Radote klaidą svetainėje?
2018-05-22
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

 

Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu laikinai be tėvų globos (rūpybos) likusiems vaikams nustatymas

Paslaugos aprašymas Siekiant užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą, kurių tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų planuoja išvykti į užsienio valstybę, o vaikas lieka Lietuvoje, teisės aktai numato galimybę nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą) tėvų prašymu. Kreiptis į Vaiko teisių apsaugos skyrių reikia ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki planuojamo išvykimo į užsienio valstybę.
Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu - laikinai be tėvų globos (rūpybos) likusio vaiko priežiūra, auklėjimas, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams bei jo gynimas mokymo, gydymo, teisėsaugos ir kitose įstaigose.

Laikinoji globa (rūpyba) nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad tėvų prašymu nustačius laikinąją globą vaikui, globos išmoka nemokama, tėvai patys privalo išlaikyti savo vaikus.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija Vaikų teisių apsauga
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Vaiko teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Lina Juškevičienė tel. 211 2557
Paslaugos vykdytojas Lina Pupelienė tel. 211 2730
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl laikinosios globos.doc
Vyresnio nei 16 m. asmens sutikimas
Aprašymas interesantui Vaiko tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų, laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu, palikdami savo vaiką prižiūrėti pasirinktam fiziniam asmeniui, prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo Vaiko teisių apsaugos skyriui privalo pateikti šiuos dokumentus:
1.Prašymą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo jų išvykimo iš šalies laikotarpiu ir fizinio asmens paskyrimo globėju (rūpintoju), kuriam tėvai patiki laikinai prižiūrėti savo vaiką (forma pridedama);
2. Vaiko gimimo liudijimo kopiją;
3. Tėvų ar vienintelio iš turimų tėvų ir siūlomo fizinio asmens, prižiūrėti vaiką, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Fizinio asmens, perimančio vaiko globą, Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 046/a);
5. Kartu su siūlomu fiziniu asmeniu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus (forma pridedama).

Vaiko teisių apsaugos skyrius gavęs šiuos dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka, kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl siūlomo fizinio asmens prižiūrėti vaiką ir jo sutuoktinio(-ės) teistumo, o į teritorinės policijos įstaigą dėl pažymos gavimo apie administracinių teisės pažeidimus; ištiria siūlomo fizinio asmens buities ir gyvenimo sąlygas ir surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas, 2005 gegužės 19 d., Nr. X-210
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 346 „Dėl valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. A1-145 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 56 „Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo" pakeitimo";

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška