Radote klaidą svetainėje?
2018-02-24
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems


Statistika
Aptarnauta interesantų
0013510540
Mero pavedimai
0000478010
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

Vilniaus ženklas

 

Būsto administravimo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
L. e. Skyriaus vedėjo pareigas
egle.slajute@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2367
Trump. tel. 2367
608 kab.
Vyriausiasis specialistas
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa.
evilin.lubiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2093
Trump. tel. 2093
608 kab.
Vyriausioji specialistė
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa.
guoda.ropaite@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2437
Trump. tel. 2437
608 kab.
Būsto administravimo skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento struktūrinis padalinys.


Svarbiausieji Būsto administravimo skyriaus uždaviniai:
8.1. tenkinti Vilniaus miesto gyventojų poreikius pagal kompetenciją;
8.2. kontroliuoti viešųjų paslaugų teikimo ir daugiabučių namų administravimą;
8.3. organizuoti gyvenamųjų namų ir kitų statinių, kurių naudojimo priežiūra priskirta Savivaldybei, naudojimo priežiūrą;
8.4. organizuoti esamo būsto atnaujinimą ir modernizavimą, skatinant efektyvų energijos vartojimą pastatuose ir užtikrinant aplinkos taršos mažinimą.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
1. kuruoja Savivaldybės būsto modernizavimo programą „Atnaujinkime būstą – atnaujinkime miestą“ ir kuria naujas būsto atnaujinimo (modernizavimo) programas;
2. planuoja lėšų poreikį Savivaldybės būsto modernizavimo programos įgyvendinimui;
3. rengia Savivaldybės teisės aktų projektus dėl Savivaldybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti ir jos suteikimo;
4. administruoja Savivaldybės paramą, teikiamą būsto savininkams, dalyvaujantiems Savivaldybės atnaujinimo (modernizavimo) programose;
5. skatina daugiabučių namų savininkų bendrijų kaip vieną iš daugiabučių namų valdymo formų kūrimą;
6. teikia informaciją dėl piniginės socialinės paramos suteikimo mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims);
7. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus pastatų atnaujinimo (modernizavimo) klausimais, teikia informaciją dėl sėkmingų projektų įgyvendinimo;
8. koordinuoja ir kontroliuoja, kaip įmonės organizuoja paslaugų teikimą gyventojams;
9. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus gyvenamųjų namų administravimo ir bendrojo naudojimo patalpų, bendrojo naudojimo konstrukcijų priežiūros (eksploatavimo) ir remonto klausimais, teikia informaciją dėl mokesčių skaičiavimo tvarkos;
10. kontroliuoja daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų privalomųjų ir atnaujinimo remonto darbų vykdymo tvarką;
11. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl administruojamų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo;
12. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų, su jais susijusių dokumentų ir lėšų perdavimo bendrijoms arba jungtinės veiklos sutarties dalyviams;
13. vykdo Savivaldybės neįgaliųjų integracijos 2008–2012 metų programą, kasmet Savivaldybės administracijos Finansų valdymo ir apskaitos departamentui teikia nustatytos formos paraišką dėl lėšų būsto pritaikymui žmonėms su negalia finansuoti;
14. atstovauja Savivaldybei valstybės institucijose Skyriaus kompetencijos klausimais;
15. kontroliuoja, ar statinių naudotojų atliekama techninė priežiūra atitinka Statybos ir kitais įstatymais bei teisės aktais nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo, statinių saugos ir paskirties reikalavimus;
16. tvarko statinių naudojimo priežiūros apskaitą ir atskaitomybę;
17. kaupia informaciją ir nustatyta tvarka teikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai ataskaitas apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą;
18. organizuoja asbesto šalinimo iš pastatų programos įgyvendinimą;
19. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti;
20. pagal savo kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui;
21. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie Skyriaus veiklą;
22. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos departamentais, skyriais, poskyriais.Vilnius kviečia aplankyti 100-mečio varpą

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija DOVERIJA  8 800 77277