Radote klaidą svetainėje?
2018-05-25
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

 

Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos išdavimas

Paslaugos aprašymas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos.

  • Paslaugą teikia visos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijos. Juridinis ar fizinis asmuo, norintis gauti šią paslaugą, kreipiasi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūniją, pateikia užpildytą prašymą šiai paslaugai gauti, bei pateikia prašyme nurodomus dokumentus.
  • Atsakymas paslaugos gavėjo pageidavimu gali būti įteikiamas jam atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas paštu.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į seniūniją.

Paslaugos kategorija Seniūnijos
Paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Seniūnijos
Paslaugos vadovas Raimondas Lingys tel. 211 2939
Paslaugos vykdytojas Irena Milovanova tel. 211 2936
Prašymo forma (-os) Prašymo forma gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos išdavimas
Aprašymas interesantui Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, iš prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos, seniūnijai pateikia šiuos dokumentus:
1.1. prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, atsakingo asmens vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninis paštas; prekybos (paslaugų teikimo) vieta, įranga, plotas (kv. m), prekių (paslaugų) asortimentas (rūšis), prekybos (paslaugų teikimo) laikotarpis;
1.2. transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) kopiją, prekiaujant iš prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos;
1.3. Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio išduodamas tik seniūno patvirtintose vietose.

2. Asmuo, organizuojantis batutų, pripučiamų atrakcionų, žaislų nuomos ir cirko vaidinimų, vandens pramogų parko paslaugų veiklą ir kitą veiklą, papildomai pateikia veiklos aprašymą, įrenginių pavadinimus ir jų naudojimo instrukcijas, įrenginių nuosavybės dokumentų arba sutarties su savininku nuorašus, patvirtintus įstatymų nustatyta tvarka, ir veiklos civilinės atsakomybės draudimo polisą.

3. Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) iš prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos išduodamas tik tose vietose, kurios yra patvirtintos Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu.

4. Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, iš prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos vietoje, kuri laimėta konkurso būdu, turi pateikti konkurso laimėtojo sutikimą.

5. Asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir Savivaldybės tarybos sprendimu atleisti nuo vietinės rinkliavos mokėjimo, gali vykdyti veiklą be leidimo prekiauti Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu patvirtintose vietose, jeigu prekiaujama:
5.1. miško gėrybėmis, taip pat savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių;
5.2. sendaikčiais „blusų turguose“ iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių ir (ar) prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos.
Papildoma informacija Vilniaus miesto savivaldybės teritoriją aptarnaujančios atliekų tvarkymo įmonės bei jų rekvizitai
Informacija apie seniūnų įsakymu patvirtintas vietas
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-13 įsakymas Nr. 30-3648 „Dėl Prekybos be leidimų vietų sąrašo tvirtinimo"
2. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo pakeitimo įstatymas, 2002-12-10 Nr. IX-1250;
3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2014-02-05 įsakymas Nr. 30-210 „Dėl leidimo sudaryti kiosko (paviljono) eksploatavimo sutartis“
4. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 10 d. sprendimas Nr. 1-1312 „Dėl prekybos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“
5. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. 1-1657 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“
6. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-07-14 sprendimas Nr. 1-455 „Dėl Reprezentacinių Vilniaus gatvių, aikščių ir parkų sąrašo tvirtinimo";
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimas Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo";
8. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-11-23 sprendimas Nr. 1-326 „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo";
9. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymas nr. 30-3647 „Dėl leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“
10. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2009-05-15 įsakymas Nr. 3D-357 „Dėl prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo";
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-11 nutarimas Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo";
12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo";
13. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. 30-1365 „Dėl prekybos (paslaugų teikimo) iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų";
14. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 13 d. Įsakymas Nr. 30-487 „Dėl pritarimo lauko kavinių, lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietų ir prekybos kioskų (paviljonų) įrengimo projektams tvarkos aprašo tvirtinimo“
15. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 14 d. sprendimas Nr. 1-217 „Dėl leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Gavėjo kodas 188710061
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT64 4010 0510 0360 9875 - Luminor Bank AB

LT89 7044 0600 0807 1612 - AB SEB bankas

LT752140030003679641 - Luminor Bank AB

Paslaugos kaina Mėnesinė rinkliava už prekybą iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų:
- reprezentacinėse vietose – 43 Eur;
- kitose vietose – 21 Eur.

Mėnesinė rinkliava už paslaugas:
1. Už laisvalaikio bei pramogų paslaugas:
- reprezentacinėse vietose – 4,1 Eur už 1 kv. m organizatorių užimamo ploto (visa teritorija, kuria naudojasi organizatorius);
- kitose vietose – 1,7 Eur už 1 kv. m organizatorių užimamo ploto (visa teritorija, kuria naudojasi organizatorius);
2. Už bankininkystės, pašto paslaugas:
- reprezentacinėse vietose 26 Eur už 1 kv. m;
- kitose vietose – 13 Eur už 1 kv. m;
3. Už taksofono ir kt. paslaugas:
- reprezentacinėse vietose – 43 Eur;
- kitose vietose – 21 Eur.
4. Jeigu paslaugos trunka mažiau negu mėnesį, rinkliava mokama proporcingai už laikotarpį, per kurį bus teikiamos minėtos paslaugos.

Vienkartinė rinkliava už prekybą, maitinimo ir kitas paslaugas – 4,1 Eur už dieną.
Jeigu plotas yra didesnis kaip 2 kv. m – 2 Eur už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą už dieną.
Informacija Nuo rinkliavos atleidžiami:
1. lauko kavinių savininkai, kurių lauko kavinių plotas ne didesnis kaip 5 kv. m;
2. asmenys, prekiaujantys arba teikiantys paslaugas Lietuvos dainų švenčių, folkloro festivalio „Skamba skamba kankliai“, Žolynų turgaus, projekto „Kalėdos sostinėje“ Kalėdų miestelio (atitinkantys projekto „Kalėdos sostinėje“ reikalavimus), Derliaus šventės ir renginio „Lietuva – Europos žvaigždutė“ knygų mugės metu. Ši lengvata netaikoma asmenims, prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais ir (ar) teikiantiems maitinimo paslaugas;
3. socialinės įmonės. Pastarosios turi pateikti nustatytos formos pažymėjimus ir vykdyti veiklą, kuri nėra numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1501 patvirtintame Socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąraše;
4. asmenys, gyvenantys Vilniaus mieste, prekiaujantys miško gėrybėmis, taip pat savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu patvirtintose vietose;
4.1. pensininkai ir neįgalieji. Šie asmenys privalo turėti pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą;
4.2. asmenys, registruoti darbo biržoje. Šie asmenys privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir Vilniaus darbo biržos išduota pažymą;
4.3. moksleiviai ir studentai. Šie asmenys privalo turėti moksleivio arba studento pažymėjimą;
4.4. asmenys, prekiaujantys sendaikčiais „blusų turguose“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu patvirtintose vietose ir nustatyta tvarka.

Lengvatos kitiems rinkliavos mokėtojams suteikiamos atskiru Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška