Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 1-444 2016-05-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. gegužės 11 d.

sprendimu Nr. 1-444

 

MAKSIMALŪS VIENO KUBINIO METRO

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO, IŠVEŽIMO IR ŠALINIMO TARIFAI

 

Konteinerio talpa (m3)

Konteinerio tipas

Maksimalūs mišrių komu-nalinių atlie-kų surinkimo ir išvežimo ta-rifai be atliekų tvarkymo veiklos tarifo (Eur/m3, neį-skaitant PVM)

Atliekų tvarkymo veiklos tarifas (Eur/t, neįskaitant PVM)

Atliekų tvarkymo veiklos tarifas (Eur/m3, neįskaitant PVM, taikant santykį 1 t = 6 m3)

Maksimalūs mišrių komu-nalinių atliekų surinkimo ir išvežimo tarifai su atliekų tvarkymo veiklos tarifu (Eur/m3, neį-skaitant PVM)

0,12; 0,14

Antžeminis

13,76

60,92

10,15

23,91

0,24; 0,36

Antžeminis

6,61

60,92

10,15

16,76

0,77

Antžeminis

5,79

60,92

10,15

15,94

1,1

Antžeminis

4,60

60,92

10,15

14,75

3,00; 5,00

Įkasamas

3,96

60,92

10,15

14,11

 

__________________________________

 

Į pradžią