Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-444 2016-05-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ IR ĮKAINIŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ IR ĮKAINIŲ TVIRTINIMO

 

2016 m. gegužės 11 d. Nr. 1-444

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsniu ir 302 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 1-1185 patvirtintomis Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklėmis ir atsižvelgdama į Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje sutarties 21 punktą, numatantį Savivaldybės tarybos teisę patvirtinti maksimalius mišrių komunalinių atliekų tvarkymo įkainius ir tarifus, kurių komunalinių atliekų tvarkytojas neturi teisės viršyti, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti vienos tonos atliekų priėmimo iš Vilniaus mieste veikiančių mišrių komunalinių atliekų vežėjų į Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartyną tarifą („vartų“ mokestį) – 71,13 Eur (be PVM).

2. Patvirtinti vienos tonos Vilniaus mieste veikiančių mišrių komunalinių atliekų vežėjų atvežtų į mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginį atliekų tvarkymo veiklos tarifo dydį – 60,92 Eur (be PVM).

3. Patvirtinti pridedamus:

3.1. maksimalius vieno kubinio metro mišrių komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo
ir šalinimo tarifus;

3.2. mišrių komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo tarifus fiziniams ir juridiniams asmenims, besinaudojantiems bendro naudojimo konteineriais;

3.3. naudojimosi mišrių komunalinių atliekų konteineriais maksimalius įkainius;

3.4. maksimalius mišrių komunalinių atliekų konteinerių plovimo ir dezinfekavimo įkainius.

4. Nustatyti mišrių komunalinių atliekų vienos tonos perskaičiavimo į vieną kubinį metrą koeficientą – 6 (t. y. viena tona mišrių komunalinių atliekų prilygsta 6 kubiniams metrams mišrių komunalinių atliekų).

5. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimą Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“.

6. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

 

 

Dokumento priedai:
1-444 - DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ IR ĮKAINIŲ TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
1-444 - DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ IR ĮKAINIŲ TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
1-444 - DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ IR ĮKAINIŲ TVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
1-444 - DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ IR ĮKAINIŲ TVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
Į pradžią