Radote klaidą svetainėje?
2018-04-21
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems

 

 

Paieška
Tik elektroninės paslaugos
Paramos skyrimas
Socialinės išmokos
 1. Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui

 2. Šalpos kompensacijos daugiavaikei motinai skyrimas

 3. Parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

 4. Kompensacijų už vieno būsto, kuriame deklaruota gyvenamoji vieta, šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir nuotekas, laidinio telefono abonentinį mokestį, kitas paslaugas, suvartotas gamtines dujas, elektros energiją ir kietą, skystą kurą skyrimas nepriklausomybės gynėjams

 5. Šalpos neįgalumo pensijos daugiavaikei motinai skyrimas

 6. Šalpos senatvės pensijos skyrimas

 7. Šalpos neįgalumo pensijos skyrimas

 8. Šalpos našlaičių pensijos skyrimas

 9. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

 10. Šalpos kompensacijos neįgaliojo slaugytojui skyrimas

 11. Šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose, paskirtos iki 2004 m. balandžio 1 d., mokėjimas

 12. Šalpos kompensacijos ir šalpos (socialinės) pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimas

 13. Išmokos už mirusį šalpos išmokos gavėją jį laidojusiems asmenims skyrimas

 14. Spec. automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimas

 15. Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas

 16. Išmoka vaikui

 17. Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas

 18. Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

 19. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

 20. Socialinės pašalpos skyrimas

 21. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas

 22. Išmokos už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems skyrimas

 23. Kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, skyrimas

 24. Transporto išlaidų kompensacijos skyrimas

 25. Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas

 26. Laidojimo pašalpos skyrimas

 27. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

 28. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

 29. Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

 30. Dėl Pažymos kreditui ir palūkanoms apmokėti išdavimo

 31. Pažymos apie asmens gaunamas (ar negaunamas) išmokas pateikimas


  Socialinės paslaugos
  1. Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas

  2. Būsto pritaikymas neįgaliesiems

  3. Pareiškimo ir išvados dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje ir globos nustatymo tam tikroje srityje teikimas

  4. Pareiškimo dėl veiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens rūpybos nustatymo teikimas

  5. Neįgaliojo pažymėjimų išdavimas

  6. Nepriklausomybės gynėjo teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas

  7. Nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas

  8. Asmenų, neapdraustų privalomuoju sveikatos draudimu, nukreipimas į ambulatorinio gydymo įstaigas

  9. Specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymas

  10. Vienkartinių pašalpų iki 3 BSI (114 Eur) dydžio skyrimas

  11. Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

  12. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimas

  13. Talonų fotonuotraukoms padaryti skyrimas (Panaikinta)

  14. Transporto paslaugų teikimas

  15. Laikinojo asmens pažymėjimo išdavimas

  16. Pagalbos į namus paslaugų teikimas

  17. Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

  18. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

  19. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, socialinės rizikos šeimoms

  20. Pažymėjimo, suteikiančio teisę važiuoti su 80 procentų nuolaida Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, išdavimas

  21. Vienkartinių pašalpų nuo 4 iki 48 BSI (152 - 1824 Eur) dydžio skyrimas

  22. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas socialinės rizikos bei likusiems be tėvų globos vaikams

  23. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas vaikams su negalia

  24. Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas vaikams su negalia

  25. Socialinės paramos mokiniams skyrimas

  26. Vienkartinės pašalpos skyrimas gimus trynukams ir daugiau vaikų

  27. Dienos socialinės globos asmens namuose teikimas

  28. Pagalbos pinigų skyrimas šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) ar prižiūrinčioms nesusietus giminystės ryšiais vaikus

   Vilniaus miesto savivaldybės administracija

   Biudžetinė įstaiga
   Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
   Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
   Tel. (8 5)  211 2000, trumpasis nr. 1664
   Faksas (8 5)  211 2222
   El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt
   E. pristatymo dėžutės adresas – 188710061
   Pastabas dėl svetainės rašyti tinklalapio administratoriui

   © Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

   Privatumo politika

   Struktūra ir kontaktai

   Kontaktų paieška