Radote klaidą svetainėje?
2018-05-20
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems


Statistika
Aptarnauta interesantų
0014802632
Mero pavedimai
0000523506
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

Vilniaus ženklas

 

Mokesčių tarifai

 Vilniaus mieste galiojantys butų nuomos, eksploatacijos ir komunalinių paslaugų  t a r i f a i nuo 2011-09-01
Atsi-
skai-
tymo
kny-
gelės eil. nr.
Paslaugos pavadinimas Mata- vimo
vnt.
Tarifas
(litais)
Galiojimo
Laikas
Patvirtinimo pagrindas
1-2 Elektra:
  Naujas elektros kainas galima rasti AB LESTO puslapyje http://www.lesto.lt/,
info@lesto.lt, arba paskambinus trumpuoju telefonu 1802
2 Dujos:
   Dujų kainas galima rasti AB „Lietuvos dujos“ puslapyje http://www.ldujos.lt,
ld@lietuvosdujos.lt, arba paskambinus tel. (8 5) 236 0209,
faks. (8 5) 236 0200, arba trumpuoju tel. 1894
3 Šiluma (šildymas):
   Šilumos energijos ir karšto vandens kainos keičiasi kas mėnesį. Naujas kainas galima rasti UAB „Vilniaus energija“ puslapyje: http://www.vilniaus-energija.lt
8 Šaltas vanduo:
 visiems gyventojams kub. m   nuo 2011-09-01 Vilniaus miesto tarybos 2011-07-13 sprendimas Nr. 1-123
 Pastaba: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nurodytos Tarybos 2011-07-13 sprendimo Nr. 1-123 priede.
9Kitos paslaugos:
9.1 - neprivatizuoto buto nuoma; kv. m Pagal patvirtintą gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašą nuo 2009-07-01 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-07-01 sprendimas Nr. 1-1120
9.2 - namo administravimo išlaidos (privatizuotų ir neprivatizuotų butų); kv. mAdministravimo tarifas priklauso nuo pastato ilgaamžiškumo, administravimo darbu apimčiu ir gali siekti iki 0,15 Lt už 1 kv m bendrojo (naudingojo) buto ar kitų patalpų ploto per menesi.
Pastatu amžius:
iki 10 metu – 0,105 Lt / 0,03
10-20 metu – 0,135 Lt / 0,04
20-35 metai – 0,142 Lt / 0,04
Daugiau kaip 35 m – 0,15 Lt / 0,043
nuo 2006-06-07
nuo 2011-04-18

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006-06-07 sprendimas Nr. 1-1206 „Dėl Daugiabucių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-04-18 įsakymas Nr. 30-637 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.


  - nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų išlaidos kv. m Pagal faktinę sąmatinę vertę nuo 1999-07-08

nuo 2011-04-18
Vilniaus miesto valdybos 1999-07-08 sprendimas Nr. 1283V „Dėl gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpu eksploatavimo, priežiūros ir profilaktinio remonto darbu išlaidų nustatymo metodikos tvirtinimo“.


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-04-18 įsakymas Nr. 30-637 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“.
9.3- skystų atliekų išvežimas;kub. m16,0 / 4,622000-02-11Vilniaus miesto tarybos
2000-02-11 sprendimas Nr.517 „Dėl skystų buitinių atliekų išvežimo darbų tarifų patvirtinimo“
9.4- šiukšlių šalintuvų priežiūra;Kv. m.Pagal faktinę sąmatinę vertęnuo 2004-01-01.Vilniaus miesto valdybos 2002-05-30 d. sprendimu Nr.1103 V ,Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo ir priežiūros paslaugų kainų nustatymo metodikos"
9.5bendro naudojimo:    
 - laiptinių valymas;kv.m.Pagal faktinę sąmatinę vertę-"--"-
 - rūsių valymas;kv.m.-"--"--"-
9.6- bendrojo naudojimo patalpų apšvietimas;kv.m.Pagal faktinį sunaudojimą-"--"-
9.7- antena (kolektyvinė);1 butui.
atšaka per menesi
1,00 arba
(2,00 sutartinė atskiriems mikrorajonams)
 Paqal administratorių pasirašytas sutartis su paslaugų teikėjais
9.8- liftų techninės priežiūros išlaidos:    
  9 aikštelių dispecerizuoto lifto;per menesį269,98 / 78,031998-07-01Vilniaus miesto tarybos 1998-06-17 sprendimas Nr. 208 ir 2001-04-18 sprend.Nr.286
  9 aikštelių nedispecerizuoto lifto.-"-344,19 / 99,48-"--"-
arba paqal administratorių pasirašytas sutartis su paslaugų teikėjais
 Pastaba: Kiekvienam aukštesniam (žemesniam) lifto aukštui pridedama arba atimama 3,44 Lt / 0,99 per menesį:
- išlaidos elektros energijai, paruošimo atestacijai, liftų valymui bei žyminis mokestis įvertinamas papildomai pagal faktišką suvartojamą.
Mokestis gyventojams skaičiuojamas priklausomai nuo bendrojo (naudingojo) ploto pagal LRV 2004-01-05 nutarimą Nr.3.
9.9- liftų amortizaciniai atskaitymaikv. m4 proc. nuo lifto įrenginio kainos per metus1999-07-29Vilniaus miesto sav. tarybos 2004-06-23 sprendimu Nr. 13-423
 Pastaba: Lėšas rinkti proporcingai turimam bendrajam (naudingajam) plotui.
Lėšų liftų kapitaliniam remontui kaupimo ir naudojimo tvarka daugiabučio namo bendros nuosavybės administratorius privalo derinti su namo patalpų savininkais (savininkų igaliotu atstovu).
10Šiukšlių išvežimas
  kv. m0,21 (be PVM) / 0,06 įskaitant didžiųjų ir bešeimininkių atliekų sutvarkymo išlaidas fiziniams asmenims, naudojantiems kolektyvinius konteinerius. Atliekų surinkimo ir išvežimo tarifas gali būti didinamas ne daugiau kaip 30 proc., jei mišrios komunalinės atliekos surenkamos iš konteinerių, esančių atliekų šalinimo šachtose.

0,42 (be PVM) / 0,12 asmenims, nesinaudojantiems kolektyviniais konteineriais, išskyrus individualius gyvenamuosius namus.
2009-07-26Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2009-07-15 sprendimas Nr. 1-1131 „Dėl Tarybos 2006-09-20 sprendimo Nr. 1-1320, „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo ir dėl Tarybos 2006-05-24 sprendimo Nr. 1-10 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
Festivalis PaVINGiuojam

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija DOVERIJA  8 800 77277