Radote klaidą svetainėje?
2018-04-20
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems


Statistika
Aptarnauta interesantų
0014344884
Mero pavedimai
0000507418
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

Vilniaus ženklas

 

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Faksas 211 2364
Departamento direktorė
alina.kovalevskaja@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 219 7956
Trump. tel. 4956
801 kab.
Direktoriaus padėjėja
Specialistė
valentina.duskina@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2029
Trump. tel. 2029
802 kab.
Vyriausioji specialistė
loreta.chmieliauskiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2378
Trump. tel. 2378
805 kab.
Vyriausioji specialistė
daiva.kasperaitiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2376
Trump. tel. 2376
805 kab.
Vyriausiasis specialistas
valentas.kazlauskas@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2373
Trump. tel. 2373
Vyresnioji patarėja
patricija.macijevska@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2153
Trump. tel. 2153
805 kab.
Specialistė
elzbieta.jasinska@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2520
Trump. tel. 2520
804 kab.
Specialistė
raminta.krasauskiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2190
Trump. tel. 2190
Specialistė
eleonora.masalskaja@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2125
Trump. tel. 2125
805 kab.
Švietimo, kultūros ir sporto departamentas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.DARBO LAIKAS
Pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.30 - 17.30 val.
Penktadieniais 8.30 - 16.15 val.
Pietų pertrauka 12.30 - 13.15 val.
Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Pagrindiniai Švietimo, kultūros ir sporto departamento uždaviniai:
1. padėti Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui ir Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui formuoti Savivaldybės švietimo, kultūros ir meno, kūno kultūros ir sporto politiką ir įgyvendinti Vilniaus miesto strateginį veiklos planą;
2. įgyvendinti valstybinę švietimo politiką švietimo planavimo ir organizavimo, neformaliojo švietimo, analizės, vadybinės ir pedagoginės veiklos koordinavimo srityse;
3. įgyvendinti valstybinę kultūros ir meno politiką kultūros organizavimo, analizės ir planavimo srityse;
4. įgyvendinti valstybės kūno kultūros ir sporto plėtotės politiką, sveikos gyvensenos programas kartu su kitomis suinteresuotomis valstybės institucijomis, įstaigomis ir nevalstybinėmis organizacijomis;
5. organizuoti, prižiūrėti ir tobulinti Departamento ir jo skyrių reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklą;
6. vykdyti viešąjį administravimą Savivaldybės tarybai pavaldžiose švietimo, kultūros, meno, kūno kultūros ir sporto įstaigose;
7. inicijuoti, rengti, koordinuoti ir vykdyti ilgalaikes ir trumpalaikes švietimo, kultūros, meno, kūno kultūros, sporto programas ir projektus, organizuoti jų įgyvendinimą Vilniaus mieste;
8. organizuoti ir kontroliuoti biudžeto pajamų ir išlaidų planavimo ir pirkimų organizavimo procesą Departamente ir jo skyrių reguliavimo sričiai priskirtose biudžetinėse įstaigose ir kituose subjektuose;
9. rengti vidaus teisės aktus, siekiant užtikrinti efektyvią Departamento veiklą.

Departamentas, įgyvendindamas savo uždavinius, vykdo šias funkcijas:
1. koordinuoja ir atsako už Švietimo, Kultūros, Sporto, Planavimo ir pirkimų organizavimo skyrių veiklą;
2. koordinuoja Departamento ir jo skyrių reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklą;
3. kaupia informaciją apie švietimo, kultūros ir meno, kūno kultūros ir sporto veiklos pokyčius ir būklę, analizuoja, vertina ir apibendrina ją valstybinės ir regioninės švietimo politikos plėtotės požiūriu;
4. vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją: administruoja mokinių nemokamą maitinimą Savivaldybės įsteigtose mokyklose ir Savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose bei nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių Savivaldybės teritorijoje, aprūpinimą mokymo reikmenimis;
5. koordinuoja švenčių ir atmintinų datų paminėjimo renginius, festivalių, konkursų ir kitų švenčių renginius;
6. kontroliuoja ir koordinuoja racionalų švietimo, kultūros ir sporto įstaigų išdėstymą, teikia siūlymus dėl įstaigų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo, išlaikymo;
7. koordinuoja Viliaus miesto švietimo, kultūros ir sporto investicinių, ūkinių programų bei projektų rengimą;
8. koordinuoja Europos Sąjungos ir valstybės finansuojamų infrastruktūros plėtros projektų įgyvendinimo procesus Departamento skyrių reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose, kuriose atliekami remonto, renovacijos ir projektavimo darbai;
9. kontroliuoja Departamento reguliavimo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų lėšų už teikiamas paslaugas surinkimą ir panaudojimą;
10. analizuoja biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumą, prognozuoja laukiamą biudžeto įvykdymą, teikia pasiūlymus dėl galimo lėšų perskirstymo, įgyvendinant prioritetinius uždavinius;
11. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Administracijos Viešųjų pirkimų skyriui;
12. rengia informacinę ir analitinę medžiagą, atlieka aplinkos analizę ir teikia ją Savivaldybės vadovybei;
13. telkia ir koordinuoja tarpžinybinį bendradarbiavimą, vietos bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir privačias iniciatyvas, rengiant ir įgyvendinant švietimo, kultūros ir meno, kūno kultūros ir sporto programas;
14. teikia siūlymus Tarybai ir Kolegijai suteikti Departamento skyrių reguliavimo sričiai priskirtoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms finansines lengvatas;
15. teikia gyventojams bei institucijoms informaciją, pagal poreikį leidžia informacinę medžiagą Departamento kompetencijai priklausančiais klausimais;
16. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti;
17. pagal priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus;
18. atlieka kitus Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.Patogus Vilnius: tiesiama 20 km naujų šaligatvių, dar 16 km remontuojami

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija DOVERIJA  8 800 77277