Radote klaidą svetainėje?
2018-03-17
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

2015 m. pajamos

Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas » 2015 m.


2015 metų biudžeto pajamos

Eil. nr.PajamosIš viso (Eur.)
1. MOKESČIAI (2+3+7) 214240937
2. Gyventojų pajamų mokestis  176051066
3. Turto mokesčiai (4+5+6) 30152626
4. Žemės mokestis 1677475
5. Paveldimo turto mokestis  341748
6. Nekilnojamojo turto mokestis  28133403
7. Prekių ir paslaugų mokesčiai (8+9+10) 8037245
8. Mokesčiai už aplinkos teršimą  1158480
9. Valstybės rinkliavos 505387
10. Vietinės rinkliavos 6373378
11. KITOS PAJAMOS (12+17+21+22) 23440027
12. Turto pajamos (13+14+15+16) 4115210
13. Palūkanos už depozitus 20272
14. Dividendai 83701
15. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius 3909871
16. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 101366
17. Pajamos už prekes ir paslaugas (18+19+20) 16602479
18. Pajamos už patalpų nuomą, iš jų: 1850579
18.1. Savivaldybės biudžetinių įstaigų patalpų nuoma 547200
19. Pajamos už atsitiktines paslaugas 287200
20. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 14464700
21. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos  1047558
22. Kitos neišvardytos pajamos, iš jų: 1674780
22.1. želdinių atkuriamosios vertės lėšos 72405
22.2. parama socialinės infrastruktūros plėtrai 847563
23. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (24) 1911496
24. Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (25+26) 1911496
25. Žemė 1737720
26. Pastatų ir statinių realizavimo pajamos 173776
27. IŠ VISO (1+11+23) 239592460
28. VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS pagal Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 priedą (29+30+31+32) 119849408
29. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 12965565
30. Mokinio krepšeliui finansuoti 103062095
31. Pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti, iš jų: 2187959
31.1. socialinės apsaugos 848870
31.2. kultūros 169603
31.3. sveikatos apsaugos 1169486
32. Mokykloms  ir klasėms, skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 1633789
33. IŠ VISO (27+28) 359441868
34. Apyvartos lėšų likučiai 2015-01-01, iš jų: 10073772
34.1. Savivaldybės biudžeto lėšų likutis 7410682
34.2. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis  639005
34.3. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų už patalpų nuomą, atsitiktines paslaugas ir išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose lėšų likutis 1914978
34.4. paramos socialinės infrastruktūros plėtrai lėšų likutis 109107
35. IŠ VISO (33+34) 369515640

 

 


Vilniaus miesto savivaldybės administraijos
Finansų departamento 
Strateginio planavimo ir biudžeto skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Faksas 211 2352, el. p.Darius Leišys

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
Finansų ir strateginio planavimo departamento
Direktorius
darius.leisys@vilnius.lt
(8 5)  211 2240
Direktoriaus pavaduotojas
Algis Žvejis
algis.zvejis@vilnius.lt
(8 5) 211 2046
Direktoriaus padėjėja
Gintarė Kindurienė
gintare.kinduriene@vilnius.lt
(8 5) 211 2120
 

Vygintas Jakas

Gyvenimo aprašymas

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
Turto departamento direktorius
vygintas.jakas@vilnius.lt
(8 5)  211 2207
Direktoriaus pavaduotoja
Raminta Ramanauskienė
raminta.ramanauskiene@vilnius.lt
(8 5) 211 2318
Direktoriaus padėjėja
Renata Viršilaitė
renata.virsilaite@vilnius.lt
(8 5) 211 2483
 
Trumpasis informacijos nr. 1664

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška