Radote klaidą svetainėje?
2018-05-24
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

 

Pažymų apie teisę į valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti išdavimas

Paslaugos aprašymas Ši paslauga teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams (šeimoms), turintiems finansinę galimybę pasinaudoti valstybės remiamu kreditu ir teisę į valstybės paramą būstui įsigyti, pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.

Teisę į valstybės remiamą būsto kreditą turi asmenys (šeimos), kurių vienų metų grynosios metinės pajamos ir turtas prieš paramos suteikimo metus neviršija šių dydžių:
1. pajamos asmeniui be šeimos - 8976 Eur, ir turtas -13158 Eur (vidutine rinkos kaina);
2. pajamos 2-3 asmenų šeimai - 12546 Eur, ir turtas - 26724 Eur (vidutine rinkos kaina);
3. pajamos 6 ir daugiau asmenų šeimos vienam asmeniui - 2550 Eur, ir turtas - 8466 Eur,
ir
jeigu jie įsigyja pirmąjį tinkamą būstą, t. y. jeigu šie asmenys (šeimos) Lietuvos Respublikos teritorijoje neturėjo (pastaruosius 5 metus) ir neturi būsto arba turėto ar turimo būsto naudingas plotas, tenkantis vienam šeimos nariui yra mažesnis kaip 14 kv. m., arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų (parama teikiama būstui įsigyti arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti) arba neįgaliojo ar šeimos, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turimas būstas nepritaikytas neįgaliųjų poreikiams (parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams).

Valstybė minėtiems asmenims (šeimoms) teikia subsidijas būsto pradiniam įnašui arba kredito daliai apmokėti.

Pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, tokią teisę turi:
1) buvę našlaičiai ar be tėvų globos likę asmenys ar jų šeimos iki jiems sukaks 35 m, šeimos auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių), arba asmenys, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba šeimos, kuriose yra toks neįgalus asmuo – apmokama 20 procentų suteikto būsto kredito (ar būsto kredito likučio) sumos;
2) jaunos šeimos, auginančios vieną ar du vaikus (įvaikius), ir šeimos, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs, – apmokama 10 procentų suteikto būsto kredito (ar būsto kredito likučio) sumos.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija Socialinis būstas
Paslaugos suteikimo trukmė 15 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys SĮ „Vilniaus miesto būstas“
Paslaugos vadovas Barbara Markauskienė tel. 250 0756
Paslaugos vykdytojas Daiva Kazlauskienė tel. 250 0769
Prašymo forma (-os) Prašymas.doc
Prašymas.odt
Prašymas.pdf
Aprašymas interesantui Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Invalidumo pažymėjimo kopija;
4. Našlaičio (abu tėvai yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs iki sukankant 18 metų) statusą patvirtinantys dokumentai;
5. Metinė asmens (šeimos) pajamų ir turto deklaracija už kalendorinius metus, iš Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos.
6. Pažyma iš gydymo įstaigos dėl lėtinės ligos.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas, 2014-10-09 Nr. XII-1215;
2. Lietuvos Respublikos Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo įgyvendinimo įstatymas, 2005-03-24 Nr.IX-1189;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-10-23 nutarimas Nr. 1162 „Dėl Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška