Radote klaidą svetainėje?
2016-05-26
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis NeįgaliesiemsVilniaus ženklas
Statistika
Aptarnauta interesantų
0003863596
Mero pavedimai
0000136747
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

 

 

mokesčiai

Mokesčiai ir parama

 

Parama socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai »


Svarbiausia informacija mokesčių mokėtojams


Vietinė rinkliava

Informuojame, kad pasikeitus Lietuvos Respublikos Rinkliavų įstatymui dėl vietinės rinkliavos pervedimo tiesiogiai į savivaldybių biudžetų sąskaitas, nuo 2016 m. sausio mėn. 1 d. vietinė rinkliava mokama į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sąskaitas pagal vietinių rinkliavų objektus.

Vietinė rinkliava Gavėjas Bankas Banko  sąskaita
Už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą; Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 AB DNB bankas LT28 4010 0510 0360 9747
AB SEB bankas LT19 7044 0600 0807 1611
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius LT59 2140 0300 0367 9638
    
Už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą (viešąja vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, laikytina savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių); Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 AB DNB bankas LT64 4010 0510 0360 9875
AB SEB bankas LT89 7044 0600 0807 1612
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius LT75 2140 0300 0367 9641
    
Už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą; Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 AB DNB bankas LT37 4010 0510 0360 9876
AB SEB bankas LT78 7044 0600 0807 1616
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius LT15 2140 0300 0367 9654
    
Už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą; Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 AB DNB bankas LT98 4010 0510 0360 9748
AB SEB bankas LT48 7044 0600 0807 1671
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius LT52 2140 0300 0367 9667

 


Nekilnojamojo turto mokestis

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2015-04-15 sprendimu Nr. 1-2348 nustatė šiuos 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus:
1.1. 1 proc. tarifą nekilnojamam turtui, kuris nėra nurodytas 1.2 ir 1.3 punktuose:
1.2. 0,7 proc. tarifą:
1.2.1. kultūros paskirties pastatams (patalpoms), išskyrus naktinius klubus;
1.2.2. poilsio paskirties pastatams (patalpoms);
1.2.3. viešbučių paskirties pastatams (patalpoms);
1.2.4. maitinimo paskirties pastatams (patalpoms), išskyrus naktinius barus (klubus);
1.2.5. pastatams (patalpoms), naudojamiems viešiesiems poreikiams kultūros ir švietimo srityje tenkinti (knygynams, meno galerijoms, kūrybinėms dirbtuvėms);
1.2.6. sporto paskirties pastatams (patalpoms);
1.3. 3 proc. tarifą:
1.3.1. faktiškai naudojamam nekilnojamajam turtui, kurio baigtumas nesiekia 100 proc.;
1.3.2. nekilnojamajam turtui, kuris yra nenaudojamas ar naudojamas ne pagal paskirtį arba yra apleistas ar neprižiūrimas.
...
3. Nustatyti, kad nekilnojamojo turto, nurodyto 1.1 ir 1.2.4 punktuose (įskaitant naktinius barus (klubus) ir esančio daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, 0,1 proc. dalis nuo nekilnojamojo turto vertės skiriama atitinkamiems daugiabučiams gyvenamiesiems namams atnaujinti.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2014-05-14 sprendimu Nr. 1-1797 nustatė šiuos 2015 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus:
1.1. 0,7 procento tarifą:
1.1.1. kultūros paskirties statiniams, išskyrus naktinius klubus;
1.1.2. poilsio paskirties statiniams;
1.1.3. viešbučių paskirties statiniams;
1.1.4. maitinimo paskirties statiniams, išskyrus naktinius barus (klubus);
1.1.5. statiniams, naudojamiems viešiesiems poreikiams kultūros ir švietimo srityje tenkinti (knygynams, galerijoms, menų dirbtuvėms);
1.2. 2,5 procento tarifą:
1.2.1. faktiškai naudojamam nekilnojamajam turtui, kurio baigtumas nesiekia 100 procentų;
1.2.2. patalpoms ir statiniams, kurie yra nenaudojami ar naudojami ne pagal paskirtį arba yra apleisti ar neprižiūrimi;
1.3. 1 procento tarifą visam kitam nekilnojamajam turtui, kuris nėra nurodytas 1.1 ir 1.2 punktuose.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2013-05-15 sprendimu Nr. 1-1226 nustatė šiuos 2014 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus:
1.1. 0,7 procento tarifą: 
1.1.1. kultūros paskirties patalpoms ir statiniams, išskyrus naktinius klubus; 
1.1.2. poilsio paskirties patalpoms ir statiniams; 
1.1.3. viešbučių paskirties patalpoms ir statiniams; 
1.1.4. maitinimo paskirties patalpoms ir statiniams, išskyrus naktinius klubus (barus); 
1.1.5. patalpoms ir statiniams, naudojamiems viešiesiems poreikiams kultūros ir švietimo srityje tenkinti (knygynams, galerijoms, menų dirbtuvėms); 
1.2. 2,5 procento tarifą: 
1.2.1. faktiškai naudojamam nekilnojamajam turtui, kurio baigtumas nesiekia 100 procentų; 
1.2.2. patalpoms ir statiniams, kurie yra nenaudojami ar naudojami ne pagal paskirtį arba yra apleisti ar neprižiūrimi; 
1.3. 1,0 procento tarifą visam kitam nekilnojamajam turtui, kuris nėra nurodytas 1.1 ir 1.2 punktuose.


