Radote klaidą svetainėje?
2018-05-25
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

 

Šilumos tiekimo licencijų išdavimas

Paslaugos aprašymas Savivaldybė išduoda šilumos tiekimo licencijas įmonėms (šilumos tiekėjui), numatomoje licencijuojamos veiklos teritorijoje valdančiai šilumos tiekimo veiklai būtinus šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus ir tiekiančiam per metus mažiau kaip 10 GWh šilumos.

Paslaugos kategorija Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Šilumos ir vandens ūkio skyrius
Paslaugos vadovas Kęstutis Karosas tel. 211 2178 tel. mob. 8 686 69494
Paslaugos vykdytojas Natalija Kutyš tel. 211 2021
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Pateikiami šie dokumentai:
Prašymas.

Prašyme turi būti nurodyta:
- Fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu jis yra, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
- Juridinio asmens – įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai.
- Veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, pavadinimas.
- Numatoma licencijuojamos veiklos teritorija, kuri nurodoma pridedamuose šilumos tinklų masteliniuose planuose ir (ar) kitokiu būdu, leidžiančiu nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas.

Prie prašymo turi būti pridėti:
- Asmens – įmonės įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu.

- Įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas.
- Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių įmonės turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas.
– Šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą naudojimą patvirtinantys dokumentai.
- Juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, - pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė.
- Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-07-25 nutarimu Nr. 982 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ patvirtintos Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės
3. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas, 2003-05-20 Nr. IX-1565
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija
Bankas AB „Swedbank“
Sąskaitos numeris LT237300010002458204
Įmokos kodas 5720
Paslaugos kaina Valstybės rinkliava:
Už šilumos tiekimo licencijos išdavimą šilumos tiekėjams, tiekiantiems iki 10 GWh - 376 Eur.
Už licencijos pakeitimą, patikslinimą ar dublikato išdavimą - 20 Eur.
Dokumentų patvirtinančių, kad sumokėta nustatyta valstybės rinkliava, pateikti nebūtina.
Duomenys (penkių dienų laikotarpyje) apie sumokėtą nustatytą valstybės rinkliavą gaunami elektroniniu būdu.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška