Radote klaidą svetainėje?
2018-05-25
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

 

Leidimų organizuoti renginius išdavimas

Paslaugos aprašymas Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti leidimus organizuoti renginius Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.

Asmuo pateikia prašymą, kai siekia gauti leidimą organizuoti:
1. komercinį renginį. Komerciniai renginiai – renginiai, į kuriuos patekimas yra mokamas arba renginiu siekiama finansinės naudos (renginio metu pardavinėjamos prekės, paslaugos, produkcija ar gaminiai). Prie komercinių renginių priskiriamos reklaminės akcijos, reklamų (išskyrus socialines), vaizdo klipų filmavimas, fotosesijos;
2. koncertą;
3. renginį, kurio metu bus koncertas;
4. renginį, kurio metu bus trukdomas, draudžiamas ar ribojamas transporto priemonių eismas;
5. kitą renginį, kuris neatitinka Tvarkymo ir švaros taisyklių 21 punkto reikalavimų.

Tvarkymo ir švaros taisykles galima rasti naudojantis šia nuoroda:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.506405/uKduJINLMA.

Planuojamus organizuoti renginius ir jų vietas galima rasti naudojantis šia nuoroda: http://www.vilnius.lt/isoreirenginiai/.

Nekilnojamojo turto registre registruotų žemės sklypų ribas galima pažiūrėti atsidarius svetainę http://www.regia.lt/map/vilniaus_m?lang=0 ir pažymėjus kvadratėlį prie žodžio „Sklypai“.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą, tačiau paslaugos rezultatas (leidimas) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Viešoji tvarka; renginių derinimas; skrydžių derinimas; šunų laikymas
Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Administracinės veiklos skyrius
Paslaugos vadovas Gintaras Leperskas tel. 219 7930
Paslaugos vykdytojas Gintarė Makarevičienė tel. 211 2308
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Renginio vietos schema (turi būti pažymėtos scenos, palapinių, biotualetų, prekybos vietų ar kitų renginio metu statomų laikinų konstrukcijų išdėstymo vietos).
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Tvarkymo ir švaros taisyklės, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 (2017 m. spalio 11 d. sprendimo Nr. 1-1181 redakcija) „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“
2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimas Nr. 1-1014 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo (pažymėjimo) organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo“ (galioja nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.)
3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 30-2368 „Dėl dokumentų formų tvirtinimo“
4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 30-2367 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos saugaus miesto departamento administracinės veiklos skyriaus išduodamo leidimo organizuoti renginį išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Gavėjo kodas 188710061
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT984010051003609748 - Luminor Bank AB

LT487044060008071671 - AB SEB bankas

LT522140030003679667 - Luminor Bank AB

Paslaugos kaina Vietinę rinkliavą privaloma mokėti tik už komercinius renginius. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 1-1014 nustatyti šie rinkliavų dydžiai:

1. kai komercinių renginių metu nestabdomas transporto eismas:
1) reklaminė akcija vienoje populiarioje renginių vietoje – 20 (dvidešimt) Eur už valandą, kitoje vienoje vietoje – 15 (penkiolika) Eur už valandą, o daugiau kaip dviejose vietose – 40 (keturiasdešimt) Eur už valandą;
2) reklamų, vaizdo klipų filmavimas, reklaminės fotosesijos, koncertai, pristatymai ir kiti su asmens komercine veikla susiję renginiai vienoje populiarioje renginių vietoje – 40 (keturiasdešimt) Eur už valandą, kitoje vienoje vietoje – 15 (penkiolika) Eur už valandą, o daugiau kaip dviejose vietoje – 80 (aštuoniasdešimt) Eur už valandą;
3) populiariose renginių vietose vykstantys komerciniai renginiai, kurių metu prekiaujama alkoholiniais gėrimais, – 140 (vienas šimtas keturiasdešimt) Eur už valandą, kitose vietose – 120 (vienas šimtas dvidešimt) Eur už valandą.

2. kai komercinių renginių metu stabdomas eismas:
1) komerciniai renginiai populiariose renginių vietose – 80 (aštuoniasdešimt) Eur už valandą, kitose vietose – 60 (šešiasdešimt) Eur už valandą;
2) komerciniai renginiai populiariose renginių vietose, kuriose prekiaujama alkoholiniais gėrimais, – 160 (vienas šimtas šešiasdešimt) Eur už valandą, kitose vietose – 140 (vienas šimtas keturiasdešimt) Eur už valandą.
Renginių laikas skaičiuojamas valandomis:
1. nuo pasiruošimo renginiui darbų pradžios iki visiško teritorijos (po renginio pabaigos) sutvarkymo, neatsižvelgiant į renginio trukmę;
2. už trumpesnį kaip 30 min. trukmės renginio laiką skaičiuojama pusė rinkliavos sumos. Už ilgesnį kaip 30 min. trukmės renginio laiką skaičiuojama 1 valandos rinkliava.
Jei renginio organizatorius prašymą leisti organizuoti komercinį renginį ir būtinus dokumentus nustatyta tvarka pateikia likus mažiau kaip 6 darbo dienoms iki komercinio renginio pradžios (įskaitant pasiruošimą komerciniam renginiui) nustatyti rinkliavų dydžiai didėja du kartus.
Informacija Tvarkymo ir švaros taisyklės netaikomos:
1. renginiams uždarose patalpose ir susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2. religinių švenčių apeigoms ir kulto ceremonijoms, vykstančioms kulto pastatuose ir aplink juos. Jei tokių pastatų prieigose vykstančių švenčių metu bus trukdomas transporto priemonių eismas, apie šiuos trukdymus religinių bendruomenių atstovai prieš 5 darbo dienas privalo raštu pranešti Savivaldybės administracijos direktoriui;
3. renginiams Lietuvos Respublikai ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje teritorijoje, kurią nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu valdo fizinis, privatus juridinis asmuo ar valstybės (savivaldybės) biudžetinė (viešoji) įstaiga (išskyrus Vilniaus pilių valstybinį kultūrinį rezervatą ar jei to prašo teritorijos savininkas, teisėtas valdytojas ar kitas asmuo);
4. renginiams bendrosios nuosavybės teise valdomoje teritorijoje, kurios ne daugiau kaip 50 procentų priklauso Lietuvos Respublikai;
5. reportažų žinių programų ar kitų informacinių laidų filmavimui, ne komerciniam (asmeniniam) naudojimui skirtam filmavimui (fotografavimui) ir filmavimui (fotografavimui), kai nenaudojama scena, pakyla, apšvietimo, kėlimo ar kita įranga (technika), trukdanti pėsčiųjų ar transporto priemonių eismui;
6. renginiams fiziniam ar privačiam juridiniam asmeniui (asmenims) priklausančioje teritorijoje (išskyrus atvejus, kai to prašo teritorijos savininkas, teisėtas valdytojas ar kitas asmuo).

Leidimo organizuoti renginį nereikia, jei renginio organizatorius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki renginio pradžios pateikia Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 30-2368 patvirtintos formos pranešimą apie organizuojamą renginį (paslauga „Pranešimai apie organizuojamus renginius“) ir:
1. renginio metu nebus trukdomas, draudžiamas ar ribojamas transporto priemonių eismas, o renginio organizatoriai ir dalyviai laikysis Kelių eismo taisyklių reikalavimų;
2. organizuojamas nekomercinis renginys;
3. renginio metu nebus koncerto ar pats renginys nėra koncertas;
4. renginio metu nebus trikdoma viešoji rimtis, asmenų ramybė, poilsis ar darbas;
5. renginio organizatoriai renginio metu ir jam pasibaigus sutvarkys renginio teritoriją bei laikysis Taisyklių reikalavimų;
6. renginio organizatoriai užtikrins, kad renginio metu bus laikomasi Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių ir kitų priešgaisrinės saugos reikalavimų;
7. renginiui Vilniaus parkuose, kurių sąrašą galima rasti naudojantis nuoroda http://www.vilniausparkai.lt/parkai, pritarė viešoji įstaiga „Vilniaus miesto parkai“;
8. renginiui Vilniaus pilių valstybiniame kultūriniame rezervate, kurio teritoriją galima rasti naudojantis nuoroda http://www.vilniauspilys.lt/interaktyvus-zemelapis, pritarė Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija;
9. renginiui Rotušės aikštėje pritarė viešoji įstaiga Vilniaus rotušė;
10. renginiui sporto aikštyne prie Baltojo tilto pritarė jį prižiūrinti įmonė (įstaiga);
11. renginiui Pavilnių ir Verkių regioniniuose parkuose pritarė Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija;
12. renginys netrukdo miesto ar valstybinės reikšmės renginiui;
13. pasiruošimas renginiui (palapinių, kėdžių, stalų, pakylos, scenos, meninės ar kitokios instaliacijos, konstrukcijos ar kitos renginiui organizuoti reikalingos įrangos pastatymas), renginys ir teritorijos pasibaigus renginiui sutvarkymas trunka ne ilgiau kaip 2 kalendorines dienas, o renginio organizatorius užtikrina renginio teritorijos ir joje esančios įrangos apsaugą;
14. renginiui toje pačioje vietoje ir tuo pačiu laiku neprieštarauja kito renginio, kuriam išduotas leidimas organizuoti renginį, organizatoriai;
15. renginio organizatoriai renginio metu užtikrins renginio dalyvių ir žiūrovų saugumą.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška