Radote klaidą svetainėje?
2018-04-21
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems


Statistika
Aptarnauta interesantų
0014354394
Mero pavedimai
0000507736
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

Vilniaus ženklas

 

Kuriu Vilnių

Programa „Kuriu Vilnių“

 

Kviečiame sostinei bei jos viešosioms erdvėms neabejingus menininkus puošti Vilnių unikaliais kūrybiniais projektais – pirmą kartą, Vilniaus miesto savivaldybė skelbia naują miesto meno projektų rėmimo programą „Kuriu Vilnių“! Programoje gali dalyvauti įvairaus meno rūšių atstovai: skulptoriai, gatvės menininkai, įvairių instaliacijų kūrėjai, piešinių ant sienų autoriai ar kitų netikėtų ir mažiau įprastų meno formų kūrėjai.

Šia miesto meno rėmimo programa siekiama, kad įvairios meno formos Vilniuje skleistųsi ne tik miesto centre, bet ir kituose rajonuose atsirastų netikėtų ir aplinką pagyvinančių, gyventojus sudominančių meno kūrinių. Todėl prioritetas skiriamas bus tiems kūriniams, kurie bus originalūs, atskleidžiantys pasirinktos vietos identitetą ir charakterį. Papildomi balai skiriami tiems projektams, kurie sutelkia dalį lėšų iš privačių rėmėjų ir partnerių.

Norite prisijungti prie iniciatyvos? Taisyklės apačioje:

 

1. Programai tinkamos veiklos

 • Skulptūros (medžiagos, dydžiai ir formos neribojamos).
 • Meninis plokštumų dekoravimas (pastato sienų ar kitų paviršių tapyba, freska, mozaika ar kitoks meninis dekoras).
 • Dizaino kūriniai (unikalus funkcinis dizainas, meninis apšvietimas ir kt.).
 • Gatvės menas (laikini meno kūriniai, instaliacijos ir kt.)
 • Tradicinio liaudies meno kūriniai.
 • Atminimo įamžinimo ženklai.
 • Kiti meno kūriniai.


2. Programai netinkamos veiklos

 • Kartotiniai kūriniai, kurie jau buvo pastatyti.
 • Reklaminio ar informacinio pobūdžio paviršių dekoravimas, stendai, užrašai.
 • Masinės gamybos dizaino elementai – lauko baldai, vaikų žaidimo ir kiti įrenginiai.
 • Projektai, kurie gali būti finansuojami iš kitų Savivaldybės programų.


3. Tinkamos išlaidos

Projekto įgyvendinimo išlaidos. Jos turi sudaryti ne mažiau kaip 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projekto administravimo išlaidos (projekto vadovo, kitų tiesiogiai projektą vykdančių darbuotojų, kurie administruoja projekto veiklas, ir finansininko darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos į Garantinį fondą; kanceliarinių prekių, kitų biuro prekių, išskyrus ilgalaikį turtą, įsigijimo išlaidos; projektą administruojančių darbuotojų telekomunikacinių ir pašto paslaugų, transporto išlaidos (degalai, transporto priemonių nuoma, transporto bilietai); patalpų nuomos ir eksploatacijos išlaidos; atlyginimai už projektavimo darbus, honorarai ir kt.). Projekto administravimo išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 25 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.


4. Netinkamos išlaidos

Išlaidos pagal sutartis su konsultantais, tarpininkais, kuriems mokestis nurodomas kaip viso projekto vertės procentinė dalis; baudos, delspinigiai, išlaidos finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi išlaidos, išlaidos paskolų palūkanoms ir skolų padengimo išlaidos; išlaidos investiciniams projektams; išlaidos statiniams, tiesiogiai nesusijusiems su projekto įgyvendinimu, statyti ir rekonstruoti; išlaidos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui, tiesiogiai nesusijusiam su projekto įgyvendinimu, įsigyti; projektų vykdytojų veiklos plėtros ar jų kasdienės veiklos (pavyzdžiui, biuro nuomai ar komunalinėms paslaugoms) išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su projekto įgyvendinimu; išlaidos pastatų ir patalpų remontui, tiesiogiai nesusijusiam su projekto įgyvendinimu; išlaidos narystės asociacijose mokesčiams sumokėti, jei šios išlaidos tiesiogiai nesusijusios su projekto įgyvendinimu.


5. Projektų vertinimo kriterijai ir vertinimo balai

Bendrieji kriterijai:

 • aukštas meninis pasiūlytų sprendinių lygis ir idėjos originalumas (1–25 balai);
 • reikšmingai gerinama urbanistinė aplinka, atskleidžiamas identitetas (1–20 balų);
 • pasirinkta miesto pasiūlyta prioritetinė teritorija (1–15 balų)*;
 • socialinis reikšmingumas, bendruomenės pritarimas (1–10 balų);
 • ekonominis įgyvendinimo realumas, projekto biudžeto pagrįstumas (1–15 balų).

Specialieji kriterijai – nuosavas piniginis įnašas, įskaitant partnerių ar rėmėjų lėšas (iki 15 balų):

 • nuo 5 iki 10 procentų projekto vertės – 5 balai;
 • nuo 10 iki 30 procentų projekto vertės – 10 balų;
 • daugiau kaip 30 procentų projekto vertės – 15 balų.


6. Reikalavimai pareiškėjams

Pareiškėjais gali būti juridiniai ar fiziniai asmenys. Jei projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis ar fizinis asmuo, paraišką turi teisę teikti tik vienas juridinis ar fizinis asmuo. Pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka turi būti tinkamai atsiskaitęs už ankstesniais metais iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto skirtų (jeigu buvo skirta) lėšų panaudojimą.

Pareiškėjo projektas nefinansuojamas, jeigu paaiškėja, kad:

 • pareiškėjas yra likviduojamas, reorganizuojamas, pertvarkomas, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;
 • pareiškėjas paraiškoje pateikė klaidinančią arba melagingą informaciją;
 • pareiškėjas yra gavęs Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų ir neatsiskaitęs už jų panaudojimą nustatyta tvarka arba gautas lėšas naudojęs ne pagal paskirtį;
 • pareiškėjas yra pateikęs paraiškų finansuoti veiklas, kurios yra to paties projekto dalys, pagal kitas viešojo sektoriaus finansavimo programas.

Pareiškėjo pajėgumai ir projektą įgyvendinančių asmenų patirtis turi būti pakankami, kad projektas būtų sėkmingai įgyvendintas.


7. Finansavimo intensyvumas

Projektui įgyvendinti iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto gali būti skiriama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Mažiausios bei didžiausios projektavimo finansavimo ribos nėra nustatytos – prašoma pinigų suma, reikalinga įgyvendinti projektą, gali būti tiek 1, tiek 500 tūkst. eurų. Taip pat skatinama prisidėti ir savu ar kitu finansiniu įnašu, kurio dydis taip pat bus vienas iš vertinimo kriterijų ir suteiks galimybę gauti papildomų vertinimo balų.


8. Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos forma (dokumentas atsisiųsti)

Paraiška turi būti pasirašyta juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens (kai pareiškėjas yra juridinis asmuo) arba fizinio asmens ar jo notariškai įgalioto asmens (kai pareiškėjas yra fizinis asmuo). Prie paraiškos pridedami paraiškos formoje nurodyti dokumentai. Pareiškėjas atsako už paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą.

Pareiškėjas privalo parengti ir per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą (būtina užsiregistruoti www.vilnius.lt puslapyje ir naudotis elektroninės bankininkystės paslaugomis) pateikti elektroninę konkurso projekto paraišką pagal nustatytą formą. Paraišką pateikite čia.

Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraiškas nebegalima jų taisyti, tikslinti, pildyti ar pateikti papildomų dokumentų.

Paraiškos priimamos nuo 2017 m. lapkričio 3 d. iki 2017 m. gruodžio 8 d.


9. Kitos sąlygos

Vienas pareiškėjas gali teikti daugiau nei vieną projektą (atskirų projektų arba projektų seriją), tačiau jie negali būti kartotiniai.


10. Aktualūs dokumentai

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 30-2674 „Dėl Programos „Kuriu Vilnių“ projektų atrankos ir finansavimo aprašo tvirtinimo“.


11. Informacija

Savivaldybės administracijos darbuotojų, atsakingų už paraiškų priėmimą ir informacijos teikimą, kontaktiniai duomenys, informacijos teikimo tvarka ir dokumentų formos pateikiamos interneto svetainėje www.vilnius.lt/kuriuvilniu.

Kontaktiniai asmenys - Miesto plėtros departamento Plėtros planavimo skyriaus vyriausiosios specialistės:
Indra Bieliūnaitė, tel. 2112836, indra.bieliunaite@vilnius.lt,
Aušra Sičiūnienė, tel. 211 2579, ausra.siciuniene@vilnius.lt,
Neringa Jarašūnienė, tel. 211 2470, neringa.jarasuniene@vilnius.lt.

Visi galiojantys Programos teisės aktai su priedais »
(patvirtinti VMS Administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 30 d. įskymu Nr. 30-2674)

 


*  Šis kriterijus 2017 m. nebus vertinamas.

 


Vilnių papuoš 20 šiuolaikinio meno projektų – paaiškėjo „Kuriu Vilnių“ laimėtojai

 

Eilės
Nr.
Pareiškėjas Kūrinio pavadinimas Vertinimo
vidurkis
Skiriamas
finansa-
vimas
1 VšĮ „Menų fabrikas" Open Gallery 77,0 38 530
2 Darius Jaruševičius Tapybos maršrutizatoriai 2018 76,8 3 448,5
3 Mykolas Sauka Skulptūros Viršuliškių miško parke 76,3 28 840
4 Šiuolaikinio meno asociacija „Robotas - gidas" Sapiegų parke 75,3 9 500
5 VšĮ Demokratinės bendruomenės resursai Skulptūrinis ženklas K. Simonavičiui 72,0 18 750
6 Jurga Macinauskaitė Atminties kolektoriai 70,5 40 000
7 Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija Baubas 70,3 23 930
8 Jurgis Dagelis Kiaušinio skvero „Kiaušinis" 68,7 60 000
9 Dovilė Bagdonaitė Vilniaus langeliai 60,5 840
10 Lietuvos dailininkų sąjunga Antakalnio sienos 59,4 20 000
11 Loreta Vaskova 1,2,3 54,7 6 975
12 Architektūros linija“ UAB Atminimo ženklo architektui A. Vivulskiui sukūrimas bei skvero sutvarkymas Vilniuje, A. Vivulskio g. 53,3 20 000
13 Tomas Grunskis Meninio objekto projektas 52,6 30 000
14 Lina Šlipavičiūtė-Černiauskienė Sienos prisimena 52,4 7 500
15 Gitenis Umbrasas Šv. Kristoforas 51,5 89 842
16 VDA Mėlyna juosta 51,3 72 200
17 Simonas Šerkšnas Šeškinės arka 50,8 4 100
18 Gedimino-Antano Sakalio projektavimo firma Senojo miesto fragmentai 50,7 10 000
19 Vitalija Norvilienė Pilaitės parkingas 50,7 19 200
20 Arvydas Ališanka Gyvybės medis Vilnius 50,0 0
21 VšĮ Arkos dailės galerija Vilniaus Tauras 49,8 0
22 Vaiva Vaišvilaitė, Vidas Simanavičius Mano kiemas 49,2 0
23 Robert Ilgen Skraidantis kilimas 48,8 0
24 Algirdas Kuzma Skulptūra Kitoje gatvės pusėje 47,8 0
25 VŠĮ Demokratinės Bendruomenės Resursai Herojų alėja 47,7 0
26 Marius Abramavičius Aitvarai - „Paukščiai mieste" 46,8 0
27 Linas Čeponas Lazdynų kubas 46,7 0
28 VŠĮ „Pamėginčius" Žaliuok žalias tilte 46,3 0
29 UAB „Kaukai" Ėjikai 46,3 0
30 Gitenis Umbrasas Kaleidoskopo slėpinys 44,8 0
31 Jurga Bakaitė Prieš srovę 43,3 0
32 Kipras Dubauskas Socialinė skulptūra - funkcinis objektas 42,8 0
33 Kristina Mizgirytė Skulptūra „Vaismedis"  42,0 0
34 Laura Guokė Skulptūros projektas „Kitomis akimis" 42,0 0
35 VšĮ „Tibeto skveras" Transformatorinės apipapvidalinimas 42,0 0
36 Giedrius Gudaitis fragmentizmas 41,6 0
37 UAB „Archturis" Draugystė 41,3 0
38 Eglė Lekevičiūtė Interaktyvi garso skulptūra 40,5 0
39 Sakalas Gorodeckis, VŠĮ Užupio bendruomenė Gyvos ir šiltos Užupyje 40,4 0
40 VšĮ „Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla" Vaikų šviesos galerija 40,4 0
41 Alak Pathak skulptūra „Gyvybė miestui" 40,2 0
42 Vitalija Norvilienė Neo-freska „Stiprybė vienybėje" 40,0 0
43 Gitenis Umbrasas Eolo arfa - suoliukas  39,2 0
44 Vaida Strolienė Architektūrinis simbolis - stilizuotas kryžius „Prisikelianti Lietuva" 38,8 0
45 Staselė Jakunskaitė Insideout Vilnius 38,7 0
46 Remigijus Gryn Žemės atspindys 38,4 0
47 Linas Šinkūnas Šaltinio fontanas 38,2 0
48 Ieva Marija 9 durys 38,2 0
49 VŠĮ „Pamėginčius" „Aktas Nr. 1" Basanavičius Vilniuje 37,8 0
50 VšĮ in Art Creative Lithuania 37,8 0
51 Žydų kultūros ir informacijos centras Smuikininkas ant stogo 37,8 0
52 Sakalas Gorodeckis, VŠĮ Užupio bendruomenė Gyvos istorijų sienos, Užupis 37,6 0
53 Staselė Jakunskaitė Atspindžiai 36,8 0
54 Pavilnių ir verkių regioninių parkų direkcija Atgimimas 36,7 0
55 Paulius Zaviša Elektros skydinių apželdinimas visažaliais augalais 36,3 0
56 Martynas Šnioka Gatvės meno kūrinys Pylimo 11  36,0 0
57 Domas Mykolas Malinauskas Atspindys 35,8 0
58 Linas Kaziulionis Pilaitės požeminė perėja 35,7 0
59 Paulius Zaviša Kelto prieigų apšvietimas 35,6 0
60 Linas Kaziulionis Beždžionė 35,2 0
61 Dovilė Bagdonaitė Keistas kioskas 34,7 0
62 Vladimiras Kančauskas „Didysis XX a. liudininkas", „Rūta", „Vilniaus drugelis" 34,4 0
63 Gitenis Umbrasas Vyčiai 34,3 0
64 Všį Postprojektai (un)real is beautiful 33,7 0
65 Asta Kiršienė Spalvų juokas 33,6 0
66 Remigijus Gryn Stiklo labirintas 32,6 0
67 Tautvydas Parapinavičius Balerina/Gėlės 32,5 0
68 Martynas Šnioka Gatvės meno kūrinys Dominikonų 32 31,7 0
69 Artūras Žilinskas Lietuviškas ilgasis 31,3 0
70 Lukas Šiupšinskas Spaustas 31,2 0
71 Henrikas Orakauskas Skulptūra „Dublis 1" 31,2 0
72 Linas Kaziulionis Pilaitės šiuolaikiškas fasadas 30,8 0
73 Gintaras Daugirdas Tiltas - paroda „Aplinkelio statyba" 30,2 0
74 UAB „Archturis" Susitikimas 30,0 0
75 Artūras Žilinskas Sizifas 29,5 0
76 Rasa Patalauskaitė Koralas 29,5 0
77 Martynas Šnioka Gatvės meno kūrinys Dominikonų 6 29,3 0
78 Vidmantas Gylikis Skulptūra „Slibinukas" 28,3 0
79 Linkmenų fabrikas Vilniaus teletiltas 28,3 0
80 Giedrius Jeršovas Vilniaus Žaliojo tilto akcentai 27,8 0
81 Vitalija Norvilienė Neo-freska „Saulėgražos" 27,7 0
82 VšĮ Kultūros meniu Šokinėjanti per virvutę 27,2 0
83 Kūrybiškos inovacijos Šokanti kasdienybė 26,5 0
84 Marija Griniuk „Urban Kid(ney)" / „Miesto vaikas" 26,0 0
85 Martynas Šnioka Gatvės meno kūrinys Algirdo 5 25,8 0
86 Tautvydas Parapinavičius Lietaus lašai 25,8 0
87 VŠĮ „Pamėginčius"  Vilniaus monumentai: „Dingę be žinios" 25,7 0
88 Martynas Šnioka Gatvės meno kūrinys J. Basanavičiaus 7 25,5 0
89 VšĮ „Rekreacinių projektų vystymas ir priežiūra" Vonnegut 25,2 0
90 Martynas Šnioka Gatvės meno kūrinys Vingrių 1 24,8 0
91 Artūras Žilinskas Šimtmečio monetos 24,4 0
92 Artūras Žilinskas Vytauto Šapranausko biustas 24,3 0
93 Dmitrij Borodin „Kuriu Vilnių" 24,2 0
94 Martynas Šnioka Gatvės meno kūrinys Pilies 23  24,0 0
95 Martynas Šnioka Gatvės meno kūrinys Literatų g.3  23,3 0
96 Martynas Šnioka Gatvės meno kūrinys Pilies 23  22,8 0
97 Ramūnas Beinortas Skulptūra „Rudeninis šokis" 22,5 0
98 Tautvydas Parapinavičius Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmų atnaujinimas 21,3 0
99 Tadas Vosylius Herbas 20,3 0
100 Linas Kazilionis Katinas 16,2 0
Patogus Vilnius: tiesiama 20 km naujų šaligatvių, dar 16 km remontuojami

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija DOVERIJA  8 800 77277