Radote klaidą svetainėje?
2018-01-23
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija 

Vilniaus miesto savivaldybė, siekdama atitikti gyventojų poreikius bei didinti visuomenės pasitikėjimą ja, įgyvendina korupcijos prevencijos priemones, taip užtikrindama skaidresnę, efektyvesnę ir viešesnę Vilniaus miesto savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų veiklą.

Kas  yra korupcija? Bendrąja prasme korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) – piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos. Dažniausiai pasitaikančios korupcijos formos yra kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnyba, prekyba įtaka, protekcionizmas, nepotizmas, mokesčių vengimas, sukčiavimas, karteliniai susitarimai. Kaip rodo sociologiniai tyrimai, gyventojai korupcijos reiškinį suvokia plačiau, nei jis apibrėžiamas teisės aktuose. Tuo pačiu žmonės nemato didelio skirtumo tarp korumpuotos institucijos ir prastai valdomos ir vykdančios savo funkcijas institucijos. Žmogus, paklaustas, ar institucija yra korumpuota, atsako „taip“ vien todėl, kad su juo ten buvo netinkamai elgiamasi: nebuvo suteikta išsami informacija, nebuvo geranoriškai išaiškintos procedūros, nebuvo suteikta pagalba arba klausimo sprendimas pernelyg ilgai užtruko.

Kova su korupcija. Norint kovoti su sistemine korupcija, reikia sisteminio darbo modelio ir radikalių pokyčių. Nėra abejonės, kad kovos su korupcija programa, korupcijos rizikos analizė, teisės aktų antikorupcinis vertinimas, kovos su korupcija padalinio įkūrimas ir sėkminga veikla turi didelę įtaką mažinant korupcijos mastą. Tačiau geriausia prevencija yra efektyvus Vilniaus miesto savivaldybės administravimas ir kokybiškų paslaugų teikimas. Tai turi būti atliekama geriau nei tai daro šešėlinis (nelegalių tarpininkų) administravimas, kur procedūros yra kur kas paprastesnės. Be to, į antikorupcinės programos įgyvendinimą būtina įtraukti ir gyventojus. Jie geriausiai žino, kurios sritys ar lygmenys yra labiausiai korumpuoti. Visuomenei turi būti suteikta galimybė išsakyti savo nuomonę ir pasiūlymus.

Kovos su korupcija priemonės Vilniaus miesto savivaldybėje.

  1. Rengiama ir įgyvendinama Korupcijos prevencijos programa, apimanti aktualiausias ir korupcijai jautriausias sritis 2-3 metų laikotarpiu (žr. Korupcijos prevencijos programos);
  2. Kasmet atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 1-3 Savivaldybės veiklos srityse ir teikiama išvada STT su pasiūlymais korupcijos apraiškoms tose srityse mažinti;
  3. Norminiai teisės aktų projektai vertinami antikorupciniu požiūriu ir viešinamos jų vertinimo išvados (žr. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos);
  4. Naujai priimtiems į darbą Savivaldybėje valstybės tarnautojams (darbuotojams) rengiami mokymai, kurių metu pristatomi ir korupcijos prevencijos Savivaldybėje klausimai;
  5. Atsižvelgiant į tai, kad viešųjų ir privačių interesų konfliktai betarpiškai susiję su korupcija ir gali skatinti jos apraiškų atsiradimą, vykdoma Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų privačių interesų deklaravimo kontrolė, teikiamos rekomendacijos interesų konfliktų išvengimui tiek asmenų prašymu, tiek pagal deklaracijose pateiktus duomenis (žr. Viešųjų ir privačių interesų konflikto išvengimo rekomendacijos);
  6. Veikia Pasitikėjimo telefonas, kuriuo gyventojai anonimiškai gali pranešti apie pastebėtas korupcijos apraiškas. Raginame visus turinčius informacijos pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, veiksmus, kurie gali būti laikomi tarnybiniais nusižengimais ar darbo drausmės pažeidimais, nederamą ar nemandagų ir neteisišką Savivaldybės darbuotojų elgesį. Informacijos anonimiškumas ir konfidencialumas garantuojamas.


Savo pranešimą galite pateikti:


Gautus pranešimus apie korupciją nagrinėja Personalo departamento Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius. Pranešimai fiksuojami elektroninėje laikmenoje ir jų pagrindu gali būti inicijuotas tarnybinis ar kitoks patikrinimas Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo (darbuotojo), Savivaldybės biudžetinės ar viešosios įstaigos, įmonės, organizacijos vadovo atžvilgiu. Tai nustato Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 40-79 patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento 48(1) punktas. Pareiškėjams pageidaujant ir pateikiant kontaktinius duomenis, jie informuojami apie patikrinimo rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.


Kviečiame susipažinti su Savivaldybės korupcijos prevencijos programomis ir kitais dokumentais:

Korupcijos prevencijos programa »

Korupcijos pasireiškimo tikimybė »

Antikorupcijos komisija »

Privačių interesų deklaracijos »

Teisės aktų antikorupcinis vertinimas »

Viešųjų ir privačių interesų konflikto prevencija »

 

 


L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas
Lina Koriznienė
lina.korizniene@vilnius.lt
(8 5)  211 2423

Direktoriaus padėjėja
Kristina Kalesnykienė
kristina.kalesnykienė@vilnius.lt
(8 5)  211 2604

 

Edvardas Varoneckas

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai

Teisės departamento direktorius
edvardas.varoneckas@vilnius.lt
(8 5)  211 2018

Direktoriaus pavaduotoja
Jekaterina Mickevičienė
jekaterina.mickeviciene@vilnius.lt
(8 5) 211 2602

Direktoriaus pavaduotoja 
Dovilė Mikalajūnė
dovile.mikalajune@vilnius.lt 
(8 5) 211 2492

Vyriausioji specialistė
Diana Pilipienė
diana.pilipiene@vilnius.lt
(8 5)  211 2003

Vyresnioji patarėja
Aušra Gliebienė
ausra.gliebiene@vilnius.lt
(8 5) 219 7926

Trumpasis informacijos nr. 1664

 

stop
Korupcijos prevencija

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška