Radote klaidą svetainėje?
2018-05-22
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

 

Pritarimas antkapių ir kapaviečių įrengimo projektams

Paslaugos aprašymas Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems statyti, rekonstruoti ar remontuoti antkapinį paminklą, kitą kapavietės statinį, pagal konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nepriskiriamą nesudėtingiems statiniams, ir tvarkyti kapavietę Vilniaus miesto kapinėse (Rasų, Bernardinų, Saulės), įrašytose į Kultūros vertybių registrą ir Antakalnio kapinėse.

  • Prašymas ir projekto trys egzemplioriai pateikiami E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui.
  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyriaus specialistas tikrina dokumentus, pritaria projektui bei įstatymo nustatyta tvarka tarpininkauja tarp kultūros paveldo statinio, objekto ar kito nekilnojamojo daikto, esančio Kultūros paveldo objekto teritorijoje ar vietovėje valdytojo ir Kultūros paveldo departamento dėl projekto patikrinimo Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriuje.
  • Projektas registruojamas Savivaldybės kompiuterinėje informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“. Registruoto projekto vienas egzempliorius perduodamas į Interesantų aptarnavimo skyrių, kurio specialistas jį išduoda prašymą pateikusiam asmeniui.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė 30 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Kultūros paveldo apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Darius Daunoras tel. 211 2637
Paslaugos vykdytojas Monika Čekanauskaitė tel. 211 26 86
Prašymo forma (-os) Prašymas.docx
Prašymas.odt
Prašymas.pdf
Aprašymas interesantui Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Projektas (3 egz.):
2.1. aiškinamasis raštas (objekto paskirtis, įrengimo vieta, kapavietės numeris, užsakovas, projektuotojas, planinis ir konstrukcinis sprendimas, naudojamos medžiagos);
2.2. situacijos schema (ištrauka iš kapinių plano);
2.3. esamos situacijos (aplinkos ir kapavietės) nuotraukos;
2.4. architektūriniai brėžiniai: kapavietės planas ir fasadai, įrangos detalės (M1:25, M1:20, M1:10) su pagrindiniais matmenimis;
2.5. kapavietės sutvarkymo estetinio vaizdo sprendiniai (fotomontažas, eskizas);
3. Atitinkamų kapinių priežiūros administracijos atstovo raštiškas pritarimas.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864;
2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19 nutarimas Nr.1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“;
4. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010-11-24 sprendimas Nr.1-1798 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių tvirtinimo";
5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-19 įsakymas Nr. 40-617 „Dėl pritarimo antkapių ir kapaviečių įrengimo projektams tvarkos aprašo tvirtinimo";
6. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. 1-901 „Dėl tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 1-1798 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių tvirtinimo" pakeitimo“.
7. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, 1994-12-22 Nr. I-733

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška