Radote klaidą svetainėje?
2018-05-21
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems


Statistika
Aptarnauta interesantų
0014818482
Mero pavedimai
0000524079
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

Vilniaus ženklas

 

Įmonių valdymo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Skyriaus vedėja
olga.stravinskiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2062
Trump. tel. 2062
1301 kab.
Vyriausioji specialistė
justina.jukneviciute@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2862
Trump. tel. 2862
1408 kab.
Vyriausioji specialistė
izolda.venckiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2499
Trump. tel. 2499
1408 kab.
Vyriausiasis specialistas
alfredas.ziberkas@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2039
Trump. tel. 2039
1408 kab.

Įmonių valdymo skyriaus kuruojamos įmonės:

 • UAB „Vilniaus parkai“
  M.K. Čiurlionio g. 100
 • UAB „LFK Management“
  Didžioji g. 35
 • UAB „Lilijonė“
  Vilniaus g. 21
 • UAB „Originalas“
  Kęstučio g. 41
 • UAB „Perkūno užkandinė“
  V. Druskio g. 2/20
 • UAB „Vilniaus madi“
  Etmonų g. 4
 • UAB „NASZA GAZETA“
  Didžioji g. 40


Įmonių valdymo skyrius yra Turto departamento struktūrinis dalinys.


Skyriaus darbo laikas:
I - IV - 8:30 - 17:30 val.
V - 8:30 - 16:15 val.
Pietūs 12:30 - 13:15 val.


SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:
8.1. analizuoti regiono rinką, jos ekonominius socialinius rodiklius, miesto ir regiono ekonominę ir socialinę būklę, investicinę aplinką bei jos pokyčius, įgyvendinant Savivaldybės veiklos planą;
8.2. siekti, kad Savivaldybės įmonių veikla būtų efektyvi ir sprendimų priėmimas būtų orientuotas į rezultatus;
8.3. dalyvauti Savivaldybės turto (įmonių akcijų) rengime parduoti bei privatizuoti.

9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
9.1. vadovaudamasis Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų veiklos rezultatais, vertina ir analizuoja Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą;
9.2. analizuoja Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų veiklos procesus bei teikia rekomendacijas dėl jų veiklos optimizavimo;
9.3. rengia ilgalaikes Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų prognozes;
9.4. gauna, analizuoja ir apibendrina Savivaldybės kontroliuojamų įmonių atskleidžiamą informaciją, įskaitant įmonės finansinių ataskaitų rinkinius, audito išvadas ir audito ataskaitas, Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių metinius pranešimus, Savivaldybės įmonių metines veiklos ataskaitas, taip pat veiksmus pateikiant finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus, veiklos ataskaitas ir kitą informaciją atitinkamoms institucijoms ir viešai skelbia atitiktį Vilniaus miesto savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse tvarkos aprašui (toliau – Aprašas), vertina, apibendrintai teikia savo išvadas ir pasiūlymus Tarybai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Turto valdymo ekspertų darbo grupei ir kitiems subjektams, jei tai numatyta tų subjektų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose;
9.5. stebi ir analizuoja Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos finansinius ir nefinansinius rodiklius, teikia Tarybai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Turto valdymo ekspertų darbo grupei pasiūlymus dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos veiksmingumo didinimo;
9.6. kaupia ir apibendrina Savivaldybės kontroliuojamų įmonių gerąją valdymo praktiką;
9.7. rengia pasiūlymus Tarybai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, Turto valdymo ekspertų darbo grupei dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymo politikos tobulinimo, teikia ataskaitas Tarybai apie Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklą;
9.8. atlieka Aprašo taikymo monitoringą ir analizę, teikia su tuo susijusias rekomendacijas Tarybai;
9.9. techniškai aptarnauja ir teikia informaciją Turto valdymo ekspertų darbo grupei ir Atrankos komitetui, jam vykdant funkcijas, susijusias su kandidatų į Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybas atranka. Turto valdymo centras apibendrina Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymo organų narių ataskaitas;
9.10. rengia analizę dėl Savivaldybės turto investavimo tikslingumo ir teikia ją Tarybai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir Turto valdymo ekspertų darbo grupei;
9.11. skaičiuoja siektinus Savivaldybės kontroliuojamų įmonių kapitalo grąžos ir įsiskolinimo rodiklius ir teikia juos Turto valdymo ekspertų darbo grupei;
9.12. kaupia Savivaldybės kontroliuojamų įmonių galimų nepriklausomų narių duomenų bazę;
9.13. prižiūri ir pagal kompetenciją siekia, kad akcijų valdytojas pasirašytų rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, susijusios su Savivaldybės kontroliuojamomis bendrovėmis;
9.14. dalyvauja vykdant Savivaldybės turto (įmonių akcijų) pardavimą ir privatizavimą;
9.15. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymus, skundus ir pareiškimus, Tarybos narių paklausimus (klausimus), priskirtinus Skyriaus kompetencijai, užtikrina, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
9.16. informuoja visuomenę apie Skyriaus veiklą, skelbia informaciją, susijusią su Skyriaus veikla Savivaldybės interneto tinklalapyje;
9.17. teikia informaciją interesantams, institucijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms bei Administracijos struktūriniams padaliniams Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
9.18. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
9.19. mero, Administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Savivaldybei kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose;
9.20. vykdo kitas Apraše ir kituose teisės aktuose jam priskirtas funkcijas.
9.21. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei Savivaldybės sprendimų numatytas funkcijas.Festivalis PaVINGiuojam

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija DOVERIJA  8 800 77277