Historia samorządu m. Wilno

W 1387 roku Książę Jagiełło przyznał prawo magdeburskie Wilnu.

Pierwszy Magistrat wileński został utworzony na początku XV wieku pod nazwą Rada miasta. Reprezentował on miasto i regulował życie mieszkańców, handel i rzemiosło oraz pełnił rolę policji.

Po roku 1795 roku Litwa była częścią Rosji. Według struktury administracyjnej Rosji, Duma zaczęła rządzić Magistratem wileńskim.

Po zdobyciu Wilna i dużej części wschodniej Litwy przez polską armię, Wilno zostało polską prowincją.

W 1939 roku Wilno zostało zwrócone Litwie. Sfera ekonomiczna została przeorganizowana, a samorząd napotkał inne problemy.

W okresie od czerwca 1940 do czerwca 1941 roku Wilno znów było pod władzą radziecką. Wiele osób zostało aresztowanych, osadzonych w więzieniach i wysłanych na Syberię. Podczas pierwszego dnia drugiej wojny światowej, 22 czerwca 1941 roku, Niemcy zbombardowali miasto. Zaczęła się niemiecka okupacja, ale samorząd funkcjonował również w tym okresie.

W 1944 roku okupowane przez ZSRR Wilno zostało stolicą Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Deputowani Samorządu Ludowego, który uformował swój własny komitet wykonawczy, rozwiązywali lokalne problemy społeczne i ekonomiczne. Samorząd miał ograniczoną władzę. Wszystko było kontrolowane przez władzę centralną. Taka sytuacja miała miejsce aż do odwilży.

Samorząd miasta został przywrócony po 11 marca 1990 roku kiedy Litwa odzyskała niepodległość.

W 1997 roku samorząd odzyskał ratusz. W ratuszu mieści się sala przyjęć Mera, tu odbywają się także sesje Rady miasta.

Rada miasta Wilna została demokratycznie wybrana na wiosnę 1990 roku.

Obecna Rada miasta Wilna została wybrana w kwietniu 2015 roku na czteroletnią kadencję i liczy 51 członków.

Remigijus Šimašius jest Merem  Wilna od kwietnia 2015 roku.

Remigijus Šimašius

Mer Wilna

Remigijus Šimašius

‘’Słucham bez uprzedzeń, argumentuję i działam!’’

meras@vilnius.lt