Radote klaidą svetainėje?
2018-05-21
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems


Statistika
Aptarnauta interesantų
0014818482
Mero pavedimai
0000524079
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

Vilniaus ženklas

 

Centralizuotas vidaus audito skyrius

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius
Faksas 219 7906
Skyriaus vedėja
Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
audra.marcinkeviciute@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2162
Trump. tel.
905 kab.
Vidaus auditorė
bene.baigiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2154
Trump. tel. 2154
904 kab.
Vidaus auditorė
egle.ciuksiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2427
Trump. tel. 2427
904 kab.
Vidaus auditorė
julija.gladyseve@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2026
Trump. tel. 2026
904 kab.
Vidaus auditorė
inga.matukaite@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2770
Trump. tel. 2770
905 kab.
Vidaus auditorė
romualda.raudoniene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2162
Trump. tel. 2162
905 kab.
Vidaus auditorius
ricard.tomasevic@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2797
Trump. tel.
904 kab.

Centralizuotas vidaus audito skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Vidaus audito skyriaus darbo laikas:
I - IV - 8:00 - 17:00 val.
V - 8:00 - 15:45 val.
Pietūs: 12:00 - 12:45 val.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito SKYRIAUS tikslas ir pagrindiniai uždaviniai

1. Tikslas - sistemingai ir visapusiškai vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija), jos dalinių, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslus.
Skyriaus veikla organizuojama ir vykdoma vadovaujantis įstatymuose bei kituose teisės aktuose reglamentuotomis Centralizuotos vidaus audito tarnybos funkcijomis.

2. Pagrindiniai uždaviniai:
1) taikant vidaus audito procedūras ir metodus nustatyti, ar Savivaldybės administracija, jos daliniai, jai pavaldūs ir jos valdymo sričiai priskirti viešieji juridiniai asmenys savo veikloje laikosi teisės norminių aktų;
2) patarti Savivaldybės administracijai, jos dalinių, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams, kaip mažinti rizikos veiksnių įtaką viešojo juridinio asmens veiklai;
3) teikti Savivaldybės administracijai, jos dalinių, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams rekomendacijas dėl jų veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimo;
4) vertinti Savivaldybės administracijos, jos dalinių, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymą bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriais;
5) vertinti Savivaldybės administracijos lėšų, gautų iš Europos Sąjungos bei užsienio institucijų ar fondų, administravimą ir panaudojimą;
6) ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus įvertinti, kaip vidaus kontrolė veikia Savivaldybės administracijoje.

3. Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, prieš pateikdama Savivaldybės administracijos direktoriui vidaus audito ataskaitą, su šios ataskaitos projektu privalo supažindinti audituojamų Savivaldybės administracijos, jos dalinių, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovus ir su jais šį projektą aptarti.

4. Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius dirba tik pagal su Savivaldybės administracijos direktoriumi suderintą metinį vidaus audito planą.


VIDAUS AUDITĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas
(http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=197703)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimas Nr. 470 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo įgyvendinimo ir Vidaus audito tarnybos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“
(http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=209137)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 5 d. nutarimas Nr. 379 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymo kontrolės ir vertinimo tvarkos patvirtinimo“
(http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=129450)

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 1K-117 „Dėl Pavyzdinės vidaus audito metodikos, Vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių ir Vidaus audito poreikio įvertinimo analizės matmenų patvirtinimo“
(http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=210411)

To paties teisės akto Pataisymas ir papildymas:
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=250712)Festivalis PaVINGiuojam

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija DOVERIJA  8 800 77277