Radote klaidą svetainėje?
2018-01-21
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

 

Pritarimas projektiniams pasiūlymams

Paslaugos aprašymas Projektuotojas, po viešo aptarimo atlikęs privalomus veiksmus, nurodytus STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje, protokolą su priedais (atsakymais, stendų nuotraukomis, išsiųstų registruotų laiškų kopijomis) paskelbia IS „Infostatyba ir teikia laisvos formos prašymą pritarti projekto sprendiniams su 2-omis pilnai sukomplektuotomis projektinių pasiūlymų bylomis ir CD (su įrašytais projektiniais pasiūlymais ir viešo svarstymo medžiaga) Miesto plėtros departamento langelyje (1-oij darbo vieta savivaldybėje).

Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas Miesto plėtros departamento direktorius – miesto vyriausiasis architektas, per 5 darbo dienas po protokolo su priedais paskelbimo IS „Infostatyba“ pritaria arba motyvuotai nepritaria projektiniams pasiūlymams, atitinkamai apie tai paskelbia IS „Infostatyba“, savivaldybės interneto svetainėje ir informuoja Statytoją.

Jei po viešo svarstymo buvo pakeisti Projektiniai pasiūlymai, naujų Projektinių pasiūlymų byla teikiama peržiūrėti Miesto plėtros departamento direktoriui – miesto vyriausiajam architektui, posėdyje miesto plėtros klausimais. Priimti sprendimai įforminami protokolu.

Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė 5 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Projektavimo sąlygų poskyris
Paslaugos vadovas Birutė Tautavičienė tel. 211 2747 tel. mob. 8 610 23863
Paslaugos vykdytojas Marius Miškinis tel. 211 2689
Aprašymas interesantui Statytojas pateikia:
1. Prašymą;
2. Viešo susirinkimo protokolą;
3. Protokolo priedus:
3.1. viešo susirinkimo dalyvių sąrašą;
3.2. projektuotojui pateiktus visuomenės ir visuomenės atstovų pasiūlymus;
3.3. pateiktų visuomenės pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais, kaip atsižvelgta į pateiktus pasiūlymus.
Papildoma informacija Paslaugos teikimo schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240 (Lietuvos Respublikos Seimo 2016-06-30 įsakymo Nr. XII-2573 redakcija)
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, 1995-12-12 Nr. I-1120;
3. Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. D1-22 „Dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2013-06-03 įsakymas Nr. A15-1180-(2.1.4-MP) „Dėl papildomų specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo miestui strategiškai svarbiems ir kultūrai reikšmingiems statiniams";
5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. D1-738 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, VIII skyrius, 4, 13 priedai
6. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. 1-1759 „Dėl automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo prie prekybos centrų, projektuojamų centrinėje miesto dalyje";
7. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-27 įsakymas Nr. 30-2610 „Dėl projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formos tvirtinimo ir Artūro Blotnio įgaliojimo";
8. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2015 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. A15-271/15(2.1.4-MP) „Dėl papildomų reikalavimų įrašymo į specialiuosius architektūros reikalavimus".

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška