Radote klaidą svetainėje?
2018-05-21
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems


Statistika
Aptarnauta interesantų
0014818482
Mero pavedimai
0000524079
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

Vilniaus ženklas

 

Fabijoniškių seniūnija

S. Stanevičiaus g. 24, LT-07102 Vilnius
Faksas -, tel. (8 5) 265 8905, 3905 , el. p.
Seniūnas
Vadovauja seniūnijos veiklai, organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja seniūnijai priskirtų funkcijų vykdymą, organizuoja nustatyta tvarka patvirtintos ir finansuojamos seniūnijos veiklos programos įgyvendinimą, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka notarinius veiksmus, išduoda leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose, organizuoja vakarones, koncertus bei kitas seniūnijos gyventojų pageidaujamas šventes. Supažindina seniūnaičius su Savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis ir aptaria skirtų asignavimų naudojimą, koordinuoja Fabijoniškių bendruomenės tarybos veiklą.
jonas.novikevicius@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 265 8901
Mob. 8 613 21973
Trump. tel. 3901
31 kab.
Specialistė
Vykdo gyvenamosios vietos deklaravimą ir pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimą, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas, organizuoja viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą. Priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pareiškimus, juos registruoja Savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ ir pagal kompetenciją persiunčia Savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui, aptarnauja interesantus „vieno langelio“ principu.
birute.buteniene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 265 8905
Trump. tel. 3905
35 kab.
Specialistė
Vykdo Fabijoniškių seniūnijos teritorijos tvarkymo priežiūrą ir kontrolę.
violeta.keleriene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 265 8903
Mob. 8 698 45392
Trump. tel. 3903
32 kab.

Fabijoniškių seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Seniūnijos darbo laikas:
pirmadienį - ketvirtadienį nuo 7.30 iki 16.30 val.,
penktadienį nuo 7.30 iki 15.15 val.,
prieš šventes - viena valanda trumpiau,
pietaujame nuo 11.30 iki 12.15 val.

Seniūnas Jonas Novikevičius gyventojus priima pirmadieniais nuo 8.00 iki 10.00 val.
Vaikų teisių apsaugos skyriaus
Pagalbos vaikui organizavimo poskyrio
vyriausioji specialistė Natalija Senovaitienė
(mob. 8 686 69 076, e. p. natalija.senovaitiene@vilnius.lt)
Fabijoniškių seniūnijos gyventojus priima Šeškinės g. 30, 8 kab.:
pirmadieniais - 13.00-16.30 val.,
trečiadieniais - 9.00-11.30 val.,
penktadieniais - 9.00-11.30 val.


Miesto plėtros departamento
Teritorijų planavimo skyriaus
Vakarinės teritorijos poskyrio vyriausieji specialistai (architektai).
Fabijoniškių seniūnijos gyventojus konsultuoja
trečiadieniais nuo 9.00 iki 12.00 val. Vilniaus miesto savivaldybėje (Konstitucijos pr. 3), priėmimas 21 darbo vietoje (21 langelis).


Socialinės paramos centro
Socialinio darbo skyriaus
vyresn. socialinio darbo organizatorė Janina Pladienė,
socialinis darbuotojas Martynas Urbonaitis
seniūnijoje gyventojus priima 30 kab., tel. (8 5) 248 4171:
pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.,
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7.30 iki 11.30 val., pietūs nuo 11.30 iki 12.15 val.

Socialinio paramos centro
Socialinių paslaugų namuose skyriaus
vyresnioji socialinio darbo organizatorė Rūta Naugžemienė
gyventojus priima 29 kab., tel. (8 5) 230 3827, 8 645 20078.
Asmenų priėmimo laikas:
pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7.30 iki 11.30 val.,
antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 12.15 iki 16.30 val.,
pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val.


Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ socialinės darbuotojos su socialinės rizikos šeimomis gyventojus priima 8 kab. (1-as aukštas):
Loreta Kunickienė, tel. 8 670 17532,
asmenų priėmimo laikas:
antradieniais, ketvirtadieniais 7.30-11.30 val.;
penktadieniais – 12.15-15.15 val.
Laima Bulnienė, tel. 8 675 79182,
asmenų priėmimo laikas:
pirmadieniais, trečiadieniais 7.30-11.30 val.;
ketvirtadieniais – 12.15-15.15 val.;
Ilona Jančiūrienė, tel. 8 601 03059.


Artimiausias Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyriaus asmenų aptarnavimo centras - Šeškinės g. 28, 2 kabinetas. Priėmimui galima registruotis internetu www.sis.vilnius.lt arba tel. 8 700 35545. Informuoja ir konsultuoja įvairių išmokų skyrimo klausimais ir priima dokumentus, išduoda pažymas apie gautas išmokas, daugiau informacijos šiais klausimais - www.spcentras.lt.
FABIJONIŠKIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIAI:


FABIJONIŠKIŲ SENIŪNIJOS IŠPLĖSTINĖ SENIŪNAIČIŲ SUEIGA

  1. Alvaras Bacevičius (Bajorų seniūnaitis), Sueigos pirmininkas, 17alvaras@gmail.com;
  2. Marta Sobolevskaja (P. Žadeikos seniūnaitė), Sueigos sekretorė, marta920116@mail.ru;
  3. Gintarė Andrijauskienė (Fabijoniškių bendruomenės asociacijos atstovė), direktore@verinelis.vilnius.lm.lt;
  4. Valdas Šereika (S. Stanevičiaus seniūnaitis), valdas@sereika.lt;
  5. Algis Seniūnas (Kaimelio seniūnaitis), algis.seniunas@gmail.com;
  6. Romualdas Piurko (L. Giros seniūnaitis), romualdas.piurko@gmail.com;
  7. Dalia Bacevičienė (Gedvydžių seniūnaitiė), baceviciene.dalia@gmail.com;
  8. Mindaugas Simonaitis (S. Nėries seniūnaitis), mindaugas.simonaitis@yahoo.com.


Tinkamomis finansuoti laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius:
1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos sau nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
2. Vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);
3. Kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba);
4. Sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
5. Bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomenines organizacijas ir vietos valdžios institucijas bendradarbiauti, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);
6. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).
Apie seniūniją

Seniūnijos teritorijos plotas - apie 5 kv. km.

Gyventojų skaičius - apie 40 tūkst. (2001 m. surašymo duomenimis).

Fabijoniškės – vienas iš tankiausiai gyvenamų ir smarkiai besiplečiančių sostinės miegamųjų rajonų miesto šiaurinėje dalyje, pradėtas statyti 1985 m. prie magistralės Vilnius – Panevėžys, buvusio Fabijoniškių kaimo vietoje. Gyventojai į pirmuosius stambiaplokščius namus įsikėlė 1987 m.

Fabijoniškių seniūnija buvo įsteigta 1990 m.

Seniūnijos teritorija ribojasi: iš pietinės pusės – su Šeškinės seniūnija, iš vakarinės pusės – su Pašilaičių seniūnija, iš rytinės ir šiaurinės pusių – su Verkių seniūnija.

Fabijoniškių seniūnijoje yra keturiasdešimt trys gatvės, įsteigti įvairūs prekybos centrai, kuriasi įstaigos, statomi nauji gyvenamieji namai. Seniūnijos teritorijoje yra Mykolo Riomerio universitetas, keturios vidurinės mokyklos, viena pradinė mokykla, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras ir šeši vaikų lopšeliai - darželiai, Vilniaus miesto statybininkų mokykla, Vilniaus miesto lengvosios pramonės ir buitinių paslaugų mokykla.

Susikūrusios penkiolika daugiabučių namų savininkų ir gyvenamųjų individualių namų savininkų bendrijų. Daugiabučių namų administratoriai - UAB „Fabeta“ ir UAB „Namų priežiūros centras“.Festivalis PaVINGiuojam

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija DOVERIJA  8 800 77277