2018-04-20
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems 

Šeškinės seniūnija

Šeškinės g. 30, LT-07157 Vilnius
Faksas 265 8946 , el. p.
Seniūnas
svajunas.poskus@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 265 8941
Trump. tel. 3941
2 kab.
Vyriausioji specialistė
milda.juskeviciene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 265 8942
Trump. tel. 3942
4 kab.
Specialistė
zita.luksiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 265 8943
Trump. tel. 3943

Šeškinės seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.ŠEŠKINĖS SENIŪNIJOS TEIKIAMOS PASLAUGOS:
- tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis;
- parengti ir išduoti seniūnijos gyventojams pažymas apie deklaruojamą gyvenamąją vietą;
- išduoti leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose;
- įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti notarinius veiksmus;
- išduoti charakteristikas dėl ginklo įsigijimo (laikymo) bei II laipsnio valstybinės pensijos suteikimo.


ŠEŠKINĖS SENIŪNIJOS FUNKCIJOS, NEĮTRAUKTOS Į PAREIGYBIŲ APRAŠYMĄ:
- teikti siūlymus Savivaldybės administracijai dėl šaligatvių, atskirų aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto, viešųjų paslaugų gyventojams teikimo;
- sudaryti sąlygas gyventojams tiesiogiai dalyvauti rengiant Vilniaus miesto tarybos sprendimų projektus aktualiais gyventojams klausimais;
- šaukti gyventojų sueigas;
- organizuoti gyventojų susitikimus su LR Seimo nariais, Savivaldybės tarybos nariais, Savivaldybės ir valstybės institucijų atstovais ir pareigūnais;
- rengti gyventojų apklausas, apibendrintas pastabas ir siūlymus teikti Savivaldybės administracijos direktoriui;
- padėti organizuoti Europos Parlamento, LR Prezidento, LR Seimo, Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;
- konsultuoti ir informuoti gyventojus, juridinius asmenis apie Savivaldybės bei valstybės institucijų priimtus sprendimus, jų vykdymo tvarką;
- priimti ir pagal kompetenciją nagrinėti gyventojų, įmonių, įstaigų prašymus, skundus, siūlymus.
________________________________________

SENIŪNIJOS DARBO LAIKAS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA
Darbo laikas:
Pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30-16.30 val.
Penktadieniais 7.30-15.15 val.
Pietūs 11.30-12.15 val.


Seniūnijoje gyvenamosios vietos deklaravimas atliekamas 4 kab.

Prašymai pažymoms apie deklaruotą gyvenamąją vietą priimami ir pažymos išduodamos seniūnijos darbo laiku, pažymų parengimo terminas - iki 3 darbo dienų.
Informacija apie GVD teikiama tel. 265 8942.


Sudaroma Šeškinės seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga

Atsižvelgiant į Vilniaus miesto tarybos 2017 m. balandžio 25 sprendimu Nr.1-891 patvirtintus Seniūnaičių sueigos nuostatus, sudaroma Šeškinės seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga.

Kviečiame bendruomenines organizacijas iki 2017 m birželio 30 d.14.00 val. raštu informuoti Šeškinės seniūnijos seniūną apie deleguojamą atstovą į sudaromą išplėstinę seniūnaičių sueigą.

Kviečiame Šeškinės seniūnijos teritorijoje veikiančias nevyriausybines organizacijas ir tradicines religines bendruomenes patariamojo balso teise dalyvauti Šeškinės seniūnijos išplėstinėje seniūnaičių sueigoje ir iki birželio 30 d.14.00 raštu informuoti Šeškinės seniūnijos seniūną apie deleguojamą atstovą.

Daugiau informacijos el. paštu liudvikas.lajauskas@vilnius.lt arba telefonu (8 5) 265 8941.

Šeškinės seniūnija
Miesto ūkio ir transporto departamento
Miesto tvarkymo skyriaus
Teritorijų tvarkymo poskyrio darbuotojo priėmimo laikas Šeškinės seniūnijoje, 7 kab.:
pirmadieniais 8.00 - 10.00
Tel.: 265-8943, 8 686 24258


Miesto plėtros departamento
Detaliojo planavimo skyriaus
Miesto Vakarinės teritorijos poskyrio
vyriesnioji specialistė Dovilė Eidukaitė
interesantus konsultuoja Konstitucijos pr. 3,
pirmadienieis nuo 9 iki 12 val., (tel. 211 2573)


Vaiko teisių apsaugos skyriaus
Pagalbos vaikui organizavimo poskyrio
vyriausioji specialistė Natalija Senovaitienė
(mob. 8 686 69 076, e. p. natalija.senovaitiene@vilnius.lt)
gyventojus priima (Šeškinės g. 30, 8 kab.):
I 13.00 – 16.30 val.
III 9.00 – 11.30 val.
V 9.00 – 11.30 val.


Socialinės paramos centro
Šeškinės filialas priima adresu Šeškinės g. 28
Socialinio darbo skyrius (1 kab.),
gyventojus priima:
pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.
Trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7.30 iki 11.30 val.
Pietų pertrauka 11.30-12.15 val. tel. (8 5) 241 7813, 8 670 17531;

Socialinio darbo skyrius
(socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis, 1 kab.)
Tel. 2417813, 867017352;

Pagalbos į namus skyrius
(3 kab.) gyventojus priima:
pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7.30 iki 11.30 val.,
antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 12.15 iki 16.30 val.,
Pietų pertrauka 11.30-12.15 val.. (8 5) 241 9824, 8 670 07109.


Socialinių išmokų skyrius
(2 kab.) gyventojus priima:
pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.
Penktadieniais nuo 7.30 iki 11.30 val.
Pietų pertrauka 11.30-12.15 val. tel. (8 5)241 9301.
______________________________________

ŠEŠKINĖS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIAI:
2016 m. gruodis


2017-07-27 Išplėstinės Seniūnaičių sueigos sudėtis:
Pirmininkas - Olegas Beriozovas (Musninkų seniūnaitis),
Stasė Dagienė (Čiobiškio 1-osios seniūnaitė),
Eglė Mirončikienė (Senosios Šeškinės seniūnaitė),
Liudas Bradauskas (Dūkštų 1-osios seniūnaitis),
Algirdas Ružinskas (Dūkštų 2-osios seniūnaitis),
Irena Papečkienė (Paberžės seniūnaitė),
Antanas Narkevičius (Gelvonų 1-osios seniūnaitis),
Laimutė Sagaitienė (Gelvonų 2-osios seniūnaitė),
Romualdas Grigas (asociacija „Šeškinės bendruomenių sąjunga).

5 daugiausia balsų surinkę prioritetai pagal aprašą : 24.1,, 24.2., 24.3., 24.4., 24.5..
24.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos sau nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
24.2. vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);
24.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba);
24.4. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
24.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomenines organizacijas ir vietos valdžios institucijas bendradarbiauti, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);


Šeškinės seniūnijos teritorija - 4,6 kv. km;
Gyventojų skaičius - apie 36,6 tūkst.


ŠEŠKINĖJE ESANTYS PASTATAI BEI STATINIAI
Anykščių visa gatvė - 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30
Buivydiškių visa gatvė - 2 2A 5 6 8 9 10 11 12 12A 12B 13 14 15 16 19 22 26
Buivydiškių g. - 2A, 12A- garažai, 12B-boilerinė, 19- policijos nuovada
Čiobiškio visa gatvė - 1 2 3 4 5 6 7 8 8A 9 9A 10 11 12 13 15 16 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 45
Čiobiškio 8A-9A-boilerinė, 1,16- mokyklos, 17- darželis
Deltuvos visa gatvė - 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 25 26 27 29 30 32 34
Dūkštų visa gatvė - 1 2 2A 3 4 5 6 6A 6B 7 7A 8 9 10 11 12 14 16 16A 18 18A 20 22 24 26 28 30 34
Dūkštų g. –2A-buvęs liftų tarnybos, 6A, 16A –transformatorinės, 6B, 7A- boilerinės, 14- darželis
Gelvonų visa gatvė - 1 1A 2 3 4 5 6 7 7A 8 9 9A 10 11 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 22A 23 24 25 25A 26 27 27A 28 28A 29 30 31 32 33 34 36 37 37A 38 39 40 41 42 42A 43 44 45 46 47 47A 48 48A 49 49A 50 50A 51 52 52A 53 53A 54 55 56 57 58 59 60 60A 61 62 62A 68 70
Gelvonų g. 1A, 17A, 49A, 50A, 52A-garažai, 7A, 42A 47A-boilerinės, 9A, 22A, 25A 28A, 37A, 48A, 53A, 60A, 62A-transformatorinės, 37- parduotuvė, 55- mokykla, 1, 24- darželiai
Laisvės prospektas nuo - 47 49 49A 51 53 53A 55 55A 57 59 61 63 65 65A 67 69 71 71A 71B 73 73A imtinai
49A-boilerinė, 53A transformatorinė. 55-organizacijos
Musninkų visa gatvė – 1 2 4 4A 5 5A 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 20A 22 24
4A, 5A-boilerinės, 20A-garažas, 10-darželis
Ozo gatvė nuo 20 22 22A 24 25 26 28 28A 30 30A 30B 32 37 39 41
22A-garažas, 28A-boilerinė, 30A, 30B transformatorinė
Paberžės visa gatvė - 2 2A 3 5 5A 6 6B 7 8 10 12 14 16 18 20 22 22A 24 26 28 28A 30 32
Paberžės 5A, 6B-boilerinės, 22A, 28A- transformatorinės
Paribio gatvė nuo 1 3 5 7 9 9A 11 13 15 17
Siesikų visa gatvė-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
13- parduotuvė, 14-sandėliai 15, 17, 19-veterinarija,
Sudervės kelias 1-garažas
Šeškinės visa gatvė - 1 2 3 3A 4 5 6 7 9 11 13 15 17 19 20 21 22 22A 24 25 26 28 28A 29 30 32 31 33 35 43 45 45A 45C 47 49 49A 51 51A 53 55A 59 59A 61A 63 65 65A 67 69 71 71A 73 75 79
Šeškinės 61A-siurblinė,3A, 45A, 55A-garažai ir45A aikštelė, 49A- transformatorinė, 28A- radijo mazgas, 59A- kavinė, 15, 25- mokyklos, 24-poliklinika, 20 –LNK, 22, 22A, 32- parduotuvės, 26, 28, 30-visuomeninis prekybinis centras
Šeškinės sodų, Šeškinės sodų 1-oji, Šeškinės sodų 2-oji, Šeškinės sodų 3-oji
Ukmergės gatvė nuo 123A 125 132 134 135 136 137 138 139 141 142 143 144 146 149 152 156 156A 158 163 165 173 184 184A 186 192 192A 194 196 196A 198 200 202 202A 204 206 208 210 212 212A 214 216 220 221 224 226 228 228A 230 232 234 236 234A
Ukmergės 123A-aikštelė, 184A, 202A, 212A, 234A-garažai, 192A,-boilerinė, 196A-transformatorinė, 204- darželis, 149, 184- parduotuvės, 221- UAB ,,Šilėja", 156A-autoservisas
Upytės visa gatvė - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 30A
Želvos visa gatvė - 2 4 6 8 11 13 14 15 17 18 19 20 22 24 28 30 32 36 38 40 42
Vilniaus meras

Remigijus Šimašius

„Įsiklausyk, argumentuok, veik!“
Gyvenimo aprašymas

meras@vilnius.lt
 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška