Radote klaidą svetainėje?
2018-02-25
Paieška
Lietuvių Lietuvių Polski Polski English English Русский Русский
Svetainės žemėlapis Neįgaliesiems


Statistika
Aptarnauta interesantų
0013518148
Mero pavedimai
0000478336
Suteikta e. paslaugų
0000000000

Dovana Vilniui

Vilniaus ženklas

 

Jaunimo reikalų skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT- 09601 Vilnius
L. e. Skyriaus vedėjo pareigas
ausra.sukvietiene@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2356
Trump. tel. 2356
515 kab.
Specialistė
Atsakinga už grafičius Vilniaus mieste
milda.savickaite@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel. (8 5) 211 2210
Trump. tel. 2210
515 kab.
Praktikantas
mantas.adomaitis@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel.
Trump. tel.
Praktikantė
ruta.meskauskaite@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel.
Trump. tel.
Praktikantė
toma.sakapilvyte@vilnius.lt
Privačių interesų deklaracija
Tel.
Trump. tel.
Jaunimo reikalų skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Skyriaus kuruojamos įmonės:

 1. VšĮ „Savanorių centras“
  Algirdo g. 31, LT - 03219 Vilnius
 2. Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namai
  J. Kupalos g. 8, Vilnius
 3. Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras
  Švitrigailos g. 6/A. Vivulskio g. 15, Vilnius
 4. Vilniaus saugaus miesto centras
  Architektų g. 166, LT-04203
 5. Vilniaus jaunųjų turistų centras
  Polocko g. 7, Vilnius
 6. Vilniaus moksleivių sveikatos centras
  Žirmūnų g. 37, Vilnius
 7. Vilniaus Justiniškių vaikų ir jaunimo klubas
  Justiniškių g. 62A, Vilnius
 8. Vilniaus Naujininkų vaikų ir jaunimo klubas
  Konduktorių g. 4, Vilnius
 9. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Ąžuoliukas“
  Trakų g. 8-3, Vilnius
 10. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Jaunystė“
  Saltoniškių g. 21, Vilnius
 11. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“
  Architektų g. 86, Vilnius
 12. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Kregždutė“
  Šiaulių g. 8, Vilnius
 13. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Lakštingala“
  Architektų g. 224, Vilnius
 14. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Liepsnelė“
  Viršuliškių g. 34, Vilnius
 15. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“
  A. J. Povilaičio g. 20, Vilnius
 16. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Olimpija“
  Geležinio Vilko g. 21, Vilnius
 17. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“
  Kalvarijų g. 156, Vilnius
 18. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Verdenė“
  Ukmergės g. 221, Vilnius
 19. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“
  L. Asanavičiūtės g. 20/2, Vilnius
 20. Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas
  Minties g. 56, Vilnius
 21. Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui
  Justiniškių g. 109A, Vilnius
 22. Vilniaus atviras jaunimo centras "Mes"
  Šopeno g. 3, Vilnius
 23. Vilniaus antakalnio atviras jaunimo centras
  Antakalnio g. 84 A, Vilnius


SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

10. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra šie:
10.1. koordinuoti visų su jaunimo politika, neformaliuoju švietimu ir jaunimo teisių apsauga tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų, jų priemonių ir programų įgyvendinimą Savivaldybėje;
10.2. teikti metodinę paramą, konsultacijas, spręsti kitus jaunimo teisių ir jaunimo politikos klausimus;
10.3. užtikrinti pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka visų Savivaldybės teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių teisių ir teisėtų interesų apsaugą;
10.4. teikti atitinkamoms valstybės, savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo teisių apsaugos gerinimo Savivaldybės teritorijoje;
10.5. bendradarbiauti su valstybės, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis jaunimo klausimais.

11. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
11.1 renka ir sistemina duomenis apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia metines apžvalgas, išvadas ir pasiūlymus Administracijos direktoriui, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę;
11.2. pagal kompetenciją teikia siūlymus Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl Savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje;
11.3. inicijuoja ilgalaikių Savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių planų rengimą, užtikrina jų įgyvendinimą ir priežiūrą Savivaldybės teritorijoje;
11.4. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą;
11.5. teikia siūlymus dėl socialinių paslaugų plėtros jaunimui Savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams;
11.6. inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų rėmimo programų ir priemonių Savivaldybės teritorijoje rengimą, siekdamas įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą bei skatindamas jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas aktyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatytas funkcijas;
11.7. siekdamas visapusiško visuomenės bei jaunų žmonių informavimo jaunimo politikos klausimais, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas;
11.8. teikia Administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos, jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekdamas atviro darbo su jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros Savivaldybėje;
11.9. koordinuoja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, siekdamas, kad būtų užtikrintas jos efektyvus darbas ir techninis posėdžių aptarnavimas;
11.10. organizuoja Savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais, siekdamas, kad Savivaldybės jaunimo politika būtų tinkamai įgyvendinama;
11.11. dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusių Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais ir teikia pasiūlymus, siekdamas, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo interesams Savivaldybėje;
11.12. bendradarbiauja su Administracijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, Savivaldybės jaunimo reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, regionine jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis;
11.13. kuruoja Savivaldybės atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklą;
11.14. kuruoja Savivaldybės jaunimo darbuotojų veiklą;
11.15. teikia metodinę paramą su jaunimu dirbančioms organizacijoms Vilniaus mieste;
11.16. kuruoja Vilniaus miesto mokyklų mokinių savivaldų veiklą;
11.17. dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos Savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, siekdamas perimti ir pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo Savivaldybėje klausimais;
11.18. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis jaunimo politikos formavimo Savivaldybėje klausimais;
11.19. inicijuoja ir dalyvauja vykdant Savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei analizuoja jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius;
11.20. inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei Savivaldybės jaunimo politikos patirties perdavimą užsienio šalims;
11.21 organizuoja, kuruoja, prižiūri ir tobulina Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų ir Savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų vykdomą veiklą jaunimo politikos ir neformaliojo švietimo srityse (sąrašas pridedamas);
11.22. kontroliuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų veiklą Skyriaus kompetencijos klausimais;
11.23. pagal kompetenciją atlieka kitus darbus ir vykdo kitus su savo funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Administracijos direktoriaus pavedimus;
11.24. užtikrina grafičių piešimo procesą Vilniaus miesto savivaldybėje;
11.25. užtikrina neformaliojo švietimo plėtrą Vilniaus miesto savivaldybėje;
2016 m. birželio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-320 redakcija
11.26. atlieka kitas įstatymų ir teisės aktų Skyriui nustatytas funkcijas.Vilniaus miesto jaunimo reikalų taryba (Jaunimo taryba) »Vilnius švenčia Estiją!

Evangelijos komentaras
 
 
Daugiau naujienų
rss
vilnius.lt Twitter
e.vicemeras@vilnius.lt
Facebook
trumpasis informacijos numeris 1664

Psichologinės pagalbos telefonai:
Vilties linija  116 123
Vaikų linija  116 111
Jaunimo linija  8 800 28888
Moterų linija  8 800 66366
Linija DOVERIJA  8 800 77277