Patalpų ir statinių, kuriems 2016 metais taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašas

pdf Patalpų ir statinių, kuriems 2015 metais taikomas 2,5 procento nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašas

pdf Patalpų ir statinių, kuriems 2014 metais taikomas 2,5 procento nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašas

 


Žemės mokestis

2015-04-15 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-2347
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2016 METAMS NUSTATYMO

2014-05-14 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-1796
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2015 METAMS NUSTATYMO

2013-05-15 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-1227
DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFO 2014 METAMS NUSTATYMO

 Žemės sklypų dalys 2016 metais patenkančios į neurbanizuojamas ir urbanizuojamas infrastruktūros teritorijas

 Sklypų sąrašas, kurie patenka į pagal 2015 m. bendrąjį Vilniaus miesto planą numatytas neurbanizuojamas teritorijas

Sąrašas sklypų, kuriems 2014 metais mažinamas 70 procentų žemės mokestis, kurie patenka į teritorijų planavimo dokumentuose numatytas neurbanizuojamas teritorijas 

 Nenaudojamų žemės sklypų, kuriems 2015 metais taikomas trijų procentų žemės mokesčio tarifas, sąrašas

 Nenaudojamų žemės sklypų, kuriems 2014 metais taikomas trijų procentų žemės mokesčio tarifas, sąrašas 

 


Valstybinės žemės nuomos mokestis

Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklės,
patvirtintos 2014-05-14 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1792

Valstybinės žemės nuomos deklaracija  (dokumentas atsisiųsti)

Žemės nuomos mokestis turi būti sumokėtas iki einamųjų metų lapkričio mėn. 15 d.

Avansiniai mokesčiai sumokami atitinkamai iki einamųjų metų kovo 31 dienos, birželio 30 dienos ir rugsėjo 30 dienos. Galutinis mokesčio sumokėjimo terminas yra einamųjų metų lapkričio 15 diena.

Gavėjas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamentas

Gavėjo kodas - 188708377
Gavėjo sąskaita – LT05 7044 0600 0686 8287
Gavėjo sąskaitos banko pavadinimas – AB SEB bankas, banko kodas 70440
Įmokos kodai : juridiniams asmenims – 3121, fiziniams asmenims – 3111

Gavėjas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Gavėjo kodas - 188710061
Gavėjo sąskaita – LT47 4010 0510 0178 5223
Gavėjo sąskaitos banko pavadinimas – AB DNB bankas, banko kodas 40100
Įmokos kodai: juridiniams asmenims – 3121, fiziniams asmenims – 3111

 

Valstybinės žemės sklypai, kuriems 2014 metais taikomas trijų procentų žemės nuomos mokesčio tarifas

 


Mokesčių lengvatų teikimas

2011-08-31 Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimas Nr. 1-171 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“

Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimais 2009-2015 metais juridiniams bei fiziniams asmenims suteiktos mokesčių lengvatos:

 2015 metai

 2014 metai

 2013 metai

 2012 metai

 2011 metai

 2010 metai

 2009 metai


Prašymų pavyzdžiai:

Asmenims, siekiantiems nekilnojamojo turto, paveldimo turto, žemės nuomos bei žemės mokesčių lengvatų;

Asmenims besikreipiantiems dėl mokesčių permokų grąžinimo;

Asmenims norintiems gauti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinę žemės nuomą

 


Svarbiausios nuorodos:

Vilniaus miesto savivaldybės elektroninės paslaugos »

Informaciją dėl Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių deklaravimo ir mokėjimo rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos internetinėje svetainėje - http://www.vmi.lt

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos »
http://www.sodra.lt

 


Mokesčių skyriaus kontaktai »

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Finansų departamento
Mokesčių skyrius
Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius
El. p. mokesciai@vilnius.lt

Neris sugrįžta į miestą: Vilniaus meras pristatė upės krantinės rekonstrukcijos 2 etapą

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

stop
Korupcijos prevencija


Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija Doverija  8 800 77277

    Slidu gatvėje?
    Duobė ar kliūtis kelyje?
    Nuvirtęs medis?
    Praneškite tel. 1355
    arba (8 5) 215 2112