Radote klaidą svetainėje?
2018-01-23
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems


Statistika
Aptarnauta interesantų
0013029334
Mero pavedimai
0000460716
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

Vilniaus ženklas

 

Kuriu Vilnių

Programa „Kuriu Vilnių“

 

Kviečiame sostinei bei jos viešosioms erdvėms neabejingus menininkus puošti Vilnių unikaliais kūrybiniais projektais – pirmą kartą, Vilniaus miesto savivaldybė skelbia naują miesto meno projektų rėmimo programą „Kuriu Vilnių“! Programoje gali dalyvauti įvairaus meno rūšių atstovai: skulptoriai, gatvės menininkai, įvairių instaliacijų kūrėjai, piešinių ant sienų autoriai ar kitų netikėtų ir mažiau įprastų meno formų kūrėjai.

Šia miesto meno rėmimo programa siekiama, kad įvairios meno formos Vilniuje skleistųsi ne tik miesto centre, bet ir kituose rajonuose atsirastų netikėtų ir aplinką pagyvinančių, gyventojus sudominančių meno kūrinių. Todėl prioritetas skiriamas bus tiems kūriniams, kurie bus originalūs, atskleidžiantys pasirinktos vietos identitetą ir charakterį. Papildomi balai skiriami tiems projektams, kurie sutelkia dalį lėšų iš privačių rėmėjų ir partnerių.

Norite prisijungti prie iniciatyvos? Taisyklės apačioje:

 

1. Programai tinkamos veiklos

 • Skulptūros (medžiagos, dydžiai ir formos neribojamos).
 • Meninis plokštumų dekoravimas (pastato sienų ar kitų paviršių tapyba, freska, mozaika ar kitoks meninis dekoras).
 • Dizaino kūriniai (unikalus funkcinis dizainas, meninis apšvietimas ir kt.).
 • Gatvės menas (laikini meno kūriniai, instaliacijos ir kt.)
 • Tradicinio liaudies meno kūriniai.
 • Atminimo įamžinimo ženklai.
 • Kiti meno kūriniai.


2. Programai netinkamos veiklos

 • Kartotiniai kūriniai, kurie jau buvo pastatyti.
 • Reklaminio ar informacinio pobūdžio paviršių dekoravimas, stendai, užrašai.
 • Masinės gamybos dizaino elementai – lauko baldai, vaikų žaidimo ir kiti įrenginiai.
 • Projektai, kurie gali būti finansuojami iš kitų Savivaldybės programų.


3. Tinkamos išlaidos

Projekto įgyvendinimo išlaidos. Jos turi sudaryti ne mažiau kaip 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projekto administravimo išlaidos (projekto vadovo, kitų tiesiogiai projektą vykdančių darbuotojų, kurie administruoja projekto veiklas, ir finansininko darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos į Garantinį fondą; kanceliarinių prekių, kitų biuro prekių, išskyrus ilgalaikį turtą, įsigijimo išlaidos; projektą administruojančių darbuotojų telekomunikacinių ir pašto paslaugų, transporto išlaidos (degalai, transporto priemonių nuoma, transporto bilietai); patalpų nuomos ir eksploatacijos išlaidos; atlyginimai už projektavimo darbus, honorarai ir kt.). Projekto administravimo išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 25 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.


4. Netinkamos išlaidos

Išlaidos pagal sutartis su konsultantais, tarpininkais, kuriems mokestis nurodomas kaip viso projekto vertės procentinė dalis; baudos, delspinigiai, išlaidos finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi išlaidos, išlaidos paskolų palūkanoms ir skolų padengimo išlaidos; išlaidos investiciniams projektams; išlaidos statiniams, tiesiogiai nesusijusiems su projekto įgyvendinimu, statyti ir rekonstruoti; išlaidos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui, tiesiogiai nesusijusiam su projekto įgyvendinimu, įsigyti; projektų vykdytojų veiklos plėtros ar jų kasdienės veiklos (pavyzdžiui, biuro nuomai ar komunalinėms paslaugoms) išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su projekto įgyvendinimu; išlaidos pastatų ir patalpų remontui, tiesiogiai nesusijusiam su projekto įgyvendinimu; išlaidos narystės asociacijose mokesčiams sumokėti, jei šios išlaidos tiesiogiai nesusijusios su projekto įgyvendinimu.


5. Projektų vertinimo kriterijai ir vertinimo balai

Bendrieji kriterijai:

 • aukštas meninis pasiūlytų sprendinių lygis ir idėjos originalumas (1–25 balai);
 • reikšmingai gerinama urbanistinė aplinka, atskleidžiamas identitetas (1–20 balų);
 • pasirinkta miesto pasiūlyta prioritetinė teritorija (1–15 balų)*;
 • socialinis reikšmingumas, bendruomenės pritarimas (1–10 balų);
 • ekonominis įgyvendinimo realumas, projekto biudžeto pagrįstumas (1–15 balų).

Specialieji kriterijai – nuosavas piniginis įnašas, įskaitant partnerių ar rėmėjų lėšas (iki 15 balų):

 • nuo 5 iki 10 procentų projekto vertės – 5 balai;
 • nuo 10 iki 30 procentų projekto vertės – 10 balų;
 • daugiau kaip 30 procentų projekto vertės – 15 balų.


6. Reikalavimai pareiškėjams

Pareiškėjais gali būti juridiniai ar fiziniai asmenys. Jei projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis ar fizinis asmuo, paraišką turi teisę teikti tik vienas juridinis ar fizinis asmuo. Pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka turi būti tinkamai atsiskaitęs už ankstesniais metais iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto skirtų (jeigu buvo skirta) lėšų panaudojimą.

Pareiškėjo projektas nefinansuojamas, jeigu paaiškėja, kad:

 • pareiškėjas yra likviduojamas, reorganizuojamas, pertvarkomas, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;
 • pareiškėjas paraiškoje pateikė klaidinančią arba melagingą informaciją;
 • pareiškėjas yra gavęs Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų ir neatsiskaitęs už jų panaudojimą nustatyta tvarka arba gautas lėšas naudojęs ne pagal paskirtį;
 • pareiškėjas yra pateikęs paraiškų finansuoti veiklas, kurios yra to paties projekto dalys, pagal kitas viešojo sektoriaus finansavimo programas.

Pareiškėjo pajėgumai ir projektą įgyvendinančių asmenų patirtis turi būti pakankami, kad projektas būtų sėkmingai įgyvendintas.


7. Finansavimo intensyvumas

Projektui įgyvendinti iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto gali būti skiriama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Mažiausios bei didžiausios projektavimo finansavimo ribos nėra nustatytos – prašoma pinigų suma, reikalinga įgyvendinti projektą, gali būti tiek 1, tiek 500 tūkst. eurų. Taip pat skatinama prisidėti ir savu ar kitu finansiniu įnašu, kurio dydis taip pat bus vienas iš vertinimo kriterijų ir suteiks galimybę gauti papildomų vertinimo balų.


8. Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos forma (dokumentas atsisiųsti)

Paraiška turi būti pasirašyta juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens (kai pareiškėjas yra juridinis asmuo) arba fizinio asmens ar jo notariškai įgalioto asmens (kai pareiškėjas yra fizinis asmuo). Prie paraiškos pridedami paraiškos formoje nurodyti dokumentai. Pareiškėjas atsako už paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą.

Pareiškėjas privalo parengti ir per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą (būtina užsiregistruoti www.vilnius.lt puslapyje ir naudotis elektroninės bankininkystės paslaugomis) pateikti elektroninę konkurso projekto paraišką pagal nustatytą formą. Paraišką pateikite čia.

Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraiškas nebegalima jų taisyti, tikslinti, pildyti ar pateikti papildomų dokumentų.

Paraiškos priimamos nuo 2017 m. lapkričio 3 d. iki 2017 m. gruodžio 8 d.


9. Kitos sąlygos

Vienas pareiškėjas gali teikti daugiau nei vieną projektą (atskirų projektų arba projektų seriją), tačiau jie negali būti kartotiniai.


10. Aktualūs dokumentai

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 30-2674 „Dėl Programos „Kuriu Vilnių“ projektų atrankos ir finansavimo aprašo tvirtinimo“.


11. Informacija

Savivaldybės administracijos darbuotojų, atsakingų už paraiškų priėmimą ir informacijos teikimą, kontaktiniai duomenys, informacijos teikimo tvarka ir dokumentų formos pateikiamos interneto svetainėje www.vilnius.lt/kuriuvilniu.

Kontaktiniai asmenys - Miesto plėtros departamento Plėtros planavimo skyriaus vyriausiosios specialistės:
Indra Bieliūnaitė, tel. 2112836, indra.bieliunaite@vilnius.lt,
Aušra Sičiūnienė, tel. 211 2579, ausra.siciuniene@vilnius.lt,
Neringa Jarašūnienė, tel. 211 2470, neringa.jarasuniene@vilnius.lt.

Visi galiojantys Programos teisės aktai su priedais »
(patvirtinti VMS Administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 30 d. įskymu Nr. 30-2674)

 


*  Šis kriterijus 2017 m. nebus vertinamas.

 

Signatarų sentencijos papuošė Vilniaus viešąjį transportą

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija DOVERIJA  8 800 77277