Radote klaidą svetainėje?
2018-05-22
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

 

Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje išdavimas

Paslaugos aprašymas Paslauga teikiama juridiniams ir fiziniams asmenims, norintiems vykdyti mažmeninę prekybą bei paslaugų teikimą lauko kavinėse.

Paslaugą teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyrius.

Leidimai prekiauti išduodami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu ar per pasiuntinį.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Pritarimas lauko kavinių, lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietų ir prekybos kioskų (paviljonų) įrengimo projektams
Atsakingas dalinys Licencijavimo ir leidimų skyrius
Paslaugos vadovas Virgina Skirienė tel. 211 2286
Paslaugos vykdytojas Vida Kutko tel. 211 2283
Prašymo forma (-os) Prašymas.docx
Prašymas.pdf
Prašymas.odt
Aprašymas interesantui 1. Leidimai prekiauti lauko kavinėje išduodami, jeigu bus prekiaujama:
1.1. lauko kavinėje prie esamo maitinimo paslaugas teikiančio asmens pastato fasado;
1.2. konkurso tvarka įrengiamoje lauko kavinėje, pasirašius su Savivaldybės administracija sutartį dėl kavinės įrengimo;
1.3. lauko kavinėje, įrengiamoje Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu nustatytoje vietoje (ne prie maitinimo paslaugas teikiančio asmens pastato fasado) žiemos sezono metu.
2. Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti lauko kavinėje, Licencijavimo ir leidimų skyriui pateikia šiuos dokumentus:
2.1. prašymą, kuriame nurodoma juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas; lauko kavinės įrengimo vieta, lauko kavinės plotas (kv. m), prekybos laikotarpis;
2.2. lauko kavinės įrengimo projektą, parengtą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka:
2.2.1. arba galiojančio patvirtinto lauko kavinės, pagal konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nepriskiriamos nesudėtingiems statiniams, įrengimo projekto kopiją ar projekto registracijos numerį (Savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ (toliau – IVS „@vilys“);
2.2.2. arba statybą leidžiančio dokumento (LR Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“) kopiją, jei lauko kavinė pagal konstrukcijų požymius ir techninius parametrus priskiriama nesudėtingiems statiniams;
3. Licencijavimo ir leidimų skyrius kontroliuoja, ar asmuo sumokėjęs vietinės rinkliavos įmoką už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) išdavimą, pasirašęs su Savivaldybės administracija sutartį dėl kavinės įrengimo (konkurso tvarka įrengtoms lauko kavinėms) ir turi galiojantį registruotą lauko kavinės įrengimo projektą.
4. Licencijavimo ir leidimų skyrius, gavęs prašymą išduoti leidimą prekiauti lauko kavinėje ne prie maitinimo paslaugas teikiančio asmens pastato fasado, neturint sutarties dėl lauko kavinės įrengimo, organizuoja konkurso dėl vasaros lauko kavinės paskelbimo procedūrą.


Paslaugos vykdytojai:
Vida Kutko, tel. (8-5) 211 2283;
Joana Petroševičienė, tel. (8-5) 2112271.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. 1-1657 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“
2. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-07-14 sprendimas Nr. 1-455 „Dėl Reprezentacinių Vilniaus gatvių, aikščių ir parkų sąrašo tvirtinimo";
3. Tvarkymo ir švaros taisyklės, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 (2017 m. spalio 11 d. sprendimo Nr. 1-1181 redakcija) „Dėl Tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“
4. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-07-10 sprendimas Nr. 1-1312 „Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“
5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-13 įsakymas Nr. 30- 487 „Dėl Pritarimo lauko kavinių, lauko prekybos (paslaugų teikimo) vietų ir prekybos kioskų (paviljonų) įrengimo projektams tvarkos aprašo tvirtinimo“
6. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-28 įsakymas Nr. 30-2106 „Dėl 2018-2022 metų lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo“
7. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-03 įsakymas Nr. 30-1785 „Dėl 2017-2019 metų vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo“
8. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-13 įsakymas Nr. 30- 3647 „Dėl Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“
9. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-03 įsakymas Nr. 30-1899 „Dėl lauko kavinių prekybos be leidimų vietų tvirtinimo“
Priedų sąrašas 1. Paslaugos teikimo schema
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Gavėjo kodas 188710061
Bankai

(Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)

LT644010051003609875 - Luminor Bank AB

LT897044060008071612 - AB SEB bankas

LT752140030003679641 - Luminor Bank AB

Paslaugos kaina Kainos nurodytos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-22 sprendime Nr. 1-2064 „Dėl tarybos 2014-01-29 sprendimo Nr. 1-1657 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą Nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“
Informacija

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI ARTEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ DYDŽIŲ PERSKAIČIAVIMAS IŠ LITŲ Į EURUS

Eilės Nr.

Vietinė rinkliava

Vietinės rinkliavos dydžiai (€)

1.

Mėnesinė rinkliava už prekybą:

1.1.

kioskuose ir paviljonuose reprezentacinėse vietose (už 1 kv. m)

7,2

(už 1 kv. m)

kitose vietose už 1 kv. m

3,5

(už 1 kv. m)

nuo 1996 m. sausio 1 d. prie miesto prijungtose teritorijose (už 1 kv. m)

1,7

(už 1 kv. m)

1.2.

iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų:

reprezentacinėse vietose

43

kitose vietose

21

2.

mėnesinė rinkliava už paslaugas:

2.1.

už maitinimo paslaugas lauko kavinėse reprezentacinėse vietose

2

(už 1 kv. m)

kitose vietose

0,9

(už 1 kv. m)

2.2.

už laisvalaikio bei pramogų paslaugas reprezentacinėse vietose (visą teritoriją, kuria naudojasi organizatorius)

4,1

(už 1 kv. m)

kitose vietose (visą teritoriją, kuria naudojasi organizatorius)

1,7

(už 1 kv. m)

2.3.

už bankininkystės, pašto paslaugas reprezentacinėse vietose

26

(už 1 kv. m)

kitose vietose

13

(už 1 kv. m)

2.4.

už taksofono ir kt. paslaugas reprezentacinėse vietose

43

kitose vietose

21

3.

vienkartinė rinkliava už prekybą, maitinimo ir kitas paslaugas

4,1

(už dieną)

Jeigu plotas yra didesnis negu 2 kv. m

2

(už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą už dieną)


Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška