2018-05-25
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems 

Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

dėl planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, atstovaujamas Miesto plėtros departamento, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, faksas (8 5) 211 2222 , el. p. savivaldybe@vilnius.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55–2, LT–44245 Kaunas, tel. (8 37) 40 75 48, faks. (8 37) 40 75 49, el. p. info@infraplanas.lt.

PŪV pavadinimas, vieta: Planuojama tiesti Mykolo Lietuvio gatvė Vilniaus mieste. Vieta -šiaurinė Vilniaus miesto dalis, Verkių ir Fabijoniškių seniūnijose.

PŪV aprašymas: Numatoma nutiesti 2,7 km ilgio, keturių eismo juostų su žalia skiriamąja juosta apšviečiama gatvę, įrengti 2,5 m pločio dviračių takus, šaligatvius, viešojo transporto stoteles ir kitą reikiamą inžinerinę infrastruktūrą (lietaus nuotekų bei elektros tinklus).

Priemonės, numatytos neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti: triukšmą mažinančios kelio dangos įrengimas, funkcinių želdinių pasodinimas, izoliuojančių akustinių langų ir durų įrengimas, stačių šlaitų sutvirtinimas, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos priemonės..

Visi poveikio aplinkai vertinimo subjektai pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto puslapyje (2017-06-29), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Verkių seniūnijoje (2017-06-27), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Fabijoniškių seniūnijoje (2017-06-26), respublikiniame laikraštyje „Lietuvos aidas“ (2017-07-01), laikraščio „Lietuvos rytas“ priede sostinė (2017-07-01), PAV dokumentų rengėjo – UAB „Infraplanas“, interneto tinklalapyje (2017-06-29). PAV dokumentų rengėjas PAV ataskaitoje įvertino visuomenės pastabas ir numatė kompensacines priemones.

Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis: planuojama ūkinė veikla – Mykolo Lietuvio gatvės tiesimas įvertinus jos pobūdį, poveikį gamtinei aplinkai, visuomenės sveikatai ir socialiniai aplinkai pagal parengtą PAV ataskaitą, įgyvendinus PAV ataskaitoje numatytas aplinkosaugines priemones, įvykdžius sprendimo 10 punkte nustatytas sąlygas, yra leistina pagal pirmą ir antrą veiklos alternatyvas. Sprendimas priimtas 2018-01-05 Nr. (28.7)-A4-149. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą: PŪV įgyvendinimas abiejų alternatyvų atveju nesukels reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, aplinkos orui, vandeniui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, socialinei ekonominei aplinkai ir nekilnojamosioms kultūros vertybėms, saugomoms teritorijoms, „Natura 2000“ teritorijoms bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai.

Išsamiau susipažinti apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima: atsakingoje institucijoje - Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 662 008, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas dokumentų rengėją - UAB „Infraplanas“, Donelaičio g. 55–2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 407 548, el. p. info@infraplanas.lt. www.infraplanas.lt.

 

FacebookTwitter Spausdinti
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
 
Taip pat skaitykite:
Informacija apie UAB „Ecoservice projektai“ PŪV– atliekų tvarkymo aikštelės įrengimas – galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
Visuomenei teikiama informacija apie Aplinkos apsaugos agentūros priimtą galutinę atrankos išvadą, kad PŪV – UAB „ECOSERVICE PROJEKTAI“ Atliekų tvarkymo aikštelės įrengimui – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Informacija apie Pramonės objektų valdų plėtimo galutinę atrankos išvadą dėl PAV
Planuojama ūkinė veikla „Pramonės objektų valdų plėtimas“ Baltosios Vokės g. 37, Vilnius.
Poveikio aplinkai vertinimas dėl Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies naudojimo leistinumo
Visuomenė kviečiama susipažinti su poveikio aplinkai vertinimo dokumentais dėl planuojamos ūkinės veiklos – Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 11,0 ha) naudojimas Vilniaus apskr. Vilniaus miesto sav., Panerių sen.
Informacija apie UAB ,,Greitos dalys“ galutinę atrankos išvadą dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo Sandėlių g. 36 Vilniaus, poveikio aplinkai vertinimo
Informacija apie aukštos pridėtinės vertės gaminių gamybos Liepkalnio g. 134A, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo galutinę atrankos išvadą
Mažieji vilniečiai papuošė savo kalėdines eglutes pačių pagamintais žaisliukais iš atliekų
VšĮ „Nepriklausomi projektai“ specialistai, įgyvendindami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ekologinio švietimo programos projektą „Kalėdų spalvos“, pakvietė pradinių klasių mokinius prisidėti prie atliekų kiekio mažinimo veiklų pakartotinai naudojant antrines žaliavas ir tuo tikslu inicijavo kalėdinių žaisliukų gaminimo konkursą.
Informacija apie UAB „GreenTech Baltic“ PŪV Plastikinių (PET) pakuočių atliekų perdirbimas galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
Visuomenei teikiama susipažinti su Aplinkos apsaugos agentūros priimta galutine atrankos išvada –PŪV – plastikinių (PET) pakuočių atliekų perdirbimui (Žarijų g. 8, Vilnius) – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Informacija apie UAB „Veika“ PŪV „Pramonės objektų valdų plėtimas“ atrankos išvadą
Visuomenė kviečiama susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais dėl UAB „Veika“ planuojamos ūkinės veiklos „Pramonės objektų valdų plėtimas“ Baltosios Vokės g. 37, Vilnius.
Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos „Atliekų tvarkymo aikštelės įrengimas“ Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo
Visuomenei teikiama informacija apie Aplinkos apsaugos agentūros priimtą atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo: UAB Ecoservice projektai planuojamos ūkinės veiklos – Atliekų tvarkymo aikštelės įrengimas – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada dėl Prekybos paskirties pastato Vikingų g. 5, Vilniuje statybos ir eksploatacijos
Visuomenei teikiama informacija apie Aplinkos apsaugos agentūros priimtą atrankos išvadą: prekybos paskirties pastato Vikingų g. 5, Vilniuje statybai ir eksploatacijai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas
Atgal

Vilniaus meras

Remigijus Šimašius

„Įsiklausyk, argumentuok, veik!“
Gyvenimo aprašymas

meras@vilnius.lt
 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška