Radote klaidą svetainėje?
2018-01-22
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

 

Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas

Paslaugos aprašymas Leidimas išduodamas vežėjui, įregistravusiam įmonę (filialą) arba, jei vežėjas fizinis asmuo, deklaravusiam gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje, turinčiam nuosavybės teise priklausantį ar kitais teisėtais pagrindais valdomą, turintį ne daugiau kaip 7 sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo vietą, lengvąjį automobilį, atitinkantį Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ (toliau – Techniniai reikalavimai), ir kuriam per pastaruosius vienerius metus nebuvo panaikintas turėtas leidimas šių taisyklių 22.4–22.7 papunkčiuose nustatytais pagrindais.

Leidimas išduodamas arba atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jį išduoti per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, reikalingų jam gauti, savivaldybės vykdomojoje institucijoje gavimo dienos. Trūkstamiems dokumentams pateikti ar trūkumams ištaisyti nustatomas 10 darbo dienų terminas.

Tokiu atveju, kai vežėjas dėl leidimo išdavimo kreipiasi turėdamas transporto priemonę, kuri nėra įregistruota Lietuvoje arba išregistruota, savivaldybės vykdomoji institucija išduoda pažymą apie ketinimą išduoti leidimą (toliau – pažyma), kurioje nurodoma, kad jeigu vežėjas nustatyta tvarka įregistruos transporto priemonę, atliks šios transporto priemonės privalomąją techninę apžiūrą ir apdraus transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, savivaldybė išduos leidimą. Pažyma galioja 10 darbo dienų.

Kiekvienam lengvajam automobiliui gali būti išduotas tik vienas leidimas.

Leidimas neišduodamas vežėjui, jeigu jis neatitinka Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių 7 punkte nustatytų reikalavimų, savivaldybės vykdomajai institucijai pateikiami ne visi reikiami, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai, pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų arba pateikti klaidingi duomenys ir jei vežėjas neįvykdo savivaldybės vykdomosios institucijos reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus ar ištaisyti trūkumus.

Leidimas negali būti perduotas kitam vežėjui.

Pasikeitus vežėjo duomenims, vežėjas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, grąžinti leidimą jį išdavusiai savivaldybės vykdomajai institucijai ir pateikti dokumentus, įrodančius duomenų pasikeitimą. Savivaldybės vykdomoji institucija, atsižvelgusi į pasikeitusius duomenis, privalo išduoti naują (patikslintą) leidimą.

Praradusiam leidimą vežėjui išduodamas dublikatas.
Už leidimo, patikslinto (naujo) leidimo, leidimo dublikato išdavimą mokama valstybės rinkliava.


Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau paslaugos rezultatas (leidimas) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.


Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Licencijavimo ir leidimų skyrius
Paslaugos vadovas Vida Jankauskienė tel. 211 2299
Paslaugos vykdytojas Natalija Žuravliova tel. 211 2736
Prašymo forma (-os) Prašymas.doc
Prašymas.odt
Prašymas.pdf
Aprašymas interesantui Vežėjai, pageidaujantys gauti leidimą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. užpildytą prašymą;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kai leidimą siekia gauti fizinis asmuo);
3. individualios veiklos registravimo pažymos kopiją (kai leidimą siekia gauti fizinis asmuo);
4. gyvenamosios vietos deklaracijos pažymos kopiją (kai leidimą siekia gauti fizinis asmuo);
5. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą;
6. kelių transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą);
7. transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą;
8. jeigu transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise, dokumentą, patvirtinantį, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu (nuomos, lizingo sutartis ir pan.).
Leidimas patikslinamas, kai:
1. juridinis asmuo (įmonė) pakeičia leidime nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;
2. teisės aktų nustatyta tvarka juridiniam asmeniui suteikiamas naujas įmonės kodas;
3. pasikeičia fizinio asmens, kuriam išduotas leidimas, duomenys (vardas, pavardė ar adresas).
Vežėjas, norintis patikslinti leidimą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui pateikia:
1. užpildytą prašymą;
2. leidimo originalą;
3. dokumentus, įrodančius duomenų pasikeitimą.
Administracijos direktoriui priėmus sprendimą išduoti patikslintą leidimą, išduodamas patikslintas leidimas, paliekant tą patį leidimo numerį.
Leidimo dublikatas išduodamas, jeigu leidimo originalas:
1. prarandamas;
2. nepataisomai sugadinamas.
Vežėjas, norintis gauti leidimo dublikatą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui pateikia:
1. užpildytą prašymą (jame nurodo priežastį, dėl kurios prašoma išduoti leidimo dublikatą);
2. leidimo originalą, jeigu leidimas buvo nepataisomai sugadintas.
Leidimo dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas“.
Papildoma informacija Paslaugos teikimo schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas, 1996-11-19 Nr. I-1628
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. Nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011-12-09 įsakymas Nr. 3-768 „Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo“
4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 30-701 patvirtintas Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo tvarkos aprašas
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo kodas 188659752
Bankai
Sąskaitos numerisBanko pavadinimas
LT78 7290 0000 0013 0151AB „Citadele" bankas
LT74 4010 0510 0132 4763Luminor Bank AB
LT05 7044 0600 0788 7175AB SEB bankas
LT32 7180 0000 0014 1038AB Šiaulių bankas
LT74 7400 0000 0872 3870Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT12 2140 0300 0268 0220Luminor Bank AB
LT24 7300 0101 1239 4300AB „Swedbank"
LT42 7230 0000 0012 0025UAB Medicinos bankas
Įmokos kodas 52713
Paslaugos kaina Išdavimas – 45 EUR
Patikslinto naujo leidimo išdavimas – 10 EUR
Dublikato išdavimas – 7,2 EUR
Informacija Kontaktai pasiteiravimui:

Natalija Žuravliova
El. p. Natalija.Zuravliova@vilnius.lt
Tel. (8 5) 211 2736

Laimonas Balčius
El. p. laimonas.balcius@vilnius.lt
Tel. (8 5) 211 2258

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška