Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-122 2009-01-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AVARIJA“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ INDEKSAVIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AVARIJA“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ INDEKSAVIMO

 

  2009 m. sausio 20 d. Nr.   30-122

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. 1-1622  „Dėl pavedimo UAB  „Avarija“ teikti privalomąsias paslaugas“ 4 punktu,

             n u s t a t a u  uždarosios akcinės bendrovės „Avarija“ teikiamų paslaugų  indeksuotus įkainius pagal priedą.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Gintautas Paluckas


                                                                        Vilniaus miesto savivaldybės                                                                              administracijos direktoriaus

                                                2009 m. sausio 20 d.

                                                          įsakymo  Nr. 30-122

                                                priedas

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „AVARIJA“

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ INDEKSUOTI ĮKAINIAI

 

Eil.

nr.

Darbų pavadinimas

Mato vnt.

Kaina be PVM, LT

1.Avarijų likvidavimas ir gedimų šalinimas nuotekų tinkluose:

1.1.

nuotekų tinklų valymas, kai skersmuo iki 100 mm

iki 5 m

49,05

1.2.

nuotekų tinklų valymas,  kai skersmuo iki 150 mm

iki 10 m

60,30

1.3.

nuotekų tinklų valymas,  kai skersmuo iki 150 mm

daugiau kaip 10 m

75,30

1.4.

nuotekų tinklų valymas elektrine freza, kai skersmuo iki 150 mm

iki 10 m

78,40

1.5.

nuotekų tinklų valymas elektrine freza, kai skersmuo iki 150 mm

daugiau kaip 10 m

87,40

1.6.

plastikinių nuotekų tinklų iki 50 mm montavimas (sujungimas)

1 m

70,20

1.7.

plastikinių nuotekų tinklų iki 100 mm montavimas (sujungimas)

1 m

125,80

1.8.

plastikinio nuotekų tinklų  stovo perrinkimas

1 vnt.

129,20

1.9.

nuotekų tinklų valymas tarp šulinių

iki 20 m

118,20

1.10.

avarijos pobūdžio nustatymas

1 vnt.

28,80

2.Avarijų likvidavimas ir gedimų šalinimas šalto vandens tiekimo tinkluose

2.1.

vandens tiekimo išjungimas stovui

1 vnt.

32,50

2.2.

vandens tiekimo išjungimas namui

1 vnt.

40,40

2.3.

spaustuvo  įrengimas

1 vnt.

32,50

2.4.

aklių  įrengimas

1 vnt.

43,05

2.5.

vandens  skaitiklio išvalymas

1 vnt.

37,50

2.6.

sutraukiamos movos pakeitimas

1 vnt.

48,40

2.7.

ilgasriegio  pakeitimas

1 vnt.

59,60

2.8.

veržlės paveržimas

1 vnt.

36,40

2.9.

veržlės    pakeitimas

1 vnt.

53,00

2.10.

įmovinių ventilių ar vožtuvų  iki 25 mm pakeitimas

1 vnt.

59,30

2.11.

įmovinių ventilių ar vožtuvų  iki 32 mm pakeitimas

1 vnt.

61,40

2.12.

įmovinių ventilių ar vožtuvų iki 50 mm pakeitimas

1 vnt.

67,80

2.13.

sklendės iki 100 mm skersmens remontas

(demontuojant sklendę)

1 vnt.

92,70

2.14.

sklendės iki 100 mm skersmens remontas (nenuimant sklendės)

1 vnt.

37,30

2.15.

vandens čiaupo pakeitimas, kai  skersmuo iki 20 mm

1 vnt.

43,05

2.16.

vandens čiaupo pakeitimas, kai  skersmuo iki  32 mm

1 vnt.

44,40

2.17.

sifono pakeitimas

1 vnt.

48,30

2.18.

lanksčios žarnelės prie bakelio vamzdelio pakeitimas

1 vnt.

43,05

2.19.

trūkusių vamzdžių remontas  suvirinant (pakeičiant vamzdį iki 1 m ilgio, išleidžiant vandenį iš sistemos ir pripildant)

1 vnt.

151,60

3. Avarijų likvidavimas ir gedimų šalinimas centrinio šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemose:

3.1.

riebokšlio prikimšimas, nepritrinant ventilių, kai skersmuo iki 20 mm (neišleidžiant  vandens iš sis.)

1 vnt.

49,70

3.2.

šilumos kiekio reguliavimas šilumos punkte

1 vnt.

43,05

3.3.

dvieigio apsauginio vožtuvo remontas šilumos punkte

1 vnt.

76,20

3.4.

šiluminio mazgo debeto reguliatoriaus pakeitimas

1 vnt.

99,35

3.5.

čiaupo vožtuvo pakeitimas,  kai skersmuo iki 32 mm

1 vnt.

      78,40

3.6.

radiatorių išmontavimas,  kai jų masė iki 80 kg, ir vamzdžių užaklinimas

1 vnt.

82,50

3.7.

radiatorių išmontavimas, kai jų masė daugiau  kaip  80 kg

1 vnt.

95,20

3.8.

plieninio šildymo radiatoriaus pakeitimas tvirtinant laikiklius

1 vnt.

115,90

3.9.

ketaus šildymo radiatoriaus blokų  iki 10 sekcijų montavimas

1 vnt.

122,50

3.10.

centrinio šildymo  vamzdynų iki 25 mm skersmens keitimas atskirose vietose

1 vnt.

149,00

3.11.

radiatoriaus kamščio keitimas

1 vnt.

59,60

3.12.

oro nuleistuvo pakeitimas

1 vnt.

53,00

3.13.

radiatoriaus kamščio ir oro nuleistuvo pakeitimas

1 vnt.

69,60

3.14.

ilgasriegio pakeitimas

1 vnt.

79,60

3.15.

sutraukiamos movos pakeitimas

1 vnt.

71,50

3.16.

trūkusių vamzdžių remontas  suvirinant (pakeičiant vamzdį iki 1 m ilgio, išleidžiant vandenį iš sistemos ir pripildant)

1 vnt.

180,20

3.17.

plieninių šildymo radiatorių pakeitimas, kai reikia atlikti suvirinimo darbus

1 vnt.

180,20

3.18.

šildymo stovų nuorinimas

1 vnt.

49,70

3.19.

veržlės pakeitimas (vandens iš sistemos išleidimas ir sistemos užpildymas)

1 vnt.

62,90

3.20.

veržlės paveržimas

1 vnt.

51,10

4. Avarijų likvidavimas ir gedimų šalinimas elektros tiekimo tinkluose:

4.1.

elektros tiekimo atnaujinimas

1 vnt.

39,70

4.2.

kontaktų remontas

1 vnt.

51,50

4.3.

automatinio jungiklio pakeitimas

1 vnt.

48,50

4.4.

automatinio jungiklio iki  trijų polių pakeitimas

1 vnt.

55,30

4.5.

saugiklio pakeitimas

1 vnt.

43,05

4.6.

laidų tiesimas

iki 3 m

39,70

 

 

 

 

 

Į pradžią