Radote klaidą svetainėje?
2018-01-22
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

2016 m. pajamos

Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas  »  2016 m.

2016 metų biudžeto pajamos

 tūkst. Eur

Eil. nr.PajamosIš viso
 1. MOKESČIAI (2+3+7) 261494,5
 2. Gyventojų pajamų mokestis, iš jo:  219470,0
 2.1. gyventojų pajamų mokestis, patvirtintas Lietuvos Respublikos valstybės 2016 metų biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu  198092,0
 2.2. gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo sąskaitos išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti 21378,0
 3. Turto mokesčiai (4+5+6) 32400,0
 4. Žemės mokestis 2000,0
 5. Paveldimo turto mokestis  400,0
 6. Nekilnojamojo turto mokestis  30000,0
 7. Prekių ir paslaugų mokesčiai (8+9+10) 9624,5
 8. Mokesčiai už aplinkos teršimą  1158,5
 9. Valstybės rinkliavos 482,0
10. Vietinės rinkliavos 7984,0
11. KITOS PAJAMOS (12+16+20+21) 25127,1
12. Turto pajamos (13+14+15) 4284,8
13. Dividendai 230,0
14. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius 3910,0
15. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 144,8
16. Pajamos už prekes ir paslaugas (17+18+19) 17463,3
17. Pajamos už patalpų nuomą, iš jų: 2555,6
17.1. Savivaldybės patalpų nuoma 2000,0
17.2. biudžetinių įstaigų patalpų nuoma 555,6
18. Pajamos už atsitiktines paslaugas 277,2
19. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 14630,5
20. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos  1252,0
21. Kitos neišvardytos pajamos, iš jų: 2127,0
21.1. kitos pajamos  1452,8
21.2. želdinių atkuriamosios vertės lėšos 72,4
21.3. parama socialinės infrastruktūros plėtrai 601,8
22. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (23+24+25) 14483,0
23. Žemė 2183,0
24. Pastatų ir statinių realizavimo pajamos 300,0
25. Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos 12000,0
26. IŠ VISO (1+11+22) 301104,6
27.  DOTACIJOS (28+33) 141031,3
28. VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS pagal Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 priedą (29+30+31+32) 125412,3
29. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 12214,4
30. Mokinio krepšeliui finansuoti 109215,0
31. Pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti, iš jų: 2134,8
32.1. socialinės apsaugos 659,2
32.2. kultūros 197,0
32.3. sveikatos apsaugos 1278,6
32. Mokykloms  ir klasėms, skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 1848,1
33. PROGNOZUOJAMOS VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS pagal Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 5 priedą (34+35) 15619,0
34. Valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti, iš jų: 3964,0
34.1. politinių kalinių ir tremtinių šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimas savivaldybėse 261,0
34.2. VšĮ Centro poliklinikos Slaugos dienos ir paliatyvios pagalbos mirštantiems pacientams stacionarų įkūrimas Senamiesčio filiale Pylimo g. 56, Vilniuje, bei teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas 343,0
34.3. VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės dalies pastatų ir inžinerinių sistemų renovavimas, pagerinant jų energetines charakteristikas (baigiamieji darbai) 125,0
34.4.  medicinos technikos ir įrangos VšĮ Šeškinės poliklinikoje Vilniuje, Šeškinės g. 24, atnaujinimas 118,0
34.5. VšĮ Lazdynų poliklinikos pastatų Erfurto g. 15, Vilniuje, išorinių atitvarų renovacija 262,0
34.6. VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialo poliklinikos  Antakalnio g. 124, Vilniuje, renovacija 150,0
34.7. VšĮ Antakalnio poliklinikos pastato (3D10/b) Antakalnio g. 59, Vilniuje, atnaujinimas (modernizavimas) 100,0
34.8. VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Centrinės sterilizacinės Antakalnio g. 57, Vilniuje, rekonstrukcija 347,0
34.9. VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje, įrengimas 200,0
34.10. Daugiafunkcio Lazdynų sveikatingumo centro Vilniuje techninio projekto parengimas 23,0
34.11. Vilniaus Žemynos progimnazijos pastato Vilniuje, Žemynos g. 14, kapitalinis remontas 145,0
34.12. Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos pastato Vilniuje, Rygos g. 10, rekonstravimas 145,0
34.13. Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos pastato Vilniuje, I. J. Kraševskio g. 5, atnaujinimas ir modernizavimas 145,0
34.14. Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos baseino statyba 1600,0
35. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti,  taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 11655,0
36. IŠ VISO (26+27) 442135,9

 


Vilniaus miesto savivaldybės administraijos
Finansų departamento 
Strateginio planavimo ir biudžeto skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Faksas 211 2352, el. p.


Darius Leišys

Finansų ir strateginio planavimo departamento
Direktorius
darius.leisys@vilnius.lt
(8 5)  211 2240
Direktoriaus pavaduotojas
Algis Žvejis
algis.zvejis@vilnius.lt
(8 5) 211 2046
Direktoriaus padėjėja
Gintarė Kindurienė
gintare.kinduriene@vilnius.lt
(8 5) 211 2120
 

Vygintas Jakas

Gyvenimo aprašymas

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
Turto departamento direktorius
vygintas.jakas@vilnius.lt
(8 5)  211 2207
Direktoriaus pavaduotoja
Raminta Ramanauskienė
raminta.ramanauskiene@vilnius.lt
(8 5) 211 2318
Direktoriaus padėjėja
Renata Viršilaitė
renata.virsilaite@vilnius.lt
(8 5) 211 2483
 
Trumpasis informacijos nr. 1664

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška