Radote klaidą svetainėje?
2018-05-24
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkurso paraiškų ir ataskaitų priėmimas (ataskaitos priimamos iki 2018 m. sausio 5 d.)

Paslaugos aprašymas Konkursas baigėsi, ataskaitos priimamos iki 2018 m. sausio 5 d.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas − skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.

Teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą Savivaldybės aprašo nustatyta tvarka, yra Vilniaus miesto seniūnijos.

Paraiškų teikėjai − Vilniaus miesto seniūnijų teritorijose registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, nevyriausybinės organizacijos.

Projekto paraiška turi būti rengiama veiklai įgyvendinti vienoje iš seniūnijų, orientuota į tos seniūnijos bendruomenių viešųjų poreikių tenkinimą, bendruomeninės veiklos stiprinimą. Kiekvienos seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga numato ir sprendimu patvirtina prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas. Teikiant projekto paraišką pareiškėjas turi nurodyti, kurioje Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje bus vykdomas projektas. Įgyvendinant priemonę, finansavimas numatomas skirti seniūnijų aptarnaujamų teritorijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti.

Paraiškų rengimas. Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje aprašu.
Paslaugos kategorija Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė 15 d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Paslaugos vadovas Daiva Mikulskienė tel. 211 2324
Paslaugos vykdytojas Daiva Mikulskienė tel. 211 2324
Prašymo forma (-os) Projekto veiklos ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Projekto ataskaitos forma 1BVS
Projekto ataskaitos forma 2BVS
Aprašymas interesantui Pateikiami šie dokumentai:
1. Pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) kopija
2. Registracijos pažymėjimo, kopija
3. Įgaliojimas, jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, tinkamai patvirtinta jo kopija
4. Bendradarbiavimo susitarimo/sutarties kopija, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu
5. Komerciniai pasiūlymai
6. Kiti pareiškėjo pageidavimu pateikiami dokumentai
Papildoma informacija Paslaugos teikimo internetu instrukcija
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-25 sprendimas Nr. 1-891 „Dėl Seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo ir Seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“
2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-17 įsakymas Nr. 30-1771 „Dėl atsakingų vykdytojų skyrimo ir lėšų, skirtų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybėje, paskirstymo“
3. Lietuvos Respublikos Socialinių reikalų ir darbo ministro 2017-05-25 įsakymu Nr. A1-259 patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas
Priedų sąrašas 1. Valstybės lėšų naudojimo sutarties forma
2. Konfidencialumo pasižadėjimas ir nešališkumo deklaracija
3. Tinkamų finansuoti veiklų seniūnijose sąrašas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5)  211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

© Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Privatumo politika

Struktūra ir kontaktai

Kontaktų paieška