Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-715 2012-07-18
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2012-01-25 SPRENDIMO NR. 1-402 „DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO AUTOBUSAIS IR TROLEIBUSAIS VILNIAUS MIESTE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2012-01-25 SPRENDIMO NR. 1-402 „DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO AUTOBUSAIS IR TROLEIBUSAIS VILNIAUS MIESTE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. liepos 18 d. Nr. 1-715

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 patvirtintomis Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 1-402 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo autobusais ir troleibusais Vilniaus mieste taisyklių tvirtinimo“ patvirtintų Keleivių ir bagažo vežimo autobusais ir troleibusais Vilniaus mieste taisyklių 16, 16.1, 16.3, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42 punktus ir išdėstyti juos taip:

„16. Keleivis privalo:

16.1. įsigyti bilietą ir jį pažymėti/aktyvuoti;

16.3. iki kelionės pabaigos turėti tinkamai pažymėtą/aktyvuotą bilietą ir pateikti jį vairuotojui ar keleivių kontrolę vykdantiems asmenims;

18. Sugedus autobusui/troleibusui, pažymėtas/aktyvuotas bilietas suteikia teisę keleiviui važiuoti kitu autobusu/troleibusu iki galinės maršruto stotelės arba biliete nurodytomis sąlygomis.

20. Bilietai yra vienkartiniai (įsigyti iš vairuotojo), trumpalaikio (bilietas, kuris galioja ne ilgiau kaip 24 valandas) arba ilgalaikio (bilietas, kuris galioja 24 valandas ir ilgiau) galiojimo, įsigyti autobuse/troleibuse iš e. piniginės (kortelės, kuri papildyta tam tikra pinigų suma, skirta atsiskaityti už važiavimą viešuoju transportu ir kitas paslaugas). Jie gali būti popieriniai arba įrašyti (užkoduoti) į kortelę su mikroprocesoriumi (elektroniniai bilietai). Popierinis vienkartinis arba elektroninis bilietas pažymimas/aktyvuojamas komposteriu. Komposteriai gali būti mechaniniai, elektromechaniniai ir elektroniniai. Popieriniame vienkartiniame biliete padaroma žyma mechaniniu arba elektromechaniniu komposteriu. Elektroninis bilietas, įrašytas (užkoduotas) į kortelę, pažymimas/aktyvuojamas pridedant šią kortelę prie elektroninio komposterio transporto priemonėje ir galioja biliete nustatytą terminą. Bilietas jo galiojimo laikotarpiu antrą kartą nežymimas/neaktyvuojamas.

21. Keleivis, įlipęs į autobusą/troleibusą ir neturintis galiojančio aktyvuoto bilieto, privalo nedelsdamas toje pačioje stotelėje:

21.1. aktyvuoti bilietą;

21.2. įsigyti bilietą iš e. piniginės;

21.3. įsigyti vienkartinį bilietą iš vairuotojo.

22. Keleivis vienkartinį bilietą, įsigytą iš vairuotojo, nedelsdamas pažymi toje pačioje stotelėje.

23. Pažymėtas vienkartinis bilietas, įsigytas iš vairuotojo, suteikia teisę važiuoti vienu autobusu/troleibusu viena maršruto kryptimi iki galinės maršruto stotelės. Elektroninis bilietas suteikia teisę važiuoti autobusais ir/ar troleibusais jame nurodytomis sąlygomis.

28. Keleivis, papildomai pažymėjęs iš vairuotojo įsigytą vienkartinį bilietą (visos kainos), gali vežti:

31. Keleivis turi teisę nemokamai vežti gyvūną taroje.

32. Tara, kurioje vežamas gyvūnas, neturi trukdyti keleiviams praeiti, būti griozdiška, tepti autobuso/troleibuso sėdynes arba keleivių drabužius.

33. Keleivis, turėdamas dokumentus, kuriuose nurodomos skiepų žymos, turi teisę vežti autobusu/troleibusu šunį be taros nemokamai. Šuo turi būti su antsnukiu, laikomas už ne ilgesnio kaip 0,5 m pavadėlio ir neturi užimti sėdimos vietos.

39. Keleivis kontrolieriaus prašymu privalo pateikti tinkamai pažymėtą/aktyvuotą bilietą.

40. Keleivis, kontrolieriui pateikęs pažymėtą/aktyvuotą bilietą su nuolaida, privalo kartu pateikti galiojantį dokumentą, patvirtinantį asmens teisę į transporto lengvatą.

41. Keleivis laikomas važiuojančiu be bilieto arba vežančiu vaiką nuo aštuonerių iki keturiolikos metų be bilieto, jeigu keleivių kontrolės metu jis nepateikė jokio bilieto; pateikė galiojantį (aktyvuotą) bilietą su nuolaida, tačiau nepateikė galiojančio dokumento, patvirtinančio asmens teisę į transporto lengvatą; pateikė nepažymėtą vienkartinį bilietą, du ar daugiau kartų pažymėtą vienkartinį bilietą, ne tame autobuse/troleibuse pažymėtą vienkartinį bilietą, kontrolės metu pažymėtą/aktyvuotą bilietą, negaliojantį (neaktyvuotą) bilietą.

42. Keleivis, įsigijęs važiavimo bilietą su nuolaida ir nepateikęs reikiamų dokumentų, patvirtinančių teisę į transporto lengvatas, važiuojantis autobusu/troleibusu be bilieto, vežantis vaiką nuo aštuonerių iki keturiolikos metų be bilieto, nesumokėjęs už bagažą arba vežęs draudžiamą bagažą, traukiamas administracinėn atsakomybėn įstatymo nustatyta tvarka. Kontrolierius turi teisę tokį keleivį išlaipinti iš autobuso/troleibuso.“.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2012 m. rugpjūčio 15 d.

3. Pavesti Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.                     

 

                                                                                                                                                    

Meras                                                                                                                  Artūras Zuokas

______________

 

 

Į pradžią