Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 1-444 2016-05-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. gegužės 11 d.

sprendimu Nr. 1-444

 

NAUDOJIMOSI MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIAIS MAKSIMALŪS ĮKAINIAI

 

Eil. nr.

Konteinerio tipas

Konteinerio talpa (kub. m)

Naudojimosi konteineriais

1 mėnesio maksimalūs įkainiai

(Eur be PVM)

1

Antžeminis

0,12; 0,14

0,61

2

Antžeminis

0,24; 0,36

0,87

3

Antžeminis

0,77

3,48

4

Antžeminis

1,10

4,34

5

Įkasamas

3,00; 5,00

39,70

 

__________________________________

 

Į pradžią