Radote klaidą svetainėje?
2017-11-22
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaita 2015

Turtas »

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaita

 

pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis  ( dokumentas atsisiųsti)Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 1 priedas

 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO ATASKAITA

PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-06-01 Nr. 1


I. NEFINANSINIS TURTAS
(Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais)

Eil. nr. Rodiklio pavadinimas Savivaldybei nuosavybės teise
priklausantis turtas
balansinė vertė
praėjusių ataskaitinių
metų pabaigoje
balansinė vertė
ataskaitinių metų
pabaigoje

A.

ILGALAIKIS TURTAS

949.190.562 980.247.699

1.

Nematerialusis turtas

7.600.781 6.787.366
1.1. Plėtros darbai 55.089 9.117
1.2. Programinė įranga ir jos licencijos 2.368.190 1.514.393
1.3. Kitas nematerialusis turtas 3.939.318 3.707.561
1.4. Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai 1.238.184 1.556.295
1.5. Prestižas 0 0

2.

Ilgalaikis materialusis turtas

941.589.781 973.460.333
2.1. Žemė 48.224.821 45.410.695
2.2. Gyvenamieji pastatai (būstas) 51.534.959 48.412.446
2.3. Negyvenamieji pastatai 192.890.975 217.081.339
2.3.1. Administraciniai pastatai 11.480.997 16.638.160
2.3.2. Pramoniniai pastatai ir sandėliai 1.433.538 1.394.100
2.3.3. Švietimo ir mokslo įstaigų pastatai 141.022.313 148.624.504
2.3.4. Gydymo įstaigų pastatai 29.810.958 38.760.444
2.3.5. Kultūros ir sporto įstaigų pastatai 3.725.879 6.414.782
2.3.6. Kiti pastatai 5.417.290 5.249.349
2.4. Infrastruktūros ir kiti statiniai 517.050.233 523.658.899
2.4.1. Hidrotechniniai statiniai 1.334.588 2.130.897
2.4.2. Tiltai, viadukai 118.627.672 116.867.646
2.4.3. Automobilių ir kiti keliai 249.407.762 248.621.162
2.4.4. Sporto ir poilsio statiniai 16.152.215 16.198.301
2.4.5. Vamzdynai, ryšių ir elektros linijos 120.505.712 124.702.417
2.4.6. Kiti statiniai 11.022.284 15.138.476
2.5. Nekilnojamosios kultūros vertybės 44.677.965 45.813.601
2.6. Mašinos ir įrenginiai 11.692.147 9.712.289
2.6.1. Šilumos mašinos ir įrenginiai 440.742 418.470
2.6.2. Kitos jėgos mašinos ir įrenginiai 152.094 111.816
2.6.3. Darbo mašinos ir įrenginiai 221.008 357.533
2.6.4. Kitos mašinos ir įrenginiai 10.878.303 8.824.470
2.7. Transporto priemonės 479.505 543.087
2.8. Kilnojamosios kultūros vertybės 71.647 271.806
2.9. Baldai ir biuro įranga 3.965.332 3.442.156
2.10. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2.720.182 2.971.929
2.11. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 68.282.015 76.142.087

B.

BIOLOGINIS TURTAS

1.015.664 1.081.285

C.

TRUMPALAIKIS TURTAS

5.260.011 1.715.585

1.

Atsargos

5.260.011 1.715.585
1.1. Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0 0
1.2. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 3.921.512 1.677.073
1.3. Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys  0 22.746
1.4. Pagaminta produkcija ir turtas skirtas parduoti (perduoti) 11.358 15.766
1.5. Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti  1.327.140 0

D.

NEFINANSINIS TURTAS IŠ VISO
(A, B, C eilučių suma)

955.466.236 983.044.569

 

II. FINANSINIS TURTAS

Eil. nr.  Rodiklio pavadinimas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas
balansinė vertė
praėjusių ataskaitinių
metų pabaigoje
balansinė vertė
ataskaitinių metų
pabaigoje

A.

ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS

 394.750.605  373.061.678

1.

Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius

383.499.080 364.274.692
1.1. Investicijos į kontroliuojamas viešąsias įstaigas, priskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų 2.852.112 2.891.939
1.2. Investicijos į kontroliuojamas viešąsias įstaigas, nepriskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų 2.418.704 2.215.552
1.3. Investicijos į kontroliuojamas akcines ir uždarąsias akcines bendroves 314.385.473 296.538.223
1.4. Investicijos į Savivaldybės įmones 61.246.091 59.986.741
1.5. Investicijos į kitus subjektus 2.596.700 2.642.237
2. Po vienų metų gautinos sumos 11.227.210 8.763.914
3. Kitas ilgalaikis finansinis turtas 24.315 23.072

B.

TRUMPALAIKIS FINANSINIS TURTAS

 418.432.644  415.640.279
1. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 19.207.596 27.062.943
2. Išankstiniai apmokėjimai 9.080.377 10.802.799
3. Per vienus metus gautinos sumos 390.144.671 377.774.537

C.

FINANSINIS TURTAS IŠ VISO
(A ir B eilučių suma)

813.183.249 788.701.957

 

Administracijos direktorė Alma Vaitkunskienė

Finansų departamento direktorius Vygintas Jakas

 

 


Ataskaita pagal  2016 m. gruodžio 31 d. duomenis »Darius Leišys

Finansų ir strateginio planavimo departamento
Direktorius
darius.leisys@vilnius.lt
(8 5)  211 2240
Direktoriaus pavaduotojas
Algis Žvejis
algis.zvejis@vilnius.lt
(8 5) 211 2046
Direktoriaus padėjėja
Gintarė Kindurienė
gintare.kinduriene@vilnius.lt
(8 5) 211 2120
 

Vygintas Jakas

Gyvenimo aprašymas

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
Turto departamento direktorius
vygintas.jakas@vilnius.lt
(8 5)  211 2207
Direktoriaus pavaduotoja
Raminta Ramanauskienė
raminta.ramanauskiene@vilnius.lt
(8 5) 211 2318
Direktoriaus padėjėja
Renata Viršilaitė
renata.virsilaite@vilnius.lt
(8 5) 211 2483
 
Trumpasis informacijos nr. 1664

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška