Radote klaidą svetainėje?
2018-05-21
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems


Statistika
Aptarnauta interesantų
0014818482
Mero pavedimai
0000524079
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

Vilniaus ženklas

 

Elektroninių paslaugų ir procesų skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Faksas 211 2716
Skyriaus vedėjo pavaduotojas
dalius.kazlauskas@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2359
Trump. tel.
321 kab.

Elektroninių paslaugų ir procesų skyrius yra E. miesto departamento struktūrinis padalinys.


Skyriaus uždaviniai:

 1. pagal savo kompetenciją vykdyti valstybinės Lietuvos informacinės visuomenės kūrimo programos nuostatas;
 2. vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, savarankiškai įgyvendinti skyriaus funkcijas, tenkinti Savivaldybės vidaus klientų (Savivaldybės tarybos, Tarybos kolegijos, Sekretoriato, Mero institucijos bei Administracijos direktoriaus, Administracijos tarnautojų) ir Vilniaus gyventojų poreikius pagal skyriaus kompetenciją;
 3. Savivaldybėje ir jos pavaldumo įstaigose diegti pažangias informacines ir telekomunikacijų technologijas, vykdyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų plėtros projektus tiek savarankiškai, tiek su kitomis institucijomis;
 4. rengti viešųjų pirkimų dokumentus ir teikti juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui;
 5. teikti metodinę ir dalykinę pagalbą procesų bei paslaugų valdymo klausimais;
 6. rengti Savivaldybės teikiamų paslaugų sąrašą bei teisės aktų projektus dėl šio sąrašo patvirtinimo, pakeitimo;
 7. vykdyti Savivaldybės informacinės Paslaugų valdymo sistemos priežiūrą ir tobulinimą;
 8. nustatyta tvarka keisti Savivaldybės teikiamų paslaugų specifikacijas Savivaldybės informacinėje paslaugų valdymo sistemoje;
 9. vykyti ir analizuoti interesantų apklausas dėl Savivaldybės teikiamų paslaugų procesų ir paslaugų specifikacijų kokybės kėlimo;
 10. nagrinėti interesantų skundus dėl savivaldybės teikiamų paslaugų specifikacijų atitikimo galiojantiems Lietuvos Respublikos norminiams teisės aktams;
 11. pagal kompetenciją teikti siūlymus departamento direktoriui dėl Savivaldybės teikiamų paslaugų specifikacijų, procesų ir paslaugų valdymo tvarkos kokybės tobulinimo;
 12. prižiūrėti kokybės valdymo sistemos diegimą Savivaldybėje;
 13. valdyti Savivaldybės saugumo sistemą.

Funkcijos:

 1. teikia departamento direktoriui siūlymus projektų diegimo ir plėtros klausimais bei įgyvendina departamento politiką informacinių technologijų klausimais;
 2. dalyvauja Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytose darbo grupėse bei komisijose pagal savo kompetenciją;
 3. rengia, derina su departamento direktoriumi ir teikia svarstyti tarybai ir tarybos kolegijai sprendimų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
 4. vykdo ir analizuoja interesantų apklausas dėl Savivaldybės teikiamų paslaugų procesų ir paslaugų specifikacijų kokybės kėlimo;
 5. Skyriaus kompetencijos ribose teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl departamento lėšų poreikio;
 6. administracinių paslaugų vadovų prašymu keičia teikiamų paslaugų aprašymus Savivaldybės internetiniame tinklalapyje;
 7. teikia metodinę ir dalykinę pagalbą procesų bei paslaugų valdymo klausimais;
 8. nustatyta tvarka keičia Savivaldybės teikiamų paslaugų specifikacijas Savivaldybės informacinėje paslaugų valdymo sistemoje;
 9. prižiūri programinės įrangos legalumą Savivaldybėje;
 10. kuria, tobulina ir valdo paslaugų kokybės sistemą, valdo informacijos saugumo politiką;
 11. teikia metodinę ir dalykinę pagalbą Savivaldybės daliniams duomenų saugumo politikos klausimais;
 12. kuria, tobulina ir valdo rodiklių ir ataskaitų sistemą;
 13. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikti juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui;
 14. atlieka kitas skyriaus uždaviniams įgyvendinti reikalingas funkcijas, taip pat mero. Administracijos direktoriaus ir departamento direktoriaus pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.


Festivalis PaVINGiuojam

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija DOVERIJA  8 800 77277