Radote klaidą svetainėje?
2017-08-20
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaita

Turtas »

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaita

 

pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis  ( dokumentas atsisiųsti)Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 1 priedas

 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

188710061, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO ATASKAITA

PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-06-01 Nr. 1


I. NEFINANSINIS TURTAS
(Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais)

Eil. nr. Rodiklio pavadinimas Savivaldybei nuosavybės teise
priklausantis turtas
balansinė vertė
praėjusių ataskaitinių
metų pabaigoje
balansinė vertė
ataskaitinių metų
pabaigoje

A.

ILGALAIKIS TURTAS

949.190.562

980.247.699

1.

Nematerialusis turtas

7.600.781

6.787.366

1.1.

Plėtros darbai

55.089

9.117

1.2.

Programinė įranga ir jos licencijos

2.368.190

1.514.393

1.3.

Kitas nematerialusis turtas

3.939.318

3.707.561

1.4.

Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

1.238.184

1.556.295

1.5.

Prestižas

0

0

2.

Ilgalaikis materialusis turtas

941.589.781

973.460.333

2.1.

Žemė

48.224.821

45.410.695

2.2.

Gyvenamieji pastatai (būstas)

51.534.959

48.412.446

2.3.

Negyvenamieji pastatai

192.890.975

217.081.339

2.3.1.

Administraciniai pastatai

11.480.997

16.638.160

2.3.2.

Pramoniniai pastatai ir sandėliai

1.433.538

1.394.100

2.3.3.

Švietimo ir mokslo įstaigų pastatai

141.022.313

148.624.504

2.3.4.

Gydymo įstaigų pastatai

29.810.958

38.760.444

2.3.5.

Kultūros ir sporto įstaigų pastatai

3.725.879

6.414.782

2.3.6.

Kiti pastatai

5.417.290

5.249.349

2.4.

Infrastruktūros ir kiti statiniai

517.050.233

523.658.899

2.4.1.

Hidrotechniniai statiniai

1.334.588

2.130.897

2.4.2.

Tiltai, viadukai

118.627.672

116.867.646

2.4.3.

Automobilių ir kiti keliai

249.407.762

248.621.162

2.4.4.

Sporto ir poilsio statiniai

16.152.215

16.198.301

2.4.5.

Vamzdynai, ryšių ir elektros linijos

120.505.712

124.702.417

2.4.6.

Kiti statiniai

11.022.284

15.138.476

2.5.

Nekilnojamosios kultūros vertybės

44.677.965

45.813.601

2.6.

Mašinos ir įrenginiai

11.692.147

9.712.289

2.6.1.

Šilumos mašinos ir įrenginiai

440.742

418.470

2.6.2.

Kitos jėgos mašinos ir įrenginiai

152.094

111.816

2.6.3.

Darbo mašinos ir įrenginiai

221.008

357.533

2.6.4.

Kitos mašinos ir įrenginiai

10.878.303

8.824.470

2.7.

Transporto priemonės

479.505

543.087

2.8.

Kilnojamosios kultūros vertybės

71.647

271.806

2.9.

Baldai ir biuro įranga

3.965.332

3.442.156

2.10.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

2.720.182

2.971.929

2.11.

Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai

68.282.015

76.142.087

B.

BIOLOGINIS TURTAS

1.015.664

1.081.285

C.

TRUMPALAIKIS TURTAS

5.260.011

1.715.585

1.

Atsargos

5.260.011

1.715.585

1.1.

Strateginės ir neliečiamosios atsargos

0

0

1.2.

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius

3.921.512

1.677.073

1.3.

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 

0

22.746

1.4.

Pagaminta produkcija ir turtas skirtas parduoti (perduoti)

11.358

15.766

1.5.

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 

1.327.140

0

D.

NEFINANSINIS TURTAS IŠ VISO (A, B, C eilučių suma)

955.466.236

983.044.569

 

II. FINANSINIS TURTAS

Eil. nr.  Rodiklio pavadinimas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas
balansinė vertė
praėjusių ataskaitinių
metų pabaigoje
balansinė vertė
ataskaitinių metų
pabaigoje

A.

ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS

 394.750.605

 373.061.678

1.

Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius

383.499.080

364.274.692

1.1.

Investicijos į kontroliuojamas viešąsias įstaigas, priskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų

2.852.112

2.891.939

1.2.

Investicijos į kontroliuojamas viešąsias įstaigas, nepriskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų

2.418.704

2.215.552

1.3.

Investicijos į kontroliuojamas akcines ir uždarąsias akcines bendroves

314.385.473

296.538.223

1.4.

Investicijos į Savivaldybės įmones

61.246.091

59.986.741

1.5.

Investicijos į kitus subjektus

2.596.700

2.642.237

2.

Po vienų metų gautinos sumos

11.227.210

8.763.914

3.

Kitas ilgalaikis finansinis turtas

24.315

23.072

B.

TRUMPALAIKIS FINANSINIS TURTAS

 418.432.644

 415.640.279

1.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

19.207.596

27.062.943

2.

Išankstiniai apmokėjimai

9.080.377

10.802.799

3.

Per vienus metus gautinos sumos

390.144.671

377.774.537

C.

FINANSINIS TURTAS IŠ VISO (A ir B eilučių suma)

813.183.249

788.701.957

 

Administracijos direktorė Alma Vaitkunskienė

Finansų departamento direktorius Vygintas JakasDarius Leišys

Finansų ir strateginio planavimo departamento
Direktoriaus pavaduotojas,
laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas
darius.leisys@vilnius.lt
(8 5)  211 2240
Direktoriaus pavaduotojas
Algis Žvejis
algis.zvejis@vilnius.lt
(8 5) 211 2046
Direktoriaus padėjėja
Gintarė Kindurienė
gintare.kinduriene@vilnius.lt
(8 5) 211 2120
 

Vygintas Jakas

Gyvenimo aprašymas

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
Turto departamento direktorius
vygintas.jakas@vilnius.lt
(8 5)  211 2207
Direktoriaus pavaduotoja
Raminta Ramanauskienė
raminta.ramanauskiene@vilnius.lt
(8 5) 211 2318
Direktoriaus padėjėja
Renata Viršilaitė
renata.virsilaite@vilnius.lt
(8 5) 211 2483
 
Trumpasis informacijos nr. 1664

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška