Radote klaidą svetainėje?
2018-01-22
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

 

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas

Paslaugos aprašymas Licencija gali būti papildoma, jeigu įmonė pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius, pakeičia prekybos alkoholiniais gėrimais laiką arba prekybos vietos pavadinimą ar adresą, taip pat jeigu pasikeičia viešbučių kambarių, kuriuose įrengti mini barai, numerius, įrengia viešbučio kambariuose mini barus.

    Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais viešojo maitinimo, prekybos įmonėse, paviljonuose papildymo konsultuoja vyriausioji specialistė Edualija Venckienė tel. (8 5) 211 2297, Licencijavimo poskyrio vedėja Vida Jankauskienė tel. (8 5) 211 2299.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo paraiškos formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą. Licencijos papildomos naudojantis Licencijų informacine sistema. Apie papildytą licenciją institucija licencijos turėtoją informuoja paraiškoje nurodytu būdu (elektroniniu paštu arba registruotu laišku)

Paslaugos kategorija Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė 15 d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Licencijavimo ir leidimų skyrius
Paslaugos vadovas Vida Jankauskienė tel. 211 2299
Paslaugos vykdytojas Edualija Venckienė tel. 211 2297, 680 61297
Prašymo forma (-os) Prašymas.docx
Aprašymas interesantui Pateikiami šie dokumentai:
1. Motyvuota paraiška;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo;
4. Įmonė, norinti papildyti licenciją keičiant prekybos alkoholiniais gėrimais vietą, prekybos alkoholiniais gėrimais laiką per Interesantų aptarnavimo skyrių pateikia:
4.1. Daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (kuriame turi būti nurodyta licencijos prašytojo numatoma vykdyti veiklos rūšis ir prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name. Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus;
4.2. Dokumentą (išrašą iš prieš tai dirbusios įmonės kasos knygos, arba kasos kvitą, kuriuose būtų matomas įrašas apie parduotus alkoholinius gėrimus, arba sąskaitą–faktūrą, kurioje įrašyti alkoholiniai gėrimai arba kt.) arba jo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti), ir vadovo parašu, įrodančius, kad gyvenamajame name įrengtoje parduotuvėje ar viešojo maitinimo įmonėje, alkoholinių gėrimų prekyba nebuvo nutraukta ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui iki paraiškos gauti naują licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais pateikimo;
4.3. Valstybės įmonės Registrų centro pažymą apie gyvenamojo namo patalpų savininkus ir daugiabučio gyvenamojo namo administratoriaus pažymą apie neprivatizuotų butų nuomininkus, jeigu prekybos vieta įrengta gyvenamajame name;
5. Įmonė, norinti papildyti licenciją pakeitus sandėlio adresą pateikia paraišką.

Licencijavimo ir leidimų skyrius, gavęs prašymą papildyti licenciją pakeičiant prekybos vietos adresą, patikrina ar įmonei išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas.
Papildoma informacija Paslaugos teikimo schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas, 1995 m. balandžio 18 d. Nr. I-857
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimas Nr.618 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“
4. Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008-10-15 įskymas Nr. B1-527 „Dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo reikalavimų patvirtinimo“
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo kodas 188659752
Bankai
Sąskaitos numerisBanko pavadinimas
LT78 7290 0000 0013 0151AB „Citadele" bankas
LT74 4010 0510 0132 4763Luminor Bank AB
LT05 7044 0600 0788 7175AB SEB bankas
LT32 7180 0000 0014 1038AB Šiaulių bankas
LT74 7400 0000 0872 3870Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT12 2140 0300 0268 0220Luminor Bank AB
LT24 7300 0101 1239 4300AB „Swedbank"
LT42 7230 0000 0012 0025UAB Medicinos bankas
Įmokos kodas 52313
Paslaugos kaina 112 EUR

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška