Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1831 2017-07-26
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ATLYGIO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „VILNIAUS MIESTO BŪSTAS“ VALDYBOS NARIAMS SKYRIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATLYGIO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „VILNIAUS MIESTO BŪSTAS“ VALDYBOS NARIAMS SKYRIMO

 

 2017 m. liepos 26 d. Nr. 30-1831

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio 17 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1092 patvirtinto Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo
7 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 30-464 „Dėl standartinės Vilniaus miesto savivaldybės įmonių sutarties dėl valdybos nario veiklos formos tvirtinimo ir valdybos nario atlygio dydžio apskaičiavimo“ ir jo pakeitimais:

1. S k i r i u  šiems Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ valdybos nariams po 1500 (vieno tūkstančio penkių šimtų) Eur neatskaičius mokesčių atlygį už valdybos nario veiklą 2017 m. II ketvirtį:

Virginijai Poškutei;

Laimutei Urbšienei;

Rūtai Svarinskaitei;

Rokui Uscilai.

2. Į p a r e i g o j u  Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ direktoriui išmokėti valdybos nariams atlygį iš Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ biudžeto, atlygį pervedant į banko sąskaitą, nurodytą sutartyse dėl Savivaldybės įmonės valdybos nario veiklos.

3. P a v e d u  Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

Į pradžią