Radote klaidą svetainėje?
2018-05-24
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

 

Pritarimas atminimo (informacinių) lentų, įamžinimo ženklų įrengimo projektams

Paslaugos aprašymas Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems ant pastato arba kito objekto, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, įrengti atminimo (informacinę) lentą ar kitą įamžinimo ženklą, pagal konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nepriskiriamą nesudėtingiems statiniams (toliau – įamžinimo ženklas).

  • Prašymas ir įamžinimo ženklo įrengimo projekto du egzemplioriai pateikiami E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui.
  • Dokumentus tikrina ir projektui raštiškai pritaria Miesto plėtros departamento Plėtros planavimo skyriaus ir Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus specialistai, bei jei įamžinimo ženklas projektuojamas kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, vietovėje ar jų apsaugos zonoje - Kultūros paveldo apsaugos skyriaus specialistas.
  • Projektas registruojamas Savivaldybės kompiuterinėje informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ ir perduodamas (vienas egzempliorius) į Interesantų aptarnavimo skyrių, kurio specialistas jį išduoda prašymą pateikusiam asmeniui. Atsiimdamas projektą, asmuo pasirašo Savivaldybės interesantams išduodamų dokumentų apskaitos žurnale.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Plėtros planavimo skyrius
Paslaugos vadovas Rūta Matonienė tel. 211 2516
Paslaugos vykdytojas Ramunė Vitkauskienė tel. 211 2524
Prašymo forma (-os) Prašymas.doc
Prašymas.odt
Prašymas.pdf
Aprašymas interesantui Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo dėl leidimo įrengti įamžinimo ženklą nuorašas;
4. Projektas (2 egz.):
4.1. aiškinamasis raštas (objekto paskirtis, įrengimo vieta, architektūrinis-meninis, erdvinis planinis, konstrukcinis sprendimas, naudojamos medžiagos);
4.2. įamžinimo ženklo tekstas, suderintas su Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus specialistu (vyriausiuoju kalbos tvarkytoju);
4.3. įamžinimo ženklo įrengimo Savivaldybės teritorijoje vietos schema;
4.4. įamžinimo ženklo brėžinys su pagrindiniais matmenimis (M1:5, M1:10, M1:20, M1:50);
4.5. įamžinimo ženklo įrengimo ant pastato vaizdas su pagrindiniais matmenimis ar įamžinimo ženklo įrengimo vietos planas (M1:500, M1:1000), atliktas ant topografinio inžinerinio plano;
4.6. įamžinimo ženklo architektūrinis-meninis sprendimas (vizualizacija, fotomontažas, eskizas);
5. Pastato ar kito objekto, kur numatoma įrengti įamžinimo ženklą, savininko (bendraturčių) sutikimas;
6. Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Vilniaus miesto teritorinio padalinio specialisto raštiškas pritarimas projektui, jei atminimo (informacinė) lenta ar kitas įamžinimo ženklas (toliau – įamžinimo ženklas) įrengiamas į Kultūros vertybių registrą įrašytoje kultūros paveldo vietovėje, objekte ar jo apsaugos zonoje.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864;
2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240;
3. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, 1995-01-31 Nr. I-779;
4. Vilniaus senamiesčio tvarkybos rekomendacijos, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-06-20 sprendimu Nr. 1-652;
5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-12 įsakymas Nr. 30-1186 „Dėl pritarimo atminimo (informacinių) lentų, įamžinimo ženklų įrengimo projektams tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška