Radote klaidą svetainėje?
2018-01-22
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

2017 m. pajamos

Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas  »   2017 m.

2017 metų biudžeto pajamos

tūkst. Eur

Eil. nr. Pajamos Iš viso 
1. MOKESČIAI (2+3+7) 292161,0
2. Gyventojų pajamų mokestis 244148,0
3. Turto mokesčiai (4+5+6) 33400,0
4. Žemės mokestis 1500,0
5. Paveldimo turto mokestis  400,0
6. Nekilnojamojo turto mokestis  31500,0
7. Prekių ir paslaugų mokesčiai (8+9+10) 14613,0
8. Mokesčiai už aplinkos teršimą  1200,0
9. Valstybės rinkliavos 490,0
10. Vietinės rinkliavos 12923,0
11. KITOS PAJAMOS (12+16+20+21) 29983,7
12. Turto pajamos (13+14+15) 4785,0
13. Palūkanos už depozitus 15,0
14. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius 4600,0
15. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 170,0
16. Pajamos už prekes ir paslaugas (17+18+19) 21298,7
17. Pajamos už patalpų nuomą, iš jų: 5690,6
17.1. Savivaldybės patalpų nuoma 2000,0
17.2. biudžetinių įstaigų patalpų nuoma 690,6
17.3. Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos saukauptos lėšos 3000,0
18. Pajamos už atsitiktines paslaugas 371,9
19. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 15236,2
20. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos  1688,0
21. Kitos neišvardytos pajamos, iš jų: 2212,0
21.1. kitos pajamos  1262,0
21.2. želdinių atkuriamosios vertės lėšos 150,0
21.3. parama socialinės infrastruktūros plėtrai 800,0
22. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (23+24+25) 11450,0
23. Žemė 2450,0
24. Pastatų ir statinių realizavimo pajamos 1000,0
25. Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos 8000,0
26. IŠ VISO (1+11+22) 333594,7
27. VALSTYBĖS BIUDŽETO BENDROSIOS DOTACIJOS KOMPENSACIJOS savarankiškosioms funkcijoms vykdyti, iš jų: 1863,0
27.1. pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 1543,0
27.2. valstybės tarnautojams 15 proc. apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio dalis 320,0
28. IŠ VISO PAJAMŲ  savarankiškosioms funkcijoms vykdyti
(26+27)
335457,7
29. DOTACIJOS (30+35+37+38) 133843,8
30. VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS pagal Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 5 priedą (31+32+33+34) 131355,3
31. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 12254,4
32. Mokinio krepšeliui finansuoti 116428,9
33. Pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti, iš jų: 561,0
33.1. socialinės apsaugos 561,0
34. Mokykloms  ir klasėms, skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 2111,0
35. PROGNOZUOJAMOS VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS pagal Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 6 priedą (36+37+38) 804,0
36. Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti, iš jų: 804,0
36.1. Naujosios Vilnios kultūros centro Vilniuje, Pergalės g. 8, rekonstravimas ir modernizavimas 114,0
36.2. Vilniaus miesto savivaldybės literatūrinio A. Puškino muziejaus pastato, Subačiaus g. 124, Vilniuje, Šv. Varvaros koplyčios durų tvarkybos darbai  90,0
36.3. Lukiškių aikštės Vilniuje sutvarkymas 600,0
37. KITOS DOTACIJOS IR LĖŠOS IŠ KITŲ VALDYMO LYGIŲ 1384,5
37.1. valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam vaikų švietimui 1384,5
38. EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOS, KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOS  300,0
38.1. neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra 300,0
39. IŠ VISO (28+29) 469301,5


Darius Leišys

Finansų ir strateginio planavimo departamento
Direktorius
darius.leisys@vilnius.lt
(8 5)  211 2240
Direktoriaus pavaduotojas
Algis Žvejis
algis.zvejis@vilnius.lt
(8 5) 211 2046
Direktoriaus padėjėja
Gintarė Kindurienė
gintare.kinduriene@vilnius.lt
(8 5) 211 2120
 

Vygintas Jakas

Gyvenimo aprašymas

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
Turto departamento direktorius
vygintas.jakas@vilnius.lt
(8 5)  211 2207
Direktoriaus pavaduotoja
Raminta Ramanauskienė
raminta.ramanauskiene@vilnius.lt
(8 5) 211 2318
Direktoriaus padėjėja
Renata Viršilaitė
renata.virsilaite@vilnius.lt
(8 5) 211 2483
 
Trumpasis informacijos nr. 1664

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška