Radote klaidą svetainėje?
2018-05-25
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems


Statistika
Aptarnauta interesantų
0014877444
Mero pavedimai
0000526138
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

Vilniaus ženklas

 

Eismo organizavimo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Faksas 211 2105
Skyriaus vedėjas
tomas.kamaitis@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2142
Trump. tel.
601 kab.
Eismo organizavimo skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento struktūrinis padalinys.Darbo laikas:
Pirmadienis-ketvirtadienis 7.30 val. - 16.30 val.
Penktadienis 7.30 val. - 15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val.UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Svarbiausieji Eismo organizavimo skyriaus uždaviniai:
1. vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus ir departamento direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais, įgyvendinti Skyriaus funkcijas bei veiklos strategiją organizuojant eismą, gatvių apšvietimą Vilniaus mieste, tenkinti Vilniaus gyventojų poreikius pagal Skyriaus kompetenciją;
2. nagrinėti pažangų patyrimą eismo organizavimo klausimais ir diegti jį Vilniaus mieste;
3. kontroliuoti ir užtikrinti Skyriui priskirtos veiklos srityse atliekamų darbų kokybę, aukštesniųjų institucijų bei savivaldybės vadovybės pavestų užduočių atlikimą;
4. užtikrinti, kad gyventojų, fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymai, pageidavimai eismo ir organizavimo ir eismo saugumo klausimais būtų tinkamai išnagrinėti;
5. užtikrinti eismo saugumo ir organizavimo veiklos viešąjį administravimą;
6. užtikrinti tinkamą gatvių apšvietimo tinklų priežiūrą.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja eismo saugumo, transporto, dviračių ir pėsčiųjų srautų tyrimus, eismo saugumo priemonių diegimą ir priežiūrą, techninių eismo reguliavimo priemonių projektų rengimą;
2. rengia ir tvirtina kelio ženklų išdėstymo, kitų techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo schemas, vadovauja įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimo darbų organizavimui, atlieka šių darbų techninę priežiūrą ir apskaitą;
3. riboja ir nutraukia eismą dėl avarijų, stichinių nelaimių bei gatvių ir jose paklotų komunikacijų remonto ir kitų darbų metu, taip pat tais atvejais, kai kyla grėsmė saugiam eismui;
4. rengia specialias su techninių eismo reguliavimo priemonių ir transporto infrastruktūros objektų projektavimu susijusias sąlygas;
5. dirba kelių, gatvių, geležinkelio pervažų, viešojo transporto maršrutų ir stotelių apžiūrų komisijose bei sprendžiant kitus su eismo organizavimu susijusius klausimus;
6. peržiūri su eismo organizavimu ir transporto infrastruktūros plėtra susijusius projektus;
7. dirba komisijose ir darbo grupėse, pasirašo administratoriaus pažymoje dėl baigtų statybų priėmimo naudoti bei dėl baigtos statybos tinkamumo eksploatuoti;
8. atlieka automobilių stovėjimo aikštelių arba vietų statybos techninę priežiūrą miestui priklausančioje teritorijoje ir dalyvauja komisijai perduodant į departamento balansą;
9. išduoda leidimus įrengti ir eksploatuoti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą, šviesoforus, atitvarus, eismo saugumo saleles, greičio mažinimo kalnelius ir kt.) bendro naudojimo teritorijose;;
10. išduoda leidimus šviesoforų postams išjungti dėl planuojamų renginių, statybos, elektros ar kitų planinių remontų darbų arba naujiems šviesoforų postams įjungti;
11. išduoda leidimus transporto priemonių stovėjimo vietoms rezervuoti;
12. atlieka gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto kontrolę;
13. pagal savo kompetenciją rengia Tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų Savivaldybės dokumentų projektus, teikia reikalingą informaciją, siūlymus, galimus sprendimo būdus;
14. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui, sudaro sutartis su rangovais dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimo, gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto, dirba vertinimo komisijose;
16. dalyvauja konferencijose, seminaruose, vyksta į stažuotes bei komandiruotes, rengia pasitarimus skyriui priskirtais klausimais;
17. dalyvauja planuojant ir skirstant lėšas miesto tvarkymo, eismo organizavimo darbams, teikia siūlymus dėl lėšų poreikio įgyvendinant eismo organizavimo ir gatvių apšvietimo veiklos strategiją, kontroliuoja jų naudojimą, ieško papildomų finansavimo šaltinių;
18. užtikrina investicinių projektų, finansuojamų tarptautinių finansinių ir Europos Sąjungos institucijų lėšomis, rengimą ir įgyvendinimą;
19. dalyvauja rengiant planavimo dokumentus, susijusius su intelektualių transporto technologijų diegimu ir įgyvendinimu;
20. rengia priskirtų uždavinių įgyvendinimo ataskaitas, kaupia ir sistemina finansinę ir statistinę informaciją;
21. teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatyminės bazės derinimo su Europos Sąjungos direktyvų bei reglamentų reikalavimais, dalyvauja rengiant ir derinant įstatymus;
22. palaiko ryšius su kitų miestų savivaldybių ir institucijų tos pačios srities specialistais;
23. pagal skyriaus kompetenciją nustatyta tvarka palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis bei mokslo institucijomis;
24. teikia informaciją skyriaus kompetencijos klausimais žiniasklaidai, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus, gyventojų, įmonių ir organizacijų pareiškimus ir skundus.Pergalė prieš ilgai vešėjusį godumą – žemė palei Nerį grįžo vilniečiams

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija DOVERIJA  8 800 77277