Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-637 2011-04-18
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2005-12-19 ĮSAKYMO NR. 30-2050 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2005-12-19 ĮSAKYMO NR. 30-2050  „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

  2011 m. balandžio 18 d. Nr.   30-637

Vilnius

 

            Neteko galios 2015 08 26 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2872 „Dėl administracijos direktoriaus 2005-12-19 įsakymo Nr. 30-2050 ,,Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

______________


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2872 - 2015-08-26
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2005-12-19 ĮSAKYMO NR. 30-2050 ,,DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Į pradžią