdymo įstaigose, atlieka šių darbų priežiūrą;
13. koordinuoja ir kontroliuoja patalpų nuomos, komunalinių ir kitų paslaugų teikimo ar darbų atlikimo priskirtose ugdymo įstaigose sutarčių sudarymą, pasirašytų sutarčių vykdymą;
14. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti kompetentingiems Administracijos struktūriniams padaliniams;
15. teikia Tarybai ir Administracijos direktoriui siūlymus dėl finansinių lengvatų suteikimo Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms;
16. dalyvauja Savivaldybės tarybai pavaldžių, Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovų skyrimo konkursuose teisės aktų nustatyta tvarka;
17. dalyvauja rengiant ir svarstant švietimo biudžeto projektą ir skirstant lėšas Savivaldybės tarybai pavaldžioms, Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms, derinti šių įstaigų etatus;
18. tikrina švietimo įstaigų veiklą, stebi pedagogų darbą, tiria vietos bendruomenės švietimo poreikius;
19. telkia ir koordinuoja tarpžinybinį bendradarbiavimą, vietos bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir privačias iniciatyvas, rengiant ir įgyvendinant tikslines švietimo, vaikų ir jaunimo užimtumo, suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas;
20. teikia fiziniams bei juridiniams asmenims informaciją, pagal poreikį leidžia informacinę medžiagą Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
21. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti;
22. rengia Vilniaus miesto savivaldybės strateginių planų ilgalaikius švietimo plėtros tikslus ir numato priemones jiems pasiekti bei juos įgyvendina;
23. pagal priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, Mero potvarkių projektus;
24. atlieka kitus Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų, Departamento direktoriaus pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.Kitos nuorodos:
Švietimo padalinio kompetencija ir funkcijos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime
Švietimo įstaigų paieška (www.aikos.smm.lt)Kalėdos sostinėje: Rotušės aikštėje įžiebta neįprasta eglutė

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

stop
Korupcijos prevencija


Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija Doverija  8 800 77277

    Slidu gatvėje?
    Duobė ar kliūtis kelyje?
    Nuvirtęs medis?
    Praneškite tel. 1355
    arba (8 5) 215 2112