Radote klaidą svetainėje?
2018-05-24
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

 

Vienkartinių pašalpų iki 3 BSI (114 Eur) dydžio skyrimas

Paslaugos aprašymas Vienkartinė pašalpa iki 3 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI, 1 BSI – 38 Eur) dydžio (114 Eur) gali būti skiriama siekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, patekusiam į sunkią materialinę padėtį, kai jis yra išnaudojęs visus kitus galimus pajamų šaltinius bei artimųjų ir bendruomenės paramą. Pareiškėjai gyvenamąją vietą turi būti deklaravę Vilniuje, jei gyvenamoji vieta nedeklaruota niekur, o asmuo faktiškai gyvena Vilniuje, gali kreiptis pagal faktinę gyvenamąją vietą.

Vienkartinė pašalpa gali būti skiriama, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 2 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP, 1 VRP – 122 Eur) dydžių (244 Eur), o vienam gyvenančiam asmeniui – 2,5 VRP dydžių (305 Eur), šiais atvejais:

1. Asmens tapatybės ar kitiems būtiniems dokumentams, dokumento nuotraukai pagaminti;
2. Būtinos kelionės, į savo gyvenamosios vietos Savivaldybę ar socialinių paslaugų ar sveikatos priežiūros įstaigą, išlaidoms padengti;
3. Įsigyti būtinų vaistų (pagal gydytojų išduotus galiojančius receptus, išskyrus kompensuojamiems vaistams) ar apmokėti būtinas mokamas gydymo išlaidas (pagal pateiktus dokumentus);
4. Apmokėti už psichologinę socialinę reabilitaciją priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų asmenims, laikino apnakvindinimo paslaugas, apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas;
5. Siekiant užtikrinti bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui būtiniausių (maitinimosi, asmeninės higienos, gydymosi ir kt.) poreikių patenkinimą, kai dėl sveikatos būklės ar kitų objektyvių priežasčių jis negali to padaryti savarankiškai ir kreipimosi metu neturi jokio pajamų šaltinio arba pajamos yra mažesnės nei 1,25 VRP (152,50 Eur) dydis vienam asmeniui;
6. Įsigyti kietajam kurui, kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo dėl objektyvių priežasčių negali gauti kompensacijos kietajam kurui įsigyti, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatyta tvarka;
7. Apmokėti už vasaros poilsio stovyklas.

Asmeniui, atlikusiam ne trumpesnę kaip 6 mėnesių bausmę laisvės atėmimo įstaigoje, skiriama vienkartinė 2 BSI (76 Eur) dydžio pašalpa, jeigu dėl jos asmuo kreipėsi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo išėjimo iš laisvės atėmimo įstaigos dienos.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras
Paslaugos vadovas Jurgita Gajauskienė tel. 213 3663 tel. mob. 8 683 80938
Paslaugos vykdytojas Joana Sabaliauskaitė tel. 231 0531
Prašymo forma (-os) Prašymas.doc
Prašymas.odt
Prašymas.pdf
Aprašymas interesantui Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Pažyma apie darbingų bendrai gyvenančių asmenų (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja gyvenamąją vietą) paskutinių 3 mėnesių iki kreipimosi mėnesio pajamas arba kreipimosi mėnesio, jeigu, palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis;
4. Pažyma apie priteistas ar mokamas / nemokamas lėšas vaiko (vaikų) išlaikymui;
5. Pažyma iš laisvės atėmimo vietos, jeigu kreipiasi asmuo, išėjęs iš laisvės atėmimo vietos;
6. Pažymos ar kiti dokumentai, patvirtinantys papildomas išlaidas ar patirtus nuostolius (pažymos iš policijos apie vagystės, turto sugadinimo ir kt. atvejus, mokėjimo kvitus už medikamentus, atliktas procedūras ir kita).

Darbingo amžiaus asmenys kreipimosi metu privalo būti užsiregistravę Darbo biržoje ne mažiau kaip tris mėnesius (šis reikalavimas netaikomas nuo priklausomybių besigydantiems asmenims, kurie kreipėsi dėl vienkartinės pašalpos skyrimo būtinų vaistų įsigijimo, būtinų mokamų gydymo išlaidų ar psichologinės socialinės reabilitacijos apmokėjimui), vykdyti Darbo biržos sudarytuose individualiuose įdarbinimo planuose nustatytus įsipareigojimus, socialinę riziką patiriantys asmenys privalo vykdyti Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinių darbuotojų sudarytus individualaus darbo plano uždavinius socialinių problemų sprendimo klausimais.
Papildoma informacija Paslaugos teikimo vietos ir kontaktai
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimas Nr. 1-1393 „Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška