Seniūnija   Lazdynų žiedas    Įstaigos   Organizacijos   Kultūra, sportas, poilsis  

DĖL ĮMOKOS UŽ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO ATNAUJINIMĄ

Pranešame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamentas gauna daug skundų iš daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų dėl neteisėtai skaičiuojamo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (toliau – Projektas) administravimo mokesčio nuo sprendimo priėmimo dienos dalyvauti atnaujinimo (modernizavimo) programoje.
Pažymime, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (toliau – Taisyklės) 38 punkte nustatyta, kad Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidos apmokamos arba kompensuojamos nuo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo įgyvendinti projektą priėmimo ir projekto įgyvendinimo administravimo paslaugos dydžio patvirtinimo dienos iki statybos užbaigimo akto surašymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 3 metus.
Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos (toliau – Programa) 22 punktu, Įstatymo 15 str. 2 punktu, sprendimo įgyvendinimą dėl Projekto įgyvendinimo, vadovaujantis butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintu Investicijų planu, organizuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas. Kai Projektas įgyvendinamas pagal savivaldybės programą, Projekto parengimo ir įgyvendinimo administravimas ir finansavimo organizavimas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu gali būti pavestas savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui.

Taisyklių 6 punkte numatoma, kad Projektas įgyvendinamas etapais, kurio metu jau turi būti įgyvendintos investicijų plane numatytos priemonės, kas apsprendžia sprendimo dėl Projekto įgyvendinimo apibrėžimą, t. y. tik po investicijų plano parengimo ir nustatyta tvarka jo patvirtinimo, bendrojo naudojimo objektų valdytojas organizuoja Projekto įgyvendinimą.

Įstatymo 6 punkte teigiama, kad „Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, įgyvendinantys atnaujinimo (modernizavimo) projektą, gali priimti sprendimą nekaupti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų lėšų, jeigu yra pasirašyta kreditavimo sutartis su bankais ar kitomis kredito įstaigomis arba iš nuosavų ar (ir) skolintų lėšų pradėtas įgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas) <...>“. Pažymime, kad kreditavimo sutartis su bankais ar kitoms kredito įstaigoms pasirašomos tik gyventojams patvirtinus pastato Investicijų planą, t. y. įgyvendinant atnaujinimo (modernizavimo) projektą.

Taisyklių 2.6 punkte nurodoma, kad iki 2015 m. spalio 1 d. butų ir kitų patalpų savininkams apmokama arba kompensuojama 100 % faktinių, tačiau neviršijančių 0,35 lt/m2 per mėnesį Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų.

Vadovaujantis aukščiau minėtais teisės aktais pažymime, kad bendrojo naudojimo objektų valdytoji neturi teisinio pagrindo gyventojams skaičiuoti pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo mokesčio iki Investicijų plano patvirtinimo.

Prašome būti atidiems ir gavus balsavimo raštu biuletenius dėl atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo mokesčio (iki 0,35 Lt/kv. m/per mėnesį) mokėjimo nuo sprendimo priėmimo dienos, o ne nuo Investicijų plano patvirtinimo, su šiuo punktu nesutikti.


 

Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai!

2014 m. balandžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybėje, įgyvendinant Aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkama:

• Elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
• Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;

Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos:

• Alyvų atliekos;
• Vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos;
• Automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos;
• Automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos;
• Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės.

Taip pat gaminių atliekų surinkimo akcijos metu atliekas tvarkančiai įmonei galėsite išskirtinėmis sąlygomis perduoti ir kitas atliekas.

Šiuo metu taip pat vyksta įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms skirtas projektas „Mes rūšiuojam“, prie kurio dar galite prisijungti, rūšiuoti atliekas, rinkti taškus ir keisti juos į įvairiausius prizus, keliones, ekskursijas! Informaciją apie projektą „Mes rūšiuojam“, prizus, dalyvių registraciją rasite www.mesrusiuojam.lt.

Jeigu Jūsų įmonė, įstaiga ar organizacija bei Jūsų įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojai arba gyventojai turi aukščiau išvardintų atliekų prašome iki 2014 m. balandžio 23 d. registruotis e-paštu atliekos@atc1.lt arba telefonu 8 5 206 09 01.

Norintys priduoti savo nebenaudojamą automobilį arba pateikti informaciją apie kiemuose be priežiūros paliktus nebenaudojamus automobilius ar nelegalius transporto priemonių ardytojus, turėtų rašyti e-paštu atliekos@gia.lt arba skambinti telefonu 8 600 900 30.

Elektros ir elektroninėje įrangoje bei baterijose ir akumuliatoriuose esantys metalai, rūgštys ir kitos kenksmingos medžiagos kelia didelę grėsmę žmogaus sveikatai ir gamtai. Šių atliekų negalima maišyti su kitomis buitinėmis atliekomis. Jas reikia rūšiuoti, rinkti atskirai ir atiduoti atliekų tvarkytojui. Alyvų, oro, kuro, tepalo filtrų, amortizatorių atliekose esančios medžiagos taip pat kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Patekusios į vandenį, gruntą, atmosferą, jos užteršia pavojingomis, kenksmingomis ir toksiškomis medžiagomis. Kiekvienas alyvų, oro, kuro, tepalo filtrų, amortizatorių turėtojas rūšiuodamas atliekas ir jas atiduodamas atliekų tvarkytojams perdirbti ir pakartotinai panaudoti padeda saugoti aplinką ir tausoti gamtos išteklius. Naudojimui netinkamas, nevažiuojantis automobilis yra taršos šaltinis: iš jo į dirvožemį gali ištekėti aplinkai žalą darantys skysčiai (kuro, alyvos likučiai, įvairios rūgštys), išdaužyti automobilio stiklai ne tik teršia aplinką, bet ir gali sužeisti greta žaidžiančius vaikus. Plastikas, guma, alyva, padangos ar kitos automobilyje esančios medžiagos, pakliuvusios į aplinką, ilgai nesuyra, o netinkamai deginamos dar ir užteršia orą. Daugiau informacijos apie atliekų tvarkymą, atliekų rūšiavimą, atliekų surinkimo vietas, netinkamo atliekų tvarkymo žalą aplinkai bei žmonių sveikatai – www.gia.lt, www.eei.lt.


 

Senas padangas raginame palikti servisuose ar atliekų surinkimo aikštelėse

Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos ir energetikos departamento specialistai ragina gyventojus neteršti aplinkos senomis padangomis.

Senas padangas nemokamai priima didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Vilniuje:

Pilaitės pr. 50, 8 620 38136

Liepkalnio g. 113b, 8 686 38550

Graičiūno g. 36c, 8 614 09641

Pramonės g. 209s, 8 614 75264


Aikštelių darbo laikas:

antradieniais - penktadieniais: 10 - 19 val., pietų pertrauka 14:30-15:00 val.

šeštadieniais: 10-16:30 val., pietų pertrauka 13:00-13:30 val.

Primename, kad vairuotojai, įsigiję naujas padangas, senąsias gali palikti jas parduodančioje įmonėje. Įmonė privalo priimti tiek senų padangų, kiek klientas įsigijo naujų. Taip pat, keičiant senas padangas servise, senosios yra priimamos nemokamai.

Nuo šių metų gegužės mėnesio, sugriežtinus baudas už ne vietoje išmestas padangas, bauda už 4 padangų komplektą siekia 500 litų.

Vilniaus miesto savivaldybė ragina gyventojus pranešti apie žmones, kurie išmeta senas padangas į aplinką, esant galimybei nufotografuoti, paskambinti policijai ar Vilniaus miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyriui (8 5) 219 7948 arba parašyti viesoji.tvarka@vilnius.ltSandra Trinkūnaitė-Rimkienė, tel. (8 5) 211 2319, el. p. vrt@vilnius.lt


 

KUR DĖTI ATLIEKAS?

Naudinga informacija dėl atliekų tvarkymo bei jų pridavimo:

Kur kreiptis dėl komunalinių atliekų tvarkymo?

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Seniūnijos, būstą administruojančios įmonės, daugiabučių namų savininkų bendrijos (seniūnijų, būstą administruojančių įmonių telefonus ir adresus galima rasti www.vilnius.lt)
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius, tel.: +370 5 211 2168, +370 5 211 2821


Kur kreiptis dėl mokesčių už atliekų tvarkymą?

Būstą administruojančios įmonės, daugiabučių namų savininkų bendrijos. Būstą administruojančių įmonių telefonus ir adresus galima rasti www.vilnius.lt


Kur dėti stambiagabarites atliekas?

Stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės Vilniaus mieste: Pramonės g. 209 S, Liepkalnio g. 113 B, Graičiūno g. 36 C, Pilaitės pr. 50. Asmens dokumentą pateikę Vilniaus miesto gyventojai čia gali NEMOKAMAI priduoti: stiklą, plastiką, popierių, kartoną, metalus, statybos-remonto atliekas (iki 300 kg), buitinę techniką, baldus, santechniką, kompiuterius, naudotas lengvųjų automobilių padangas (4 vnt.) išskyrus kitas automobilių salono ir kėbulo detales! UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“, tel.+370 5 2130397 www.vaatc.lt, info@vaatc.lt


Kur dėti statybos-remonto atliekas?

Asmens dokumentą pateikę Vilniaus miesto gyventojai NEMOKAMAI (iki 300 kg) gali palikti stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelėse: Pramonės g. 209 S, Liepkalnio g. 113 B, Graičiūno g. 36 C, Pilaitės pr. 50. UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“, tel.+370 5 2130397 www.vaatc.lt, info@vaatc.lt.
Didesnius kiekius MOKAMAI iš gyventojų, įmonių ir organizacijų priima UAB „Bionovus“ (plytų, betono, asfalto, asbesto turinčios atliekos (pvz., šiferis) maišytos statybos-griovimo atliekos). Liepkalnio g. 172B, Vilnius, tel.+370 5 215 2027, www.bionovus.lt, info@bionovus.lt


Kur kreiptis dėl kiemuose esančių nenaudojamų automobilių išvežimo?

UAB „Kuusakoski“, Pramonės g. 97, Vilnius, tel.+370 5 267 2897, www.kuusakoski.lt


Kur dėti galvaninius elementus, baterijas, akumuliatorius?

UAB „Žalvaris“, Geologų g. 4, Vilnius, tel. +370 5 232 9446, +370 687 82343, www.zalvaris.lt
UAB „Atliekų tvarkymo centras”, Riovonių g. 2A, Vilnius, tel.: +370 5 206 09 00, www.atc1.lt
Surinkimo taškai didžiuosiuose Vilniaus prekybos centruose, daugumoje Vilniaus degalinių.


Kur dėti senus vaistus, gyvsidabrinius termometrus, buitinę chemiją, pavojingas (toksines) atliekas?

Vilniaus miesto gyventojai gyvsidabrinius termometrus ir senus vaistus NEMOKAMAI gali palikti visose Vilniaus miesto vaistinėse.
Pavojingas (toksines) atliekas, buitinę chemiją priima UAB „Toksika“, Kuro g. 15, Vilnius, tel. +370 5 250 5302, +370 698 21941, www.toksika.lt


Kur dėti senas padangas?

Asmens dokumentą pateikę Vilniaus gyventojai senas padangas (4 vnt.) NEMOKAMAI gali palikti stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelėse Vilniuje: Pramonės g. 209 S, Liepkalnio g. 113 B, Graičiūno g. 36 C, Pilaitės pr. 50, UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“, tel.+370 5 2130397, www.vaatc.lt, info@vaatc.lt.
Visuose autoservisuose, kur jūsų automobiliams montuojamos naujos padangos.


Kur dėti žaliąsias atliekas (lapus, šakas ir t.t.)?

UAB „Biastra plius“ aikštelė, Titnago g. 74, Vilnius, tel. +370 698 78699, +370 612 63585 biastra@takas.lt
UAB „Juknevičiaus kompostas“ aikštelė, Liepkalnio g. 172, Vilnius, tel. +370 5 215 2159, www.kompostas.lt, info@kompostas.lt


Kur dėti seną buitinę techniką?

UAB „EMP“ Verkių g. 50, UAB „EMP“, tel. 1806, +370 5 2041587, www.emp.lt.
UAB „Žalvaris“, Geologų g. 4, Vilnius, UAB „Žalvaris“, tel. +370 5 232 9446, +370 687 82343, www.zalvaris.lt


 

El. peticija: Atliekų deginimo gamyklos Vilniuje nebus

Lazdynų bendruomenės savivaldijos tarybos narys Gediminas Gemskis kviečia pasirašyti el. peticiją: Atliekų deginimo gamyklos Vilniuje nebus

ir prisijungti prie socialinio tinklapio Facebook grupės


 


 

 
 
Erfurto g. 29, LT-04220 Vilnius, tel. (8 5) 265 8925, faks. (8 5) 265 8929