Radote klaidą svetainėje?
2018-05-21
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems


Statistika
Aptarnauta interesantų
0014818482
Mero pavedimai
0000524079
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

Vilniaus ženklas

 

E. miesto departamentas

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Faksas 211 2716 , el. p.
Departamento direktorius
Gyvenimo aprašymas
Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
jonas.pidkovas@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2745
Trump. tel. 2745
323 kab.
L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas
matas.maciulis@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2417
Trump. tel. 2417
321 kab.
Specialistė
lina.rakstelyte@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2191
Trump. tel. 2191
320 kab.
E. miesto departamentas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Departamento uždaviniai:

 1. pagal departamento kompetenciją vykdyti valstybinės Lietuvos informacinės visuomenės sukūrimo programos nuostatas;
 2. administruoti ir tobulinti „vieno langelio“ principo įgyvendinimą Savivaldybėje;
 3. įgyvendinti valstybinę, perduotą savivaldybėms, gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją;
 4. formuoti, rengti ir įgyvendinti Savivaldybės politiką diegiant pažangias informacines ir telekomunikacines technologijas;
 5. įgyvendinti elektroninio miesto projektus: elektroninės demokratijos, elektroninės valdžios projektus ir kitus;
 6. įgyvendinant elektroninio miesto projektus aktyviai bendradarbiauti su verslo, visuomeninėmis bei mokslo organizacijomis;
 7. kompiuterizuoti Savivaldybę gerinant darbo organizavimą ir padedant jai įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytas funkcijas;
 8. kurti, diegti ir prižiūrėti Savivaldybės vykdomosios veiklos kokybės valdymo sistemą;
 9. rengti ir teikti svarstyti Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų projektus departamento kompetencijai priklausančiais klausimais;
 10. organizuoti Europos Sąjungos ir kitų šalių fondų finansinei paramai gauti projektų rengimą ir vykdymą departamento kompetencijai priklausančiais klausimais;
 11. dalyvauti sudarant Savivaldybės strateginius planus, sudaryti departamento metinius planus, prireikus juos taisyti, atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlymus, nustatytus prioritetus ar svarbius veiklos pakeitimus;
 12. valdyti, automatizuoti ir prižiūrėti procesus, susijusius su informacinėmis technologijomis;
 13. diegti, prižiūrėti ir administruoti informacines bei telekomunikacines technologijas, kurti šių technologijų projektus, administruoti duomenų bazes;
 14. vykdyti viešuosius pirkimus departamento kompetencijai priklausančiais klausimais;
 15. organizuoti gaunamųjų ir siunčiamųjų dokumentų priėmimą, registravimą, paskirstymą ir išsiuntimą;
 16. formuoti ir užtikrinti Savivaldybės ir jos struktūrinių padalinių bendrą gaunamųjų ir siunčiamųjų dokumentų ir administracinių paslaugų valdymo bei interesantų aptarnavimo kokybės sistemą ir procedūras;
 17. organizuoti interesantų priėmimą pas Savivaldybės vadovybę.

Funkcijos:

 1. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai, Tarybos kolegijai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui Departamento kompetencijos klausimais;
 2. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus Departamento kompetencijos klausimais;
 3. teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, reikalingo informacinių technologijų infrastruktūros priežiūrai ir projektų įgyvendinimui;
 4. valdo informacijos saugumo sistemą;
 5. kuria, tobulina ir valdo rodiklių ir ataskaitų sistemą;
 6. kuria, diegia ir valdo veiklos procesų sistemą;
 7. kuria, integruoja, prižiūri ir valdo informacines sistemas;
 8. administruoja interneto svetainę;
 9. administruoja elektroninį paštą;
 10. prižiūri informacines duomenų bazes;
 11. prižiūri ir administruoja tinklus;
 12. vykdo plėtrą, diegia ir prižiūri kompiuterinę techniką, orgtechniką, telekomunikacijas;
 13. administruoja posėdžių salių įrangą ir renginius;
 14. kuria, integruoja naujas informacines sistemas;
 15. teikia metodinę ir dalykinę pagalbą Savivaldybės daliniams informacinių technologijų ir telekomunikacijų klausimais;
 16. teikia metodinę ir dalykinę pagalbą procesų bei paslaugų valdymo klausimais;
 17. prižiūri programinės įrangos legalumą Savivaldybėje;
 18. teikia Savivaldybės administracijos Finansų departamento Apskaitos skyriui duomenis apie jos balanse esančią kompiuterinę įrangą;
 19. kontroliuoja ir prižiūri Savivaldybės dalinių kompiuterizavimo darbus, kompiuterių įsigijimą naudojant įvairius finansavimo šaltinius, analizuoja kompiuterių technikos panaudojimo efektyvumą;
 20. vykdo viešuosius pirkimus departamento kompetencijai priklausančiais klausimais;
 21. įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamus projektus;
 22. administruoja informacinių technologijų techninės pagalbos sistemą;
 23. tvarko departamento vykdomosios veiklos dokumentus;
 24. saugo ir naudoja pagal patvirtintas taisykles departamento herbinį antspaudą;
 25. administruoja ir įformina Savivaldybės gaunamuosius ir siunčiamuosius dokumentus ir Savivaldybės teikiamas administracines paslaugas;
 26. priima, registruoja, paskirsto ir išsiunčia (išduoda) fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, kitus dokumentus ir atsakymus į juos ar Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pagal jų kompetenciją parengtus leidimus, licencijas, pažymas ir kt.;
 27. administruoja ir išduoda elektroninius leidimus interesantams ir Savivaldybės darbuotojams patekti į Savivaldybės pastatą ir požeminį garažą;
 28. administruoja interesantų (gyventojų) planinius susitikimus su Savivaldybės vadovybe;
 29. atlieka interesantų apklausas, apibendrina duomenis ir teikia pasiūlymus dėl paslaugų kokybės ir jų teikimo organizavimo gerinimo;
 30. atlieka kitus Savivaldybės institucijų, Administracijos ir departamento vadovų pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.


Festivalis PaVINGiuojam

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija DOVERIJA  8 800 77277