Radote klaidą svetainėje?
2018-05-22
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

 

Juridinių asmenų prašymų dėl mokesčių lengvatų priėmimas

Paslaugos aprašymas Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įstatymų nustatytų lengvatų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita. Savivaldybės taryba gali sumažinti mokesčio dydį, atleisti nuo mokesčio mokėjimo arba atidėti jo mokėjimo terminą.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba teikia šių mokesčių lengvatas:
1. žemės;
2. valstybinės žemės (vandens telkinių) nuomos;
3. nekilnojamojo turto;
4. paveldimo turto.

Juridinių asmenų prašymai suteikti mokesčio lengvatą teikiami svarstyti Tarybai, jei pareiškėjas atitinka bent vieną ir šių kriterijų:
1. Savivaldybė turi turtinių ar finansinių įsipareigojimų pareiškėjui;
2. Savivaldybė inicijuoja investicinius projektus ar kitaip juose dalyvauja;
3. Objektai yra numatyti Vilniaus miesto savivaldybės strateginiame plane;
4. Objektai priklauso ne pelno organizacijoms, kurios vykdo visuomeninę, kultūrinę ir sportinę veiklą.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu ar per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija Mokesčiai; mokesčių permokos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 darbo d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Mokesčių skyrius
Paslaugos vadovas Edita Žilinskienė tel. 211 2243
Paslaugos vykdytojas Eugenijus Šimanauskas tel. 211 2310
Prašymo forma (-os) Prašymas.doc
Prašymas.odt
Prašymas.pdf
Aprašymas interesantui Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
4. Dokumentų, patvirtinančių atitikimą Mokesčių lengvatų taisyklėse nustatytus kriterijus, kopijos;
5. Atitinkamų mokesčių deklaracijų kopijos;
6. Pažyma apie atsiskaitymą su Valstybės ir savivaldybių biudžetais bei fondais;
7. Įmonės praėjusio mokestinio laikotarpio pelno (nuostolio) ataskaita arba einamųjų metų balansas.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2006-06-27 Nr. X-736;
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533;
3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas, 2005-06-07 Nr. X-233;
4. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas, 2004-04-13 Nr. IX-2112;
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę";
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-10 nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“;
7. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-08-31 sprendimas Nr. 1-171 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo";
8. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005-07-20 sprendimas Nr.1-869 „Dėl tarybos 2003-10-01 sprendimo Nr. 01A-41-89 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo" pakeitimo";
9. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006-03-22 sprendimas Nr.1-1087 „Dėl tarybos 2003-10-01 sprendimo Nr. 01A-41-89 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo" pakeitimo".

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška