Radote klaidą svetainėje?
2018-04-19
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

Pastatų priežiūra

Pastatų priežiūra

 

Butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administratoriams ir kitiems bendrojo naudojimo objektų valdytojams

DĖl STATINIŲ PRIEŽIŪROS ŽIEMOS SEZONO METU

(2017-11-24 pranešimas Nr. A51-81879/17(3.3.10.2-EM4)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – įstatymas) 49 straipsnio 1 dalies 3 punktu, statinių naudojimo priežiūrą atlieka savivaldybių administracijos. Įstatymo 47 ir 48 straipsniai nurodo, jog statinių naudotojai privalo laikytis normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios nustatytus esminius statinių reikalavimus, šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka organizuoti ir (ar) atlikti statinio techninę priežiūrą.

Žiemos sezono metu dėl ant pastatų stogų susikaupusio sniego, susidariusio ledo padidėja laikančiųjų konstrukcijų apkrova. Konstrukcijų mechaniniam atsparumui ir pastovumui poveikį gali daryti ir didelis šaltis. Dėl minėtų priežasčių padidėja pastatų galimų griūčių rizika, galimi nelaimingi atsitikimai naudojantis pastatais. Ypatingos priežiūros žiemos sezono metu reikalauja senos statybos ir iš lengvų metalo konstrukcijų pastatyti pastatai.

Siekiant išvengti ekstremalių situacijų žiemos sezono metu, pasnigus ar tirpstant sniegui būtina stebėti, kad ant pastatų stogų ir išorinių durų stogelių, prie švieslangių, sienų, langų ir kitų atitvarų vertikaliųjų paviršių nesikauptų sniegas ir ledas, o jam susikaupus – nedelsiant šalinti. Pastebėjus pradedančius susidaryti varveklius, būtina skubiai organizuoti jų šalinimo darbus, iki darbų pradžios ir juos atliekant pavojingas vietas aptverti „STOP“ juosta. Susikaupusio sniego ir varveklių šalinimo darbai yra priskiriami techninės priežiūros pagrindiniams darbams, todėl jų neatlikimas užtraukia administracinę atsakomybę.

Įpareigojame bendrojo naudojimo objektų valdytojus: Vilniaus miesto savivaldybės paskirtus bendrojo naudojimo objektų administratorius, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijas, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotus asmenis ir/ar kitus daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu ir sutartimi įgaliotus asmenis, įmones, teikiančias turto administravimo paslaugas:

  1. Žiemos sezono metu (esant dideliam šalčiui, gausiai pasnigus, tirpstant sniegui) nuolatinius pastatų būklės stebėjimus atlikti ne rečiau kaip kas dvi savaites. Nuolatinių stebėjimų metu patikrinti, ar nėra deformuotų laikančiųjų konstrukcijų ir stogo dangos defektų, ar tvarkingi įrenginiai, skirti vandeniui pašalinti nuo pastatų ir jų konstrukcijų (latakai, lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos).
  2.  Pasnigus stebėti sniego storį ir jo poveikį pastatui, prireikus imtis skubių veiksmų susikaupusiam sniegui ir ledui pašalinti bei susidariusiems varvekliams nudaužyti nuo stogų ir išorinių durų stogelių. Atliekant sniego, ledo ar varveklių šalinimo darbus būtina laikytis darbo saugos reikalavimų, aptverti pavojingą teritoriją.
  3.  Pastebėjus pastato konstrukcijų pokyčius, nedelsiant atlikti jų remonto darbus, o nustačius deformuotas konstrukcijas, nedelsiant nustatyti ir pašalinti deformacijų atsiradimo priežastis ir imtis veiksmų, užtikrinančių saugų pastato naudojimą.
  4. Nustačius pastato konstrukcijų galimos avarinės būklės požymius (statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 1 priedas), nedelsiant kreiptis į statinių ekspertus ar ekspertizės įmones, kurios atlieka statinių būklės tyrimus ir nustato, ar esanti statinio konstrukcijų deformacija kelia pavojų, ar saugu statinį naudoti, taip pat gali pateikti rekomendacijas dėl avarinės (galimos avarinės) būklės likvidavimo.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas ir įstatymas numato atsakomybę už statinio naudotojo pareigų nevykdymą ir statinių techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą, pažymime, kad už priemonių žmonėms apsaugoti, avarijai išvengti nesiėmimą ar prievolių, nustatytų įstatyme, nevykdymą įvykus statinio avarijai, paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo esančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, skiriama bauda statinio naudotojams ir (ar) statinio techniniams prižiūrėtojams – juridiniams asmenims nuo 1000 iki 5000 eurų; ypatingojo statinio atveju skiriama bauda nuo 2000 iki 10000 eurų.


Departamento direktorius Virginijus Pauža

 


Su  Miesto ūkio ir transporto  departamento Būsto administravimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio veikla susiję teisės aktai ir statybos techniniai reglamentai:

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas;

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-30 įsakymas Nr. 30-685 „Dėl statinių naudojimo priežiūros taisyklių tvirtinimo“;

Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“;

Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

Vilniau miesto savivaldybės tarybos 2013-12-11 sprendimas Nr. 1-1592 „Dėl Paramos skyrimo daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių senamiestyje ir jo apsaugos zonose, fasadų elementų galimai avarinei būklei likviduoti tvarkos aprašo tvirtinimo“;

Vilniau miesto savivaldybės tarybos 2017-10-11 sprendimas Nr. 1-1185 „Dėl Paramos kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

 


 


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Būsto administravimo skyrius


Trumpasis informacijos nr. 1664

 


stop
Korupcijos prevencija

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